Fråga Google

You searched for: samarbejdsstrategier (Danska - Maltesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Danska

Maltesiska

Info

Danska

Samarbejdsstrategier

Maltesiska

Strateġiji ta' Koperazzjoni

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

SAMARBEJDSSTRATEGIER

Maltesiska

STRATEĠIJI TA KOPERAZZJONI

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Bestemmelserne om samarbejdsstrategier i denne aftale finder anvendelse på samarbejdet mellem Fællesskabet og Sydafrika.

Maltesiska

Id-disposizzjonijiet dwar strateġiji ta' koperazzjoni ta' dan il-Ftehim għandhom ikunu applikabbli għall-koperazzjoni bejn il-Komunità u l-Afrika t'Isfel.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

e)Bistandsprogrammeringen-fastlæggelsenafflerårige samarbejdsstrategier med partnerlande ogtildelingenaf ressourcertilatstøtte dem-erikke blevet dekoncentreret.

Maltesiska

(e) l-ipprogrammar talgħajnuna –l-istabbiliment ta’ strateġiji ta’ kooperazzjoni multiannwali mal-pajjiżi msieħba ul-al-lokazzjonita’ riżorsi biexisostnuhom – ma ġewx devoluti.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Minebekæmpelsesaktioner bør integreres i alle lande-og samarbejdsstrategier for de tredjelande, der lider under følgerne af personelminer.

Maltesiska

L-azzjonijiet kontra l-isplussivi għandhom isiru parti integrali mill-istrateġiji kollha tal-pajjiż u koperazzjoni ta'dawn il-pajjiżi terzi li jsoffru mil-konsegwenzi ta'l-isplussivi ta'l-art anti-persunal.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Dialogen omfatter samarbejdsstrategier og globale og sektorspecifikke politikker, herunder miljøet, kønsaspektet, migration og spørgsmål vedrørende kulturarven.

Maltesiska

Għandu jkopri fih strategiji ta' koperazzjoni kif ukoll politiki globali u settorjalit kif ukoll l-ambjent, il-ġens, l-emigrazzjoni u mistoqsijiet li għandu x'jaqsmu mal-wirt kulturali.4.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

OLT'ernes myndigheder bør desuden påtage sig ansvaret for at formulere og gennemføre de politikker, der vedtages mellem parterne i form af samarbejdsstrategier.

Maltesiska

Barra minn hekk, l-awtoritajiet tal-PTEE għandhom jassumu r-responsabbiltà għall-ifformular u l-implimentazzjoni ta’ dawk il-politiki maqbula bejn il-partijiet bħala strateġiji ta’ kooperazzjoni.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Regionsudvalget ønsker navnlig at sikre, at der tages højde for de lokale og regionale myndigheders synspunkter og behov i den interinstitutionelle dialog i forbindelse med definitionen og drøftelsen af udviklingen af samarbejdsstrategier med partnerlandene42.

Maltesiska

B’mod partikolari, il-KtR irid jiżgura li l-fehmiet u l-bżonnijiet talawtoritajiet lokali u reġjonali jkunu kkunsidrati waqt id-djalogu interistituzzjonali meta jkunu qed jiġu definiti u diskussi l-istrateġiji ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp mal-pajjiżi msieħba42.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

samarbejdsstrategier mellem forskellige aktører i Unionens landbrugssektor, skovbrugssektor og i fødevarekæden og andre aktører, der bidrager til at nå målene og prioriteterne i politikken for udvikling af landdistrikterne, herunder producentsammenslutninger, kooperativer og brancheorganisationer

Maltesiska

approċċi ta’ kooperazzjoni fost atturi differenti fis-settur agrikolu, fis-settur tal-forestrija u fil-katina tal-ikel tal-Unjoni u fost atturi oħra li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi u l-prijoritajiet tal-politika ta’ żvilupp rurali, inklużi gruppi ta' produtturi, kooperattivi u organizzazzjonijiet interprofessjonali;

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

I forbindelse med forberedelsen af nye samarbejdsstrategier med AVS-staterne vil Kommissionen foreslå yderligere finansiel støtte til lande, som allerede har vedtaget eller er rede til at forpligte sig til en plan for konkrete handlinger og reformer, som er både ambitiøs og troværdig.

Maltesiska

Fil-qafas tat-tħejjija ta'strateġiji ta'kooperazzjoni ġodda ma'l-Istati AKP, il-Kummissjoni ser tipproponi l-għoti ta'appoġġ finanzjarju addizzjonali lil pajjiżi li jadottaw jew li jimpenjaw ruħhom dwar pjan ambizzjuż u kredibbli ta'azzjonijiet konkreti u riformi.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

I denne forbindelse rettes AVS-EF-samarbejdsstrategierne inden for rammerne af AVS-staternes udviklingspolitik og reformer mod:

Maltesiska

F'dan il-kuntest u fil-qafas ta' politki ta' żvilupp u riformi seġwiti mill-Istati ta' l-ACP, l-istrateġiji ta' koperarazzjoni tal-ACP-KE għandhom ikollhom bħala għan li:

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Samarbejdsstrategierne baseres på udviklingsstrategierne og på det økonomiske og handelsmæssige samarbejde, som er indbyrdes forbundet og supplerer hinanden.

Maltesiska

L-istrateġiji ta' koperazzjoi għandhom ikunu mwaqqfa fuq strateġiji ta' żvilupp u koperazzjoni ekonomika u kummerċjail li huma marbutin flimkien u kumplimentari.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Bankens aktiviteter i Asien og Latinamerika supplerer EU’s samarbejdsstrategi i de pågældende lande.

Maltesiska

L-attivitajiet talBank fl-AAL jissupplimentaw l-istrateġija ta’kooperazzjoni ta’l-UE mal-pajjiżi kkonċernati.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

EUF-midtvejsrevision, som vedrører de fremskridt, der indtil nu er gjort, og ajourfører samarbejdsstrategien og de finansielle tildelinger til de berørte lande.

Maltesiska

L-interess tal-Kummissjoni hija li l-UE taqbel ma' approċċ komplet dwar kif għandu jitħaffef il-progress fil-kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp talMillennju sal-2015 u kif għandhom jiġu kkonsolidati l-kisbiet biex dawn isiru sostenibbli.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

For at støtte gennemførelsen af sektorprogrammer ajourførte Kommissionen i 2007 sine retningslinjer for EF-støtte til sektorpro-grammeroghardesudenafholdtenrække kurservedrørendedennegennemførelses-form.Denharogsåiværksatogsammen med Danmark og Nederlandene forvaltet det fælleslæringsprogramomsektortilgange, etinitiativ,somdonorsamfundetharsat stor pris på. Kommissionen vil fortsat støtte oprettelsen og gennemførelsen af sektorpro-grammer,bådedirekteilande,hvorsund-hedsområdet indgår i samarbejdsstrategien, ogindirekte gennem resultatvurderinger af generel budgetstøtte og fælles revisionsprocesser på andre områder.

Maltesiska

Biextappoġġal-implimentazzjonita’ prog-rammisettorjali,fl-2007il-Kummissjoni aġġornat il-Linji Gwida tagħha tal-2003 dwaris-sostenntal-KEgħall-programmi settorjaliuorganizzatsensielasħiħata’ taħriġrelatat ma’dinil-modalitàta’impli-mentazzjoni.Hijanedietukollumexxiet flimkien mad-DKul-Programmta’Tagħlim Konġunt dwar l-Approċċi ta’ Settur Kollu tal-Olanda,inizjattiva meqjusaħafna mill-komunitàkontributriċi.Il-Kummissjonise

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

(17) I et EU med 25 medlemsstater vælges samarbejde stadig hyppigere som strategisk løsning for at styrke den europæiske filmindustris konkurrenceevne. Derfor bør der ydes større støtte til EU-netværk inden for alle aspekter af Media-programmet — uddannelse, udvikling, distribution og markedsføring. Dette gælder især for netværk, der omfatter aktører fra de medlemsstater, der er tiltrådt EU efter den 30. april 2004. Det skal understreges, at alle samarbejdsstrategier blandt aktørerne i av-sektoren bør være i overensstemmelse med Fællesskabets konkurrencelovgivning.

Maltesiska

(17) F'Komunita'ta'25 Stat Membru l-kooperazzjoni qiegħda iżjed issir risposta strateġika biex issaħħaħ il-kompettittività ta'l-industrija tal-films Ewropea. Għaldaqstant hemm il-bżonn ta'appoġġ ikbar għall-proġetti għan-networks mifruxin madwar l-UE f'kull livell tal-programm MEDIA — taħriġ, żvilupp, distribuzzjoni u promozzjoni. Dan japplika b'mod partikolari għall-kooperazzjoni ma'atturi mill-Istati Membri li ngħaqqdu ma'l-Unjoni Ewropea wara t-30 t'April 2004. Irid jiġi enfasizzat li kull strateġija għall-kooperazzjoni bejn l-atturi fis-settur awdjoviżiv għandha tikkonforma mad-dritt tal-kompetizzjoni tal-Komunita'.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

(17) I et EU med 25 medlemsstater vælges samarbejde stadig hyppigere som strategisk løsning for at styrke den europæiske filmindustris konkurrenceevne. Derfor bør der ydes større støtte til EU-netværk inden for alle aspekter af Media-programmet — uddannelse, udvikling, distribution og markedsføring. Dette gælder især for netværk, der omfatter aktører fra de medlemsstater, der er tiltrådt EU efter den 30. april 2004. Det skal understreges, at alle samarbejdsstrategier blandt aktørerne i av-sektoren bør være i overensstemmelse med Fællesskabets konkurrencelovgivning.

Maltesiska

(17) F'Komunita'ta'25 Stat Membru l-koperazzjoni qiegħda iżjed issir risposta strateġika biex issaħħaħ il-kompettittività ta'l-industrija tal-films Ewropea. Għaldaqstant hemm il-bżonn ta'appoġġ ikbar għall-proġetti għan-networks mifruxin madwar l-UE f'kull livell tal-programm MEDIA – taħriġ, żvilupp, distribuzzjoni u promozzjoni. Dan japplika b'mod partikolari għall-koperazzjoni ma'atturi mill-Istati Membri li ngħaqqdu ma'l-Unjoni Ewropea wara t-30 t'April 2004. Irid jiġi enfasizzat li kull strateġija għall-koperazzjoni bejn l-atturi fis-settur awdjoviżiv għandha tikkonforma mad-dritt tal-kompetizzjoni tal-Komunità.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

(6) I sin meddelelse om styrkelse af samarbejdet med tredjelande inden for de videregående uddannelser fremførte Kommissionen, at en øget internationalisering af de videregående uddannelser er nødvendig for at tage udfordringerne fra globaliseringsprocessen op, og den beskrev de generelle målsætninger for en samarbejdsstrategi med tredjelande på dette område og foreslog konkrete foranstaltninger til at nå disse mål.

Maltesiska

(6) Fil-komunikazzjoni tagħha dwar ir-rafforzar tal-koperazzjoni ma'pajjiżi terzi fil-qasam ta'l-edukazzjoni ogħla, il-Kummissjoni argumentat li internazzjonalizzazzjoni akbar ta'l-edukazzjoni ogħla hija meħtieġa biex twieġeb (tirreaġixxi) għall-isfidi tal-proċess ta'globalizzazzjoni, identifikat għanijiet ġenerali għal strateġija ta'koperazzjoni ma'pajjiżi terzi f’dan il-qasam u ssuġġeriet miżuri konkreti biex jintlaħqu dawn l-għanijiet.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

12. Hvad angår de lande, der er omfattet af DCECI, vil EIB’s finansiering i de asiatiske og latinamerikanske lande gradvis blive tilpasset EU’s samarbejdsstrategi i disse regioner og udgøre et supplement til instrumenter, der finansieres over Fællesskabets budgetmidler. Begrebet ”fælles interesse”, som hidtil i praksis har været begrænset til finansiering af projekter, der involverer EU-selskaber, vil blive udvidet for at tage højde for bestræbelserne på at fremme miljømæssig bæredygtighed og regional integration (f.eks. transport-, telekommunikations-og energiprojekter, der fremmer mulighederne for indbyrdes sammenkobling). EIB bør bestræbe sig på gradvis at udvide sine aktiviteter til flere lande i disse regioner, herunder de mindre velstående lande. I Centralasien bør EIB fokusere på større energiforsynings-og energitransportprojekter med grænseoverskridende virkninger. EIB’s finansiering i Centralasien bør desuden gennemføres i nært samarbejde med EBGU, især på de vilkår, der vil blive fastsat i et trepartsaftalememorandum mellem Kommissionen, EIB og EBGU. For at højne synligheden i EU’s aktioner i Latinamerika bør der afsættes et særligt beløb til en latinamerikansk facilitet.

Maltesiska

12. Rigward il-pajjiżi koperti mid-DCECI, il-finanzjament ta'l-EIB fil-pajjiżi Asjatiċi u ta'l-Amerika Latina se jkun progressivament allinjat ma'l-istrateġija ta'kooperazzjoni ta'l-UE f’dawk ir-reġjuni u se jkun komplementari għall-istrumenti ffinanzjati minn riżorsi baġitarji tal-Komunità. Il-kunċett ta'“interess reċiproku”, s’issa limitat fil-prattika għall-finanzjament ta'proġetti li jinvolvu kumpaniji ta'l-UE, se jitwessa'biex iqis il-promozzjoni ta'sostenibbiltà ambjentali u integrazzjoni reġjonali (bħal proġetti ta'trasport, telecom u ta'enerġija li jiffavorixxu l-interkonnettività). L-EIB għandu jagħmel ħiltu biex jespandi progressivament l-attivitajiet tiegħu fuq numru akbar ta'pajjiżi f’dawk ir-reġjuni, inkluż fil-pajjiżi l-inqas prosperi. Fl-Asja Ċentrali, l-EIB għandu jiffoka fuq il-proġetti l-kbar tal-provvista ta'l-enerġija u tat-trasport ta'l-enerġija b’implikazzjonijiet transkonfinali. Il-finanzjament ta'l-EIB fl-Asja Ċentrali għandu jitwettaq f’kooperazzjoni mill-qrib ma'l-EBRD, b’mod partikolari skond it-termini li għandhom ikunu stabbiliti f’Memorandum ta'Ftehim bejn tliet partijiet bejn il-Kummissjoni, l-EIB u l-EBRD. Biex titkabbar il-viżibilità ta'l-intervent ta'l-UE fl-Amerika Latina, għandu jiġi identifikat ammont speċifiku għall-faċilità ta'l-Amerika Latina,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

26. Kommissionen er af den opfattelse, at der i CSP i Asien ikke er og ikke bør foretages en skarp skelnen mellem økonomisk samarbejde og finansielle og tekniske samarbejdsstrategier, da begge er gensidigt styrkende instrumenter til at realisere EU’s strategi i Asien. Desuden er fattigdomsorienteret økonomisk politik og fattigdomsbegrænsende politik ikke to adskilte størrelser i de modtagende asiatiske landes nationale planer. De eksterne aktionsinstrumenter, der for nylig blev foreslået, fortsætter i denne retning, således at der ikke længere findes nogen sondring mellem finansielt og teknisk samarbejde på den ene side og økonomisk samarbejde på den anden.

Maltesiska

26. The Commission is of the view that CSPs in Asia do not and should not make a hard distinction between economic cooperation and financial and technical cooperation strategies as both are mutually reinforcing instruments to achieve the EC’s strategy in Asia. Furthermore, pro-poor economic and poverty reduction policies are not separated in national plans of the beneficiary countries in Asia. The recently proposed external action instruments go further along these lines, whereby there no longer exists a distinction between financial and technical cooperation and economic cooperation.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK