Вы искали: metastatickém (Чешский - Словацкий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Чешский

Словацкий

Информация

Чешский

m

Словацкий

m

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 35
Качество:

Чешский

m...

Словацкий

ma-

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

- m.

Словацкий

tri!

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

tiskový systém

Словацкий

tlačový systém

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

lokální systém

Словацкий

lokálny systém

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

m-m-m-m...

Словацкий

m-m-m-m...

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

používaný tiskový systém:

Словацкий

momentálne používaný tlačový systém:

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

zobrazit položku na levém panelu

Словацкий

zobraziť položku na ľavom paneli

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

zobrazit položku na pravém panelu

Словацкий

zobraziť položku na pravom paneli

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Žádné informace o vybraném ovladači

Словацкий

o zvolenom ovládači niesu dostupné informácie.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

následnÖ pŒedávají tyto poznatky sv©m obchodním partnerÃm.

Словацкий

následne odovzdávajú tieto poznatky ich obchodn©mpartnerom.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

gulpener brewery je rodinn©m podnikem, kter©bylzaloøen vroce 1825 vregionu limburg

Словацкий

pivovar gulpener bier je rodinn©m podnikom, ktor©bol zaloøen© v roku 1825 v regióne limburg

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

jejím hlavním cílem bylo pomoci mlad©m øenám zbavit se domácího násilí astátse nezávisl©mi.

Словацкий

jej hlavn©m cie¢om bolo pomôc¤ mlad©m øenám zbavi¤ sadomáceho násilia a sta¤ sa nezávisl©mi.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

schengenský informační systém (sis ii) th er ol lw © w o e l c r a © m

Словацкий

schengenský informačný systém (sis ii) th er ol lw © w lo e c r a © m

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

poÁínaje pion©rsk©mi zaÁátky se tato spoleÁnost rozvinula do spoleÁnosti kralující svÖtov©m trhÃm s ekologick©mi pracími a Áisticími prostŒedky.

Словацкий

poÁnúc pionierskymi zaÁiatkami sa táto spoloÁnos¤ rozvinula do spoloÁnosti, kra¢ujúcejsvetov©m trhom s ekologick©mi pracími a Áistiacimiprostriedkami.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

otevŒenost ve finanÁních v©kazech a informacíchprezentovan©ch investorsk©m skupinám a radÖ mÖsta naantali pŒedstavuje zpÃsob, jímøtato spoleÁnost realizujesvé obchodní aktivity.

Словацкий

otvorenos¤vo finanÁnom v©kazníctvea informáciách, prezentovan©ch investorsk©m skupinám a rade mesta naantali predstavuje spôsob, ktor©m táto spoloÁnos¤ realizuje svoje obchodné aktivity.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

byla zaloøena za úÁelem kombinacetechnick©ch zku®eností a vynikajících ®kolicíchdovedností se zábavn©m stylem v©uky.

Словацкий

bola zaloøená na úÁely kombinácietechnick©ch skúseností a vynikajúcich ®koliacich zruÁností so zábavn©m ®t©lom v©uÁby

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

dynamick©proces –dal®ím klíÁov©m faktorem zodpovÖdného podnikání je dynamick©proceskontinuálního zlep®ování.

Словацкий

dynamick© proces –dˇal®ím k¢úÁov©m faktorom zodpovedného podnikania je dynamick© proceskontinuálneho zlep®ovania.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

- em!

Словацкий

em!

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 9
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
7,832,466,082 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK