Спросить у Google

Вы искали: underleverantören (Шведский - Мальтийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Мальтийский

Информация

Шведский

I fall som innefattar kontrakt med underleverantörer får exportdeklarationen även inges till det tullkontor som är behörigt på den plats där underleverantören är etablerad.

Мальтийский

F'każi li jinvolvu sub-kuntratti, id-dikjarazzjoni ta'l-esportazzjoni tista'wkoll tkun ippreżentata fl-uffiċċju doganali kompetenti għall-post fejn is-sub-kuntrattur ikun stabbilit.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Detta gäller särskilt om större delen av konstruktionsutvecklingen, tillverkningen, provningen eller andra kritiska processer utförs hos underleverantören eller leverantören.

Мальтийский

Dan japplika b’mod partikolari jekk il-parti ewlenija tal-iżvilupp, manifattura, ittestjar ta’ disinn jew proċess kruċjali ieħor tkun tinsab għand is-sottokuntrattur jew il-fornitur.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Stödmottagarenanordnar projektlednings-mötenen gångvar ellervarannan månad,i vilka den centrala finansierings- och upphandlingsenheten, Europeiska kommissionens delegation och underleverantören deltar.

Мальтийский

Il-benefiċjarjujorganizzalaqgħatdwaril-ġestjoni talproġett fuq bażi ta’ kull xahar jew kullxahrejnlifihomjipparteċipawis-CFCU, id-Delegazzjonital-KEul-kontrattur.S’issa l-EUSG għadu maattendix dawnil-laqgħat.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats och inspektioner, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering enligt programmet.

Мальтийский

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta' awditjar, abbażi ta' dokumenti u kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, fuq il-benefiċjarji tal-għotjiet, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li jkunu rċevew fondi tal-Unjoni taħt il-Programm.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ges befogenhet att på grundval av handlingar och genom kontroller på plats granska alla bidragsmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som har tagit emot medel från unionen inom ramen för programmet.

Мальтийский

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa tal-awditjar, fuq il-bażi tad-dokumenti u verifiki fuq il-post, fir-rigward tal-benefiċjarji kollha tal-għotja, il-kuntratturi u sottokuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni skont il-Programm.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen, dess företrädare och revisionsrätten ska ha rätt att utföra revisioner på grundval av handlingar och utföra kontroller på plats iförhållande till alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer eller annan tredje part som erhållit EU-finansiering.

Мальтийский

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri huma b'dan mogħtija s-setgħa li jagħmlu tverifiki, fuq il-bażi ta’dokumenti u fuq il-post, fir-rigward tal-benefiċjarji kollha tal-għotja, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u partijiet terzi oħra li rċevew fondi tal-Unjoni.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och på plats, hos alla bidragsmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering inom ramen för Horisont 2020.

Мальтийский

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa tal-awditjar, abbażi ta' dokumenti u fuq il-post, fuq il-benefiċjarji tal-għajnuna finanzjarja, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha, li rċevew fondi tal-Unjoni taħt Orizzont 2020.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

I tillämpliga fall uppgifter om de företag, underleverantörer eller producenter i efterföljande led som sagt upp arbetstagare samt om berörda sektorer och kategorier av berörda stödmottagare fördelade efter kön och åldersgrupp.

Мальтийский

l-identifikazzjoni, fejn huwa applikabbli, tal-intrapriżi li keċċew lill-impjegati, il-fornituri jew il-produtturi aktar 'l isfel fil-katina tal-produzzjoni, is-setturi, u l-kategoriji ta’ benefiċjarji speċifikati mqassma skont is-sess u l-grupp tal-etajiet;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha rätt att utföra granskningar av handlingar och kontroller på plats hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit EU-finansiering enligt denna förordning.

Мальтийский

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandhom ikollhom is-setgħa ta' verifika, abbażi ta' dokumenti u fuq il-post, fuq il-benefiċjarji tal-għotja, il-kuntratturi u s-subkuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Om så krävs för genomförandet av åtgärden får de anlita tredje parter, inklusive underleverantörer, för att utföra arbete inom åtgärden, eller utnyttja resurser som ställs till förfogande av tredje parter genom naturabidrag enligt villkoren i bidragsavtalet.

Мальтийский

Fejn ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, jistgħu jsejħu lil partijiet terzi, inkluż subkuntratturi, biex iwettqu ħidma taħt l-azzjoni jew jistgħu jużaw riżorsi magħmula disponibbli minn partijiet terzi permezz ta’ kontribuzzjonijiet in natura, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-għotja.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Tredje parter som inte är underleverantörer får utföra arbete inom åtgärden i enlighet med de villkor som fastställs i bidragsavtalet.

Мальтийский

Partijiet terzi minbarra subkuntratturi jistgħu jwettqu ħidma taħt l-azzjoni skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-għotja.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering inom ramen för denna förordning.

Мальтийский

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa li jwettqu verifika, abbażi ta' dokumenti kif ukoll fil-post, fuq il-benefiċjarji ta' għotjiet, il-kuntratturi u s-subkuntratturi kollha li jkunu rċevew fondi tal-Unjoni skont dan-ir-Regolament.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen, dess företrädare och revisionsrätten ska ha rätt att granska stödjande handlingar och utföra kontroller på plats hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering inom ramen för programmet.

Мальтийский

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta’ awditjar, abbażi ta’ dokumenti u kontrolli fuq il-post, fuq il-benefiċjarji, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi kollha li rċevew fondi tal-Unjoni skont il-Programm LIFE.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av både handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering inom ramen för programmet.

Мальтийский

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa tal-awditjar, fuq il-bażi ta' dokumenti u fuq il-post, fuq il-benefiċjarji ta' għotjiet, il-kuntratturi u s-subkuntratturi kollha li jkunu rċevew fondi tal-Unjoni taħt dan ir-Regolament.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

arbetstagare en person som utför arbete, oavsett om det är tillfälligt eller stadigvarande, om det liknar ett anställningsförhållande, även personal som arbetar för leverantörer och underleverantörer.

Мальтийский

“ħaddiem” ifisser kwalunkwe persuna li tagħmel xogħol, kemm jekk b’mod regolari kif ukoll b’mod temporanju, fil-kuntest ta’ relazzjoni ta’ impjieg inkluż il-persunal li jaħdem għal kuntratturi u sottokuntratturi;

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare, underleverantörer och andra tredjeparter som erhållit unionsfinansiering enligt den här förordningen.

Мальтийский

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandhom ikollhom is-setgħa ta’ verifika, abbażi ta' dokumenti u verifiki fuq il-post, fuq il-benefiċjarji, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u partijiet terzi oħrajn kollha li rċevew fondi tal-Unjoni skont dan ir-Regolament.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Шведский

underleverantör

Мальтийский

sottokuntrattur

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

anbud som inlämnats av europeiska anbudsgivare som anlitar underleverantörer eller experter i AVS-staterna.

Мальтийский

offerti ippreżentati minn appaltaturi Ewropew b'sub-kuntratturi jew esperti ACP.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Om kontoavsändaren anlitar en underleverantör ska

Мальтийский

Meta l-kunsinnatur in konto juża kuntrattur:

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Buteljeringsföretag – som köper PET för sina flasktillverkande/omvandlande underleverantörers räkning (”hard tolling”) eller förhandlar fram PET-priset för dessas räkning (”soft tolling”).

Мальтийский

il-bottiljaturi - li jixtru l-PET għall-konvertituri/produtturi tal-fliexken subkontrattati tagħhom (hard tolling) jew jinnegozjaw il-prezz li bih il-konvertitur subkontrattat u/jew il-produttur tal-flixkun se jakkwista l-PET (soft tolling).

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK