Спросить у Google

Вы искали: nabadgalyo (Сомалийский - Амхарский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Сомалийский

Амхарский

Информация

Сомалийский

Nabadgalyo ha ahaato Ilyaas korkiisa .

Амхарский

ሰላም በኢልያሲን ላይ ይሁን ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

NabadGalyo Nuux korkiisa adduunyada ha udhex ahaato .

Амхарский

« በዓለማት ውስጥ ሰላም በኑሕ ላይ ይኹን ፡ ፡ »

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Waana Habeen nabadgalyo inta waagu ka haryi .

Амхарский

እርስዋ እስከ ጎህ መውጣት ድረስ ሰላም ብቻ ናት ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Nabadgalyo ( salaan ) Nabi Ibraahim korkiisa ha ahaato .

Амхарский

ሰላም በኢብራሂም ላይ ይሁን ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Nabadgalyo ha ahaato Nabi Muuse iyo Nabi Haaruun korkooda .

Амхарский

ሰላም በሙሳና በሃሩን ላይ ይሁን ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Waxaa lugu dhihi ku gala Jannada Nabadgalyo waana Maalintii waariddee .

Амхарский

« በሰላም ግቧት ይህ የመዘውተሪያ ቀን ነው » ( ይባላሉ ) ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Iska saamax waxaadna dhahdaa Nabadgalyo , way ogaandoonaan ( waxa ku dhacee ) .

Амхарский

እነርሱንም ተዋቸው ፡ ፡ ነገሬ ሰላም ነው በልም ፡ ፡ ወደፊትም ( የሚመጣባቸውን ) ያውቃሉ ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

nabadgalyo korkiisa ha ahaato maalinta la dhalay iyo maalintuu dhiman iyo maalinta la soo bixin isagoo nool .

Амхарский

በተወለደበት ቀንና በሚሞትበትም ቀን ፣ ሕያው ሆኖ በሚነሳበትም ቀን ሰላም በእሱ ላይ ይሁን ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Waxayna Mudanyihiin Guri Nabadgalyo oo Eebahood Agtiisa ah Isagaana Gargaarahooda ah waxay Camal falayeen Dartiis .

Амхарский

ለእነርሱ በጌታቸው ዘንድ የሰላም አገር አላቸው ፡ ፡ እርሱም ( ጌታህ ) ይሠሩት በነበሩት ምክንያት ረዳታቸው ነው ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

iyagoo ku dhihi Nabadgalyo korkiinna ha ahaato samirkiinna dartiis waxaa wanaag badan cidhibta daarta ( Janno ) .

Амхарский

« ሰላም ለእናንተ ይኹን ፡ ፡ ( ይህ ምንዳ ) በመታገሳችሁ ነው ፡ ፡ የመጨረሻይቱም አገር ምን ታምር ! » ( ይሏቸዋል ) ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

waxaa lagu yidhi Nuuxow ku deg Nabadgalyo xaggannaga ah iyo ummadaha kula jira , ummadana waannu u raaxayn markaas waxaa taaban cadaab daran oo xaggannaga ka ahaada .

Амхарский

« ኑሕ ሆይ ! ከእኛ በሆነ ሰላም ባንተ ላይና አንተም ጋር ባሉት ሕዝቦች ( ትውልድ ) ላይ በሆኑ በረከቶችም የተጎናጸፍክ ሆነህ ውረድ ፡ ፡ ( ከእነሱው ዘሮች የሆኑ ) ሕዝቦችም በቅርቢቱ ዓለም በእርግጥ እናስመቻቸዋለን ፡ ፡ ከዚያም ከኛ የሆነ አሳማሚ ቅጣት ይነካቸዋል » ተባለ ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Addoomada Eebaha Raxmaana waa kuwa u Socda Dhulka Xasillooni , markay la Hadlaan ( Af Xumeeyaan ) Jaahilliinna Yidhaahda Nabadgalyo .

Амхарский

የአልረሕማንም ባሮች እነዚያ በምድር ላይ በዝግታ የሚኼዱት ፣ ባለጌዎችም ( በክፉ ) ባነጋገሩዋቸው ጊዜ ሰላም የሚሉት ናቸው ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

wuxuu yidhi ( nabi ) Ibraahim nabadgalyo korkaaga ha ahaato waan kuu dambi dhaaf warsan adiga Eebahay , Eebe waa ii naxariiste .

Амхарский

« ደህና ኹን ፡ ፡ ወደፊት ከጌታዬ ምሕረትን እለምንልሃለሁ ፡ ፡ እርሱ ለኔ በጣም ርኅሩኅ ነውና » አለ ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Yeedhidooduna dhexdeeda waa Eebow waad Nasahantahay , Bariidadooduna waa ( Nabadgalyo ) Salaan , Ducadooduna waxaa ugu Dambayn Mahad Ilaahbaa leh Eebaha Caalamka ah .

Амхарский

በእርሷም ውስጥ ጸሎታቸው ጌታችን ሆይ ! ጥራት ይገባህ ( ማለት ) ነው ፡ ፡ በእርሷ ውስጥ መከባበሪያቸውም ሰላም መባባል ነው ፤ የመጨረሻ ጸሎታቸውም ምስጋና ለዓለማት ጌታ ይሁን ( ማለት ) ነው ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Markay kuu Yimaadaan kuwa Rumeeyey Aayaadkanaga waxaad Dhahdaa Nabadgalyo Korkiinna ha ahaato , wuxuu Eebe Isasaaray Naxariis , oo ah Ciddii idinka mid ah oo Fasha Xumaan isagoo ka Jaahil ah oo Toobad keena nn wanaajiya Eebaa Dhaafi una Naxariisan .

Амхарский

እነዚያም በተአምራታችን የሚያምኑት ( ወደ አንተ ) በመጡ ጊዜ « ሰላም በእናንተ ላይ ይኹን ፡ ፡ ጌታችሁ በነፍሱ ላይ እዝነትን ጻፈ ፡ ፡ እነሆ ከእናንተ ውስጥ በስሕተት ክፉን ሥራ የሠራ ሰው ከዚያም ከእርሱ በኋላ የተጸጸተና ሥራውን ያሳመረ እርሱ ( አላህ ) መሓሪ አዛኝ ነው » በላቸው ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Ee ah kuway oofsato Malaa 'igtu iyagoo Fiican ( Kuna dhihi ) Nabadgalyo korkiina ha ahaato ee Ku gala jannada Waxaad camal fali Jirteen Dartiis .

Амхарский

እነዚያ በመልካም ኹኔታ ላይ ኾነው መላእክት « ሰላም በእናንተ ላይ » እያሉ የሚገድሏቸው ናቸው ፡ ፡ « ትሠሩት በነበራችሁት ሥራ ገነትን ግቡ » ( ይባላሉ ) ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Waxaana loo wadi kuwii ka dhawrsaday Eebahood xagga jannada iyagoo kooxa ah markay yimaadaan jannadana iyadoo la furay albaabadeeda ( marhore ) waxay ku dhihi adeegaheedu nabadgalyo korkiina ha ahaato , waad wanaagsanaateen ( liibaanteen ) ee gala janada idinkoo ku waari .

Амхарский

እነዚያም ጌታቸውን የፈሩት የተከፋፈሉ ጭፍሮች ኾነው ወደ ገነት ይንነዳሉ ፡ ፡ በመጧትም ጊዜ ደጃፎችዋ የተከፈቱ ሲኾኑ ዘበኞችዋም ለእነርሱ « ሰላም በናንተ ላይ ይኹን ፡ ፡ ተዋባችሁ ፡ ፡ ዘውታሪዎች ኾናችሁ ግቧት » በሏቸው ጊዜ ( ይገቧታል ) ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Kuwa Gaadhi qoom dhexdiinna iyo dhexdooda ballan ( heshiis ) yahay mooyee , ama idiin yimid yadow Cidhiidhyantahay Laabtoodu inay idinla Dagaallamaan ama la dagaallamaan Qoomkooda , hadduu doono Eebe wuu idinku diri lahaa wayna idin la dagaallami lahaayeen haddayse idinka dheeraadaan oyan idin la Dagaallamin oy idiin soo hormariyaan Nabadgalyo idiin ma yeelin Eebe korkooda Jid ( Xaq kuma lihidiin Dagaal ) .

Амхарский

እነዚያ በእናንተና በእነርሱ መካከል ቃል ኪዳን ወዳላቸው ሕዝቦች የሚጠጉና ወይም እናንተን ለመጋደል ወይም ወገኖቻቸውን ለመጋደል ልቦቻቸው የተጨነቁ ኾነው የመጧዋችሁ ሲቀሩ ፤ ( እነዚያንስ አትጋደሉዋቸው ) ፡ ፡ አላህም በሻ ኖሮ በእናንተ ላይ ኀይል በሰጣቸውና በተጋደሉዋችሁ ነበር ፡ ፡ ቢተዋችሁና ባይጋደሉዋችሁም ወደ እናንተም እርቅን ቢያቀርቡ አላህ ለእናንተ በነሱ ላይ ( የመጋደል ) መንገድን አላደረገም ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Kuwa ( XAQA ) Rumeeyow haddaad ka Dhawrsataan Eebe wuxuu idiin yeeli Faraj ( iyo Nabadgalyo ) wuxuuna Asturi Xumaantiinna « Dambigiinna » , Wuuna idiin Dhaafi Eebana waa Fadli Wayne .

Амхарский

እናንተ ያመናችሁ ሆይ ! አላህን ብትፈሩ የእውነት መለያን ብርሃን ያደርግላችኋል ፡ ፡ ክፉ ሥራዎቻችሁንም ከእናንተ ላይ ያብስላችኋል ፡ ፡ ለእናንተም ይምራችኋል ፡ ፡ አላህም የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነው ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Сомалийский

Waxaad helaysaan kuwa kale oo dooni inay idin nabadgaliyaan , oo nabadgaliyaan Qoomkooda ( daahirka ) markastoo loo celiyo Gaalnimana waa lagu dedijiyaa dhexdiisa , haddayna idinka dheeraan ooyan idin siinin Nabadgalyo ooyan idinka reebin Gaemahooda qabta oo ku Dila meejaad ka heshaanba , kuwaasna waxaan idiinka yeellay Xujo Cad .

Амхарский

ሌሎች ከእናንተ ለመዳን ከወገኖቻቸውም ለመዳን የሚፈልጉን ታገኛላችሁ ፡ ፡ ወደ እውከት እንዲመለሱ በተጠሩ ቁጥር በርሷ ውስጥ ይመለሳሉ ፡ ፡ ባይተውዋችሁና እርቅንም ባያቀርቡላችሁ ፣ እጆቻቸውንም ባይሰበስቡ ፣ ባገኛችኋቸው ስፍራ ማርኩዋቸው ፡ ፡ ግደሉዋቸውም ፡ ፡ እነዚያንም ለእናንተ በነሱ ላይ ግልጽ ማስረጃን አድርገናል ፡ ፡

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK