You searched for: unalterable (Engelska - Grekiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Grekiska

Info

Engelska

white papers are a "... tool of participatory democracy ... not unalterable policy commitment".

Grekiska

Το πρώτο τέτοιο βιβλίο εξέδωσε η Αγγλική κυβέρνηση το 1861 στο οποίο περιλαμβάνονται τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων του κοινοβουλίου.

Senast uppdaterad: 2016-03-03
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Engelska

this implies that many of these are treated in a way comparable to company animals, and this in an unalterable way.

Grekiska

Τούτο συνεπάγεται με πρόταση αντιμετώπισης ορισμένων από αυτά τα ζώα όπως τα κατοικίδια ζώα και, μάλιστα, αμετακλήτως.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

they therefore violated the principle that a measurewas unalterable once it has been adopted, and infringed article 190 of the eectreaty.2

Grekiska

Το Πρωτοδικείο κατέληξε για το λόγο αυτό στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις ήταν αντίθετες προς τη βασική αρχή του απαράλλακτου του εγκεκριμένου μέτρου και ότι παραβίαζαν, ως εκ τούτου, το άρθρο 190 της Συνθήκης ΕΟΚ (2).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

rather, they give an undertaking which, as far as it is written in article 11, is unequivocal and unalterable and we expect that to be done.

Grekiska

Γνωρίζω βεβαίως, και το ομολογώ ξεκάθαρα, ότι στην περίπτω­ση αυτή υπάρχει ένα αδύνατο σημείο.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

i hope that the stuttgart conference will be an opportunity to launch the reform of a policy based on the principle of attentiveness in distinction, which means playing an active role in the mediterranean arab world without forgetting the unalterable historical and cultural differences which divide us.

Grekiska

Δεν δέχομαι την πρόθεση της έκθεσης να ασκήση πίεση για να αποτρέψη τους Παλαιστινίους από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους σπς 4 Μαίου 1999.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

2.13 the african exodus will remain an onerous unalterable fact so long as the continent's water, health and education issues remain unresolved, and a minimum level of food security is not assured.

Grekiska

2.13 Η αφρικανική έξοδος θα εξακολουθήσει να αποτελεί βαρύτατο δεδομένο, όσο δεν επιλύεται στις χώρες αυτές το πρόβλημα του νερού, της υγείας και της εκπαίδευσης.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

the composition which was agreed on 21 september 1989 will be unalterable as from monday, this is an important development, and one the financial markets have planned for and, interestingly enough, the ecu market is in exceptionally good shape.

Grekiska

Η νομισματική πολιτική υπερφορτώθηκε σε τέτοιο βαθμό που οι χρηματαγορές δεν εκτίμησαν ότι η σύγκλιση ήταν μακροπρόθεσμα αξιόπιστη.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

commission er, may i point out that in the past we have always observed one unalterable principle, namely that in return for set-asides and price reductions, direct income subsidies must not be touched.

Grekiska

Διαμαρτύρομαι επομένιος προς το Προεδρείο για αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

in these approaches, working conditions are either regarded as not a relevant factor in connection with the difficulties met with or are considered unalterable because resulting from inescapable technical necessities: any attempt to assess their impact in economic terms thus becomes useless.

Grekiska

Σ'δλες αυτές τίς προσεγγίσεις, οί συνθήκες εργασίας ή θεω­ρούνται σάν ένας άσχετος παράγοντας σχετικά μέ τίς δυσκολίες πού συναντώνται, ή θεωρούνται σάν αναλλοίωτες επειδή είναι τά αποτελέσματα ορισμένων αναπόφευκτων τεχνικών αναγκών: κι' έτσι οποιαδήποτε απόπειρα κάνουμε γιά νά εκτιμήσουμε τόν οι­κονομικό τους αντίκτυπο άχριστεύει.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Engelska

the commission recognizes that, in certain exceptional cases, asymmetry might be justified by objective cost differences which are beyond the control of the operators concerned, e.g. unalterable differences in key network elements.

Grekiska

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις η ασυμμετρία μπορεί να δικαιολογείται από αντικειμενικές διαφορές κόστους οι οποίες ξεφεύγουν από τον έλεγχο των εκάστοτε φορέων εκμετάλλευσης, παραδείγματος χάριν αμετάβλητες διαφορές μεταξύ καίριων στοιχείων του δικτύου.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

neither this nor our previous study were designed as a comprehensive test of the propositions suggested by this framework. rather, both studies asked: (1) how much of the variation in teachers’ perceptions of principals’transformational leadership is accounted for by unalterable as compared with alterable variables? (2) are there differences among individual transformational leadership dimensions in their sensitivity to alterable as compared with unalterable variables? (3) with reference to

Grekiska

Ούτε αυτή ούτε η προηγούμενη μελέτη μας σχεδιάστηκαν ως μια ολοκληρωμένη δοκιμή των προτάσεων που προτάθηκαν από αυτό το πλαίσιο. Αντίθετα, και οι δύο μελέτες ρώτησαν: (1) Πόσες από τις παραλλαγές των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τους κύριους μετασχηματιστικούς ηγέτες θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση με αλλοιώσιμες μεταβλητές; (2) Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μεμονωμένων ιδιοτήτων μετασχηματιστικής ηγεσίας στην ευαισθησία τους σε αλλοιώσιμες σε σχέση με τις αναλλοίωτες μεταβλητές; (3) Αναφορικά με

Senast uppdaterad: 2019-12-12
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

captive born and bred birds shall be marked in accordance with paragraph 5, or, where the competent management authority is satisfied that this method can, because of the physical or behavioural properties of the animal, not be applied, by means of a uniquely numbered, unalterable microchip transponder conforming to iso standards 11784:1996 (e) and 11785:1996 (e);

Grekiska

πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία σημαίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 ή, όπου το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο κρίνει ότι αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοσθεί εξαιτίας των σωματικών χαρακτηριστικών των ειδών ή των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς τους, με ατομικά αριθμημένους αμετάβλητους ηλεκτρονικούς μικροαναμεταδότες σύμφωνους με τα πρότυπα iso 11784:1996 (e) και 11785:1996 (e)·

Senast uppdaterad: 2016-11-24
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

live vertebrates other than captive born and bred birds shall be marked by means of a uniquely numbered unalterable microchip transponder conforming to iso standards 11784:1996 (e) and 11785:1996 (e), or, where the competent management authority is satisfied that this method is not appropriate because of the physical or behavioural properties of the specimen/species, the specimens concerned shall be marked by means of uniquely numbered rings, bands, tags, tattoos and the like, or be made identifiable by any other appropriate means.

Grekiska

ζώντα σπονδυλωτά άλλα από πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία, σημαίνονται με ατομικά αριθμημένους αμετάβλητους ηλεκτρονικούς μικροαναμεταδότες σύμφωνους με τα πρότυπα iso 11784:1996 (e) και 11785:1996 (e) ή, όπου το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο κρίνει ότι αυτή η μέθοδος δεν προσφέρεται εξαιτίας των σωματικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων/ειδών ή των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς τους, τα εν λόγω δείγματα σημαίνονται με ατομικά αριθμημένους δακτυλίους, ταινίες, ετικέτες, δερματοστιξίες (τατουάζ) και παρόμοια, ή καθίστανται αναγνωρίσιμα με άλλους κατάλληλους τρόπους.

Senast uppdaterad: 2016-11-24
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

in the committee on culture, we made a tremendous and virtually consensual effort to achieve a text which is balanced - and, i would say, unalterable, if we are to be collectively responsible -solely with the aim of ensuring that its only purpose is to benefit europe's television industries and viewers.

Grekiska

Έρχομαι τώρα σε δύο θέματα τα οποία είναι ουσιώδους σημασίας για την πλειοψηφία της Ομάδας μου: πρώτον, τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις. Το κείμενο της οδηγίας του 1989 είναι για μας ικανοποιητικό.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

(c) incorporate the use of iso and other internationally accepted standards to avoid confusion; (d) deal with the questions of security, verification, acknowledgement and confirmation of interchanges, authentication of communicating parties, logging and storage of data on an unalterable storage medium; (e) establish a centre of interpretation that could enhance a harmonized understanding and use of the uncid rules.

Grekiska

Βασίζονται σε πρακτικές απόψεις και αρχές οι οποίες ήδη είναι γενικά αποδεκτές σε περιβάλλοντα εφαρμογών πληροφορικής: α) επιδιώκουν να διευκολύνουν τη χρήση της edi μεταξύ εμπορικών εταίρων μέσω συμπεφωνημένου κώδικα συμπεριφοράς' β) ισχύουν μόνο για την ανταλλαγή δεδομένων και όχι για την ουσία των δεδομένων' γ) ενσωματώνουν τη χρήση προτύπων iso και άλλων διεθνώς αποδεκτών προτύπων - προς αποφυγή συγχύσεων'

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the principle of the protection of legitimate expectations cannot be relied upon to make a regulation unalterable, especially in sectors such as that of textile imports from non-member countries, where it is necessary constantly to adjust the rules to accommodate changes in the economic situation, and where, accordingly, such changes are reasonably to be expected.

Grekiska

Η αρχή της προστασίας της δικαιολογη­μένης εμπιστοσύνης δεν μπορεί να δικαιολογήσει το άθικτο μιας νομοθε­τικής ρυθμίσεως, ιδίως σε τομείς — όπως αυτός της εισαγωγής κλωστοϋφαντουρ­γικών προϊόντων — στους οποίους είναι αναγκαία και, κατά συνέπεια, ευλόγως προβλέψιμη η διαρκής προσαρμογή των ισχυόντων κανόνων στις διακυμάνσεις της οικονομικής συγκυρίας.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

75 in that regard, it should be noted that it is settled law that the principle of respect for legitimate expectations cannot be used to make a regulation unalterable, in particular in sectors — such as that of textile imports — where continuous adjustment of the rules to changes in the economic situation is necessary and therefore reasonably foreseeable (see to that effect case c-315/96 lopex export [1998] ecr i-317, paragraphs 28 to 30).

Grekiska

Επιβάλλεται σχετικώς να υπομνηστεί ότι, κατά πάγια νομολογία, η αρχή της προ­στασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης δεν μπορεί να δικαιολογήσει το άθικτο μιας νομοθετικής ρυθμίσεως, ιδίως σε τομείς — όπως αυτός της εισαγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων — στους οποίους είναι αναγκαία και, κατά συνέπεια, ευλόγως προβλέψιμη η διαρκής προσαρμογή των ισχυόντων κανόνων στις διακυμάνσεις της οικονομικής συγκυρίας (βλ., σχετικώς, απόφαση της 29ης Ιανο­υαρίου 1998, c­315/96, lopex export, Συλλογή 1998, σ. Ι­317, σκέψεις 28 έως 30).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

in that regard, it should be noted that it is settled law that the principle of respect for legitimate expectations cannot be used to make a regulation unalterable, in particular in sectors — such as that of textile imports — where continuous adjustment of the rules to changes in the economic situation is necessary and therefore reasonably foreseeable.

Grekiska

Η Πορτογαλική Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η αρχή της απαγορεύσε < ος της αναδρομικής ισχύος των νομικών κανόνων παραβιάστηκε επειδή το σύστημα που προβλέπουν τα μνημόνια συμφοινίας τα οποία εγκρίθηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση έχει αναδρομικό αποτέλεσμα εφαρμοζόμενο επί παρελθουσών καταστάσεων, χωρίς να αιτιολογείται η ανάγκη αποκλίσεως από την αρχή κατά την οποία οι νομικοί κανόνες ρυθμίζουν μόνο μελλοντικές καταστάσεις.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK