You searched for: four pounds and fifty pence (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

5 pounds and 99 pence

Walesiska

5 pwys

Senast uppdaterad: 2024-02-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

we do not know whether that will work out in exact pounds and pence

Walesiska

ni wyddom a fydd hynny'n gweithio allan yn union o ran punnoedd a cheiniogau

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the euro has now strengthened against the pound and stands at about 62 pence

Walesiska

mae'r ewro nawr wedi cryfhau yn erbyn y bunt ac yn awr mae'n werth tua 62 ceiniog

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

some weeks ago , i challenged the minister to tell us , in pounds and pence , what that increase would b ; she declined to answer

Walesiska

rai wythnosau'n ôl , heriais y gweinidog i ddweud wrthym , mewn punnoedd a cheiniogau , beth fyddai'r cynnydd hwnn ; gwrthododd ateb

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the average adult human brain weighs three pounds and has a texture like firm jelly.

Walesiska

Senast uppdaterad: 2024-04-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

carwyn jones : one hundred and fifty four business consultants have been appointed and have received training

Walesiska

carwyn jones : penodwyd 154 o ymgynghorwyr busnes ac maent wedi derbyn hyfforddiant

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

behind every pound and pence there is the person who cannot get paediatric heart surgery because it is not available in wales

Walesiska

y tu ôl i bob punt a cheiniog mae rhywun sydd yn methu cael llawdriniaeth bediatrig ar y galon am nad ydyw ar gael yng nghymru

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

six months have gone by , tens of thousands of pounds , and there is no prospect of getting that money back for another six months or so

Walesiska

mae chwe mis wedi mynd heibio , degau o filoedd o bunnau ac nid oes unrhyw arwydd y caf yr arian hwnnw am tua chwe mis arall

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

however , behind every pound and pence of that £72 million there is a human story of misery , pain and suffering

Walesiska

fodd bynnag , y tu ôl i bob punt a cheiniog o'r £72 miliwn hynny mae stori ddynol am drallod , poen a dioddefaint

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

i am afraid that a glance through the report would bring into question the raison d 'être for spending thousands of pounds and many hours on this assembly

Walesiska

mae arnaf ofn y byddai bwrw cipolwg ar yr adroddiad hwn yn codi amheuaeth ynghylch y rheswm dros wario miloedd o bunnoedd a threulio oriau lawer ar y cynulliad hwn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

rhodri glyn thomas : there is a difference , first minister , between providing millions of pounds and supporting one event , if i heard you correctly

Walesiska

rhodri glyn thomas : mae gwahaniaeth , brif weinidog , rhwng darparu miliynau o bunnoedd a chefnogi un digwyddiad , os y bu imi eich clywed yn gywir

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

however , it becomes a runner if someone has a few billion pounds and wants to build a new airport : they can buy cardiff international airport and bristol international airport and close both of those down

Walesiska

fodd bynnag , daw'n gredadwy os oes gan rywun ychydig biliynau o bunnoedd ac am wneud maes awyr newydd : gallant brynu maes awyr rhyngwladol caerdydd a maes awyr rhyngwladol bryste a chau'r ddau

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

for example , the high pound and bse have had a devastating effect on the industry

Walesiska

er enghraifft , mae'r bunt uchel a bse wedi cael effaith andwyol ar y diwydiant

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

reference has been made to the high pound and to cheap labour and i do not doubt that those factors have played a part

Walesiska

cyfeiriwyd at werth uchel y bunt uchel ac at lafur rhad ac nid wyf yn amau o gwbl bod y ffactorau hynny wedi cyfrannu at y sefyllfa

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

consider the scale of investment planned for london and south-east england -- tens of billions of pounds -- and compare that to the £200 million investment in wales over 10 years

Walesiska

ystyriwch faint y buddsoddiad arfaethedig ar gyfer llundain a de-ddwyrain lloegr -- degau o biliynau o bunnoedd -- a chymharwch hynny â'r buddsoddiad o £200 miliwn yng nghymru dros 10 mlynedd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

according to corus and the uk steel association , the most profound problem affecting their competitiveness is the exchange rate between the pound and the euro and the pound and the dollar

Walesiska

yn ôl corus a chymdeithas dur y du , y broblem fwyaf difrifol sydd yn effeithio ar eu gallu cystadleuol yw'r gyfradd gyfnewid rhwng y bunt a'r ewro a'r bunt a'r ddoler

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

however , in his speech to the confederation of british industry , mr blair took credit for the high pound and claimed that it was a result of deliberate government policy

Walesiska

fodd bynnag , yn ei araith i gyd-ffederasiwn diwydiant prydain , cymerodd mr blair y glod am y bunt uchel a honnodd ei bod yn ganlyniad i bolisi bwriadol gan y llywodraeth

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

steel has been produced competitively in wales , but the industry has had its hand tied behind its back by the over-valued pound and the lack of progress on joining the european currency

Walesiska

mae dur wedi ei gynhyrchu'n gystadleuol yng nghymru , ond mae'r diwydiant wedi ei lesteirio drwy orbrisiad y bunt a'r diffyg cynnydd ynghylch ymuno â'r arian cyfredol ewropeaidd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

` had its hand tied behind its back by the over-valued pound and the lack of progress on joining the european currency '?

Walesiska

` wedi ei lesteirio drwy orbrisiad y bunt a'r diffyg cynnydd ynghylch ymuno â'r arian cyfredol ewropeaidd '?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
7,786,364,731 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK