Спросить у Google

Вы искали: gasturbinmotorer (Шведский - Испанский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Испанский

Информация

Шведский

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

Испанский

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

Gasturbinmotorer, ej turbojet- eller turbopropmotorer

Испанский

Las demás turbinas de gas

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Roterande delar i gasturbinmotorer som är motståndskraftiga mot skador genom att de tillverkas av pulvermetallurgiska material som specificeras i avsnitt 1C002.b.

Испанский

Componentes rotativos de motores de turbina de gas con tolerancia a los daños, que utilicen materiales obtenidos por pulvimetalurgia, especificados en el subartículo 1C002.b.;

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Gasturbinmotorer för flygändamål som innehåller någon av de "tekniker" som omfattas av avsnitt 9E003.a enligt följande:

Испанский

Motores aeronáuticos de turbina de gas que incorporen cualquiera de las "tecnologías" incluidas en el subartículo 9E003.a., según se indica:

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Speciellt konstruerade utrustningar och komponenter som innehåller någon av de "tekniker" som omfattas av avsnitt 9E003.a för följande framdrivningssystem med gasturbinmotorer:

Испанский

Conjuntos y componentes diseñados especialmente que incorporen cualquiera de las "tecnologías" incluidas en el subartículo 9E003.a., para los siguientes sistemas de propulsión de motores de turbina de gas:

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

"Teknik" som "erfordras" för "utveckling" eller "produktion" av någon av följande komponenter eller system avsedda för gasturbinmotorer:

Испанский

"Tecnología""necesaria" para el "desarrollo" o la "producción" de cualquiera de los siguientes componentes o sistemas de motores de turbina de gas:

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Anm:"Utvecklings"– eller "produktions"– "teknik" specificerad i avsnitt 9E001–9E003 för gasturbinmotorer förblir kontrollerad även när den används som "användnings""teknik" för reparation, ombyggnad och översyn.

Испанский

Nota: La "tecnología" de "desarrollo" o de "producción", incluida en los artículos 9E001 a 9E003, para motores de turbina de gas, continúa sometida a control cuando se utiliza como tecnología de "utilización" para la reparación, la renovación o la revisión.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Anm.: Termen 'marina gasturbinmotorer' omfattar även sådana industriella, eller luftfartsvarianter av gasturbiner som används för fartygsframdrivning eller för elgenerering ombord på fartyg.

Испанский

Nota: El término motores marinos de turbina de gas incluye los motores de turbina de gas industriales, o aeroderivados, adaptados para la generación de energía eléctrica a bordo de un buque o para la propulsión del mismo.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

'Marina gasturbinmotorer' med en kontinuerlig uteffekt, mätt enligt ISO standard, på 24245 kW eller mer och som har en specifik bränsleförbrukning som inte överstiger 0,219 kg/kWh i kraftområdet 35–100 % samt till dessa motorer speciellt konstruerade enheter och komponenter.

Испанский

Motores marinos de turbina de gas con una potencia continua estándar ISO igual o superior a 24245 kW y un consumo específico de carburante inferior a 0,219 kg/kWh en cualquier punto de la gama de potencias de 35 a 100 %, y los conjuntos y componentes diseñados especialmente para ellos.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Styrsystem som arbetar i realtid, instrumentering (inklusive givare) eller automatisk datainsamling och framställningsutrustning, speciellt konstruerade för "utveckling" av gasturbinmotorer, utrustning eller komponenter som innehåller "teknik" som omfattas av avsnitt 9E003.a.

Испанский

Sistemas de control en línea (tiempo real), instrumentos (incluidos sensores) o equipos automáticos de adquisición y proceso de datos, diseñados especialmente para el "desarrollo" de motores de turbina de gas o de sus conjuntos o componentes, que incorporen "tecnologías" incluidas en el subartículo 9E003.a.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Шведский

Industriella luftfartsvarianter av gasturbinmotorer med en effekt av 64 MW avsedda för montering i industriella kraftproduktionsanläggningar med en drifttid under topp-/medelbelastning på mindre än 5500 timmar per år och med en effektivitet i enkel process på mer än 40 %

Испанский

Turbinas de gas industriales aeroderivadas con una potencia de 64 MW, destinadas a ser incorporadas en grupos electrógenos industriales con un ciclo de explotación a máxima o media intensidad inferior a 5500 horas anuales y una eficiencia de ciclo simple superior al 40 %

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

9A993 Helikoptrar, kraftöverföringssystem för helikoptrar och gasturbinmotorer och hjälpkraftaggregat (Auxiliary Power Units, APU) för användning i helikoptrar samt särskilt konstruerade komponenter för sådana, om köpar- eller destinationslandet är Afghanistan, Angola, Kuba, Iran, Irak, Libanon, Libyen, Moçambique, Myanmar, Nordkorea, Somalia eller Syrien.

Испанский

9A993 Helicópteros, sistemas de transmisión de energía, motores de turbina de gas y grupos motores auxiliares (APU) para helicópteros y componentes diseñados especialmente para éstos, si los países compradores o de destino son Afganistán, Angola, Cuba, Irán, Iraq, Líbano, Libia, Mozambique, Myanmar, Corea del Norte, Somalia o Siria.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

(15) Kaliumpermanganat är ett starkt oxidationsmedel som används för behandling av dricks- och avloppsvatten, i kemisk och farmaceutisk produktion, vid vattenodling, metallraffinering och ytrengöring av metaller, som desinfektionsmedel inom jordbruk och veterinärmedicin, vid rening av gaser, deodorisering av processgas, blekning och specialbehandling inom textilindustrin, dekontaminering av radioaktivitet, rengöring av gasturbinmotorer och luftrening i ubåtar.

Испанский

(15) El permanganato potásico se utiliza principalmente en el tratamiento de agua potable y de aguas residuales, la fabricación de productos químicos y farmacéuticos, la acuicultura, el refinado de metales, la limpieza de superficies metálicas, como desinfectante en la agricultura y en prácticas veterinarias, para la purificación y en el proceso de desodorización de gases, en el blanqueado y para tratamientos especiales en la industria textil, en la descontaminación radiactiva, en la limpieza de turbinas de gas y en la purificación del aire submarino.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

KOM(97) 546 slutlig Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2658787 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, samt om autonomt beviljande av temporär tullbefrielse för vissa gasturbinmotorer (framlagt av kommissionen) 12.11.1997-6$. ISBN 92-78-26819-4 CB-CO-97-586-SV-C

Испанский

(presentada por la Comisión) 16.02.1998-6 páginas ISBN 92-78-30994-X CB-CO-98-077-ES-C

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

KOM(97) 546 slutlig Förslag till rådets förordning (EG) om ändring avrådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, samt om autonomt beviljande av temporär tullbefrielse för vissa gasturbinmotorer (framlagt av kommissionen) 12.11.1997- 6 s. ISBN 92-78-26819-4 CB-CO-97-586-SV-C

Испанский

COM(98)221 final Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 68/414/CEE del Consejo por la que se obliga a los Estados miembros de la CEE a mantener un nivel mínimo de petróleo crudo y/o de productos petrolíferos (presentada por la Comisión) 14.04.1998­66 páginas ISBN 92­78­33126­0 CB­CO­98­235­ES­C

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK