Спросить у Google

Вы искали: driftlednings (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

driftlednings- och signaleringsdel

Английский

European rail traffic management system/European train control system

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Projektet handlar om utbyggnaden av driftlednings- och signaleringssystemet.

Английский

This particular project deals with the deployment of the traffic management system.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Diagram 2:Driftlednings- och signalsystem som används för Europas järnvägar

Английский

Diagram 2:Control,command and signalling systems usedacross Europe’s railways

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

I övriga områden kan korridorer med prioritet för godstransporter stegvis upprättas genom en förbättring av de befintliga linjernas kapacitet, inklusive anläggning och renovering av alternativa linjer med låg trafikbelastning, men även genom utveckling av trafikledningssystem (driftledning och signalering) med hög kapacitet att samordna avgångs- och körtider.

Английский

In other areas, the gradual establishment of corridors giving priority to freight will be achieved through improvements in capacity including the upgrading and rehabilitation of infrastructure on alternative low-traffic routes or through the development of traffic management systems (programme control and signalling) capable of separating trains more efficiently.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Denne måste vara oavhängig i förhållande till tunnelns driftledning och hans eller hennes befogenheter skall bekräftas.

Английский

The Safety Officer, who is to play a crucial role in the measures set out in the directive, must be independent vis-à-vis the Tunnel Manager and his competence will have to be verified.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

driftledning och signalering,

Английский

control and command and signalling;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Denne måste vara oavhängig i förhållande till tunnelns driftledning och hans eller hennes befogenheter skall bekräftas (se punkt 2.5.3 ovan).

Английский

The Safety Officer, who is to play a crucial role in the measures set out in the Directive, must be independent vis-à-vis the Tunnel Manager and his competence will have to be verified (see 2.5.3 above).

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

driftledning

Английский

operating control

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 3
Качество:

Источник: IATE

Шведский

driftledning

Английский

drift conduction

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 3
Качество:

Источник: IATE

Шведский

1.3.73 Kommissionens beslut 2001/260/EG om de grundegenskaper för driftlednings- och signaleringssystemet i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg som i punkt 3 i bilaga II till direktiv 96/48/EG kallas ERTMS-värden.

Английский

Commission Decision 2001/260/EC on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to as 'ERTMS characteristics' in Annex 11(3) to Directive 96/ 48/EC.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Med ett EU-direktiv som antogs 199613inleddesarbetet med att utarbeta tekniska specifikationer fördriftskompatibilitet (TSI) för det transeuropeiskahöghastighetsnätet.Detta var ett stort steg förjärnvägssektorn.De olika delarna av sektorn vartvungna att komma samman och utarbeta nyaarbetsmetoder för att kunna skapa dessa tekniskaspecifikationer.Specifikationerna utarbetas förkommissionens räkning av European Association for Railway Interoperability (AEIF),ett representativtorgan för infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.AEIF har utvecklat metoderna för arbetet med attutveckla tekniska specifikationer för driftskompati-bilitet.Sex sådana specifikationer har hittillsutarbetats för höghastighetståg,och dessa antogs av gemenskapen 2002.Specifikationerna avserdelsystemen underhåll, driftledning, infrastruktur, energiförsörjning, rullande materiel och drift14.

Английский

In 1996 the Community adopted a directive13to startwork on developing technical specifications forinteroperability (TSIs) for the transEuropean highspeed network.This was a major step for the railsector,and in order to create TSIs,the industry had tocome together and develop new working methods.TSIs are drafted for the Commission by the European Association for Railway Interoperability (AEIF),arepresentative body that includes infrastructuremanagers and railway companies.The AEIF hasdeveloped the working methods for creating TSIs andhas so far drafted six of them for highspeed rail.Thesewere adopted by the Community in 2002 and covermaintenance subsystems,control and command sub-systems,infrastructure subsystems,energy sub-systems,rolling stock,and operation subsystems14.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Det underlättar ocksåtransporter med höghastighetståg,tillåter ökad kapacitet påjärnvägslinjer ochförbättrarsäkerheten.ERTMS består av två grundläggande delar: en driftlednings- och signa-leringsdel(ETCS),som är ett automatisktsystemförtågskydd som ska ersätta de befintliga nationella systemen, och GSM-R, en radio- och telekommunikationsdel för att tillhandahålla tal- och datakommunikation mellan spåret och tåget.

Английский

ERTMS seeks to contribute to the creation of a seamless European railway system byreplacing the different nationaltraincontrolsystemsin Europe.Italso facilitates highspeedrailtransport,allowsforincreasedca-pacity onraillinesandimprovessafety. ERTMS hastwo basic components: the European Train Control System(ETCS), an automatic train protection system to replace the existing national systems;and GSM-R,aradiosystemfor providingvoiceand data communication betweenthetrack andthetrain.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Det består av två tekniska delar, en driftlednings- och signaleringsdel (ETCS) och en radio- och telekommunikationsdel (GSM-R).

Английский

It is made up of two technical components, the European Train Control System (ETCS) and Global System for Mobile Communications – Rail (GSM-R).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Kommissionen antog dessutom en rekommendation den 21 mars om grundegenskaperna för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (3) samt ett beslut om grundegenskaperna för dess driftlednings- och signaleringssystem (4).

Английский

The Commission also adopted a recommendation on 21 March on the basic parameters for the transEuropean high-speed rail system (4) and a decision on the basic parameters of the control-command and signalling subsystem of the high-speed rail system (5).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK