Results for metastatickém translation from Czech to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Slovak

Info

Czech

m

Slovak

m

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 35
Quality:

Czech

m...

Slovak

ma-

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 2
Quality:

Czech

- m.

Slovak

tri!

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

tiskový systém

Slovak

tlačový systém

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

lokální systém

Slovak

lokálny systém

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

m-m-m-m...

Slovak

m-m-m-m...

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

používaný tiskový systém:

Slovak

momentálne používaný tlačový systém:

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

zobrazit položku na levém panelu

Slovak

zobraziť položku na ľavom paneli

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

zobrazit položku na pravém panelu

Slovak

zobraziť položku na pravom paneli

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Žádné informace o vybraném ovladači

Slovak

o zvolenom ovládači niesu dostupné informácie.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

následnÖ pŒedávají tyto poznatky sv©m obchodním partnerÃm.

Slovak

následne odovzdávajú tieto poznatky ich obchodn©mpartnerom.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

gulpener brewery je rodinn©m podnikem, kter©bylzaloøen vroce 1825 vregionu limburg

Slovak

pivovar gulpener bier je rodinn©m podnikom, ktor©bol zaloøen© v roku 1825 v regióne limburg

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

jejím hlavním cílem bylo pomoci mlad©m øenám zbavit se domácího násilí astátse nezávisl©mi.

Slovak

jej hlavn©m cie¢om bolo pomôc¤ mlad©m øenám zbavi¤ sadomáceho násilia a sta¤ sa nezávisl©mi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

schengenský informační systém (sis ii) th er ol lw © w o e l c r a © m

Slovak

schengenský informačný systém (sis ii) th er ol lw © w lo e c r a © m

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

poÁínaje pion©rsk©mi zaÁátky se tato spoleÁnost rozvinula do spoleÁnosti kralující svÖtov©m trhÃm s ekologick©mi pracími a Áisticími prostŒedky.

Slovak

poÁnúc pionierskymi zaÁiatkami sa táto spoloÁnos¤ rozvinula do spoloÁnosti, kra¢ujúcejsvetov©m trhom s ekologick©mi pracími a Áistiacimiprostriedkami.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

otevŒenost ve finanÁních v©kazech a informacíchprezentovan©ch investorsk©m skupinám a radÖ mÖsta naantali pŒedstavuje zpÃsob, jímøtato spoleÁnost realizujesvé obchodní aktivity.

Slovak

otvorenos¤vo finanÁnom v©kazníctvea informáciách, prezentovan©ch investorsk©m skupinám a rade mesta naantali predstavuje spôsob, ktor©m táto spoloÁnos¤ realizuje svoje obchodné aktivity.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

byla zaloøena za úÁelem kombinacetechnick©ch zku®eností a vynikajících ®kolicíchdovedností se zábavn©m stylem v©uky.

Slovak

bola zaloøená na úÁely kombinácietechnick©ch skúseností a vynikajúcich ®koliacich zruÁností so zábavn©m ®t©lom v©uÁby

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

dynamick©proces –dal®ím klíÁov©m faktorem zodpovÖdného podnikání je dynamick©proceskontinuálního zlep®ování.

Slovak

dynamick© proces –dˇal®ím k¢úÁov©m faktorom zodpovedného podnikania je dynamick© proceskontinuálneho zlep®ovania.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

- em!

Slovak

em!

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 9
Quality:

Get a better translation with
7,787,331,252 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK