Спросить у Google

Вы искали: placeringsrisk (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

Solvensmarginalen bör därför vara olika stor beroende på om det rör sig om placeringsrisk, dödsfallsrisk eller förvaltningsrisk.

Английский

This margin should therefore vary according to whether the risks are of investment, death or management only.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Om medlemmarna står för en placeringsrisk är det också mycket viktigt med ytterligare information om placeringsprofilen, tillgängliga alternativ och tidigare resultat.

Английский

Where members bear an investment risk, additional information on the investment profile, any available options and past performance are also crucial.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

4 % av de försäkringstekniska avsättningarna beräknade enligt punkt 2 a, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk.

Английский

in so far as the institution bears an investment risk, a 4 % fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a);

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

4 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk.

Английский

in so far as the assurance undertaking bears an investment risk, a 4% fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

a) 4 % av de tekniska avsättningarna beräknade enligt punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk.

Английский

(a) in so far as the reinsurance undertaking bears an investment risk, 4% of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

a) 4 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk.

Английский

(a) in so far as the assurance undertaking bears an investment risk, a 4 % fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

1 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, men det belopp som avsatts till täckande av administrationskostnaderna fastställts för en period som överstiger fem år.

Английский

in so far as the undertaking bears no investment risk but the allocation to cover management expenses is fixed for a period exceeding five years, a 1% fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

25 % av relevanta indirekta kostnader för det senaste räkenskapsåret, i den utsträckning försäkringsföretaget inte påtar sig någon placeringsrisk, och det belopp som avsatts till täckande av administrationskostnaderna inte fastställts för en period som överstiger fem år.

Английский

in so far as the undertaking bears no investment risk and the allocation to cover management expenses is not fixed for a period exceeding five years, an amount equivalent to 25% of the last financial year’s relevant overheads;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

1 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, men det belopp som avsatts till täckande av driftskostnaderna fastställts för en period som överstiger fem år.

Английский

in so far as the undertaking bears no investment risk but the allocation to cover management expenses is fixed for a period exceeding five years, a 1 % fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

3.1.4 Beträffande institutionella investerare konstateras i grönboken att det kan finns en konflikt mellan behovet av en effektiv reglering av placeringsrisker hos försäkringsbolag och behovet av att skapa incitament som gör dem beredda att finansiera långsiktiga investeringsprojekt.

Английский

3.1.4 On the issue of institutional investors, the Green Paper notes the potential clash between the need for effective regulation of asset risk among insurance undertakings and the need to incentivise them to finance longer term investments.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

b) 1 % av de tekniska avsättningarna enligt beräkning i punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, men det belopp som avsatts till täckande av driftskostnaderna fastställts för en period som överstiger fem år.

Английский

(b) in so far as the undertaking bears no investment risk but the allocation to cover management expenses is fixed for a period exceeding five years, a 1 % fraction of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

För pensionsplaner där medlemmarna står för placeringsrisken och där de har ett val mellan olika placeringsalternativ, ska pensionsbeskedet ange placeringsprofilerna i en förteckning över tillgängliga placeringsalternativ och en kort beskrivning av varje alternativ.

Английский

For pension schemes where members bear investment risk and where they have a choice between different investment options, the pension benefit statement shall indicate the investment profiles providing a list of the investment options available and a short description of each option.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Dessa delegerade akter ska tillämpas på de tillgångar som täcker de försäkringstekniska avsättningarna med undantag av tillgångar som innehas med avseende på livförsäkringsavtal för vilka försäkringstagarna står för placeringsrisken.

Английский

Those delegated acts shall apply to assets covering technical provisions, excluding assets held in respect of life insurance contracts where the investment risk is borne by the policy holders.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

4% av premieavsättningen beräknad på det sätt som anges för det första resultatet i a i denna artikel, i den ut­sträck­ning försäkringsföretaget påtar sig en placerings­risk, samt 1% av den sålunda beräknade avsättningen i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, och förutsatt att försäkringsav­talets löptid överstiger fem år och det belopp som avsätts till täckande av förvaltningskostnaderna enligt för­säkrings­avtalet fastställts för en period som överstiger fem år

Английский

a 4% fraction of the mathematical provisions, calculated in compliance with the conditions set out in the first result in (a) of this Article in so far as the assurance undertaking bears an investment risk, and a 1% fraction of the provisions calculated in the same way, in so far as the undertaking bears no investment risk provided that the term of the contract exceeds five years and the allocation to cover management expenses set out in the contract is fixed for a period exceeding five years,

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

För pensionsplaner där medlemmarna står för placeringsrisken ska pensionsbeskedet innehålla information om risk/avkastningsprofil som visar en grafisk samlingsindikator på pensionsplanens risk/avkastningsprofil eller, i förekommande fall, för varje placeringsalternativ åtföljt av följande:

Английский

For pension schemes where members bear investment risk, the pension benefit statement shall contain information about the risk and return profile showing a synthetic graphical indicator of the risk and return profile of the pension scheme or, where applicable, of each investment option accompanied by the following:

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

4 % av de tekniska avsättningarna beräknad på det sätt som anges för det första resultatet i a i detta avsnitt, i den utsträckning försäkringsföretaget påtar sig en placeringsrisk, samt 1 % av den sålunda beräknade avsättningen om företaget inte påtar sig någon placeringsrisk och förutsatt att försäkringsavtalets löptid överstiger fem år och det belopp som avsätts till täckande av förvaltningskostnaderna enligt försäkringsavtalet fastställts för en period som överstiger fem år, plus

Английский

a 4 % fraction of the mathematical provisions, calculated in compliance with the conditions set out in the first result in (a) of this section in so far as the assurance undertaking bears an investment risk, and a 1 % fraction of the provisions calculated in the same way, in so far as the undertaking bears no investment risk provided that the term of the contract exceeds five years and the allocation to cover management expenses set out in the contract is fixed for a period exceeding five years, plus

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Om förmånstagare står för en betydande del av placeringsrisken under utbetalningsfasen ska medlemsstaterna se till att förmånstagarna får den information de behöver.

Английский

When a significant level of investment risk is borne by beneficiaries in the pay-out phase, Member States shall ensure that beneficiaries receive appropriate information.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Artiklarna 35–37 fastställer att tjänstepensionsinstituten ska utse ett enda förvaringsinstitut för förvaring av tillgångar och för kontrolluppgifter, om medlemmar och förmånstagare står för hela placeringsrisken.

Английский

Articles 35 to 37 set out that IORPs need to appoint a single depositary for safe-keeping of assets and oversight duties if members and beneficiaries fully bear the investment risk.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Detta är särskilt viktigt när förmånstagare står för en betydande del av placeringsrisken under utbetalningsfasen.

Английский

This is particularly important when a significant level of investment risk is borne by beneficiaries in the pay-out phase.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

b) 1 % av de tekniska avsättningarna beräknade enligt punkt 2 a i denna artikel, i den utsträckning företaget inte påtar sig någon placeringsrisk, men det belopp som avsatts till täckande av driftskostnaderna fastställts för en period som överstiger fem år.

Английский

(b) in so far as the reinsurance undertaking bears no investment risk but the allocation to cover management expenses is fixed for a period exceeding five years, 1% of the technical provisions, calculated in compliance with paragraph 2(a) of this Article;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK