Fråga Google

You searched for: iceberg (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

Iceberg

Walesiska

Mynydd rhew

Senast uppdaterad: 2014-09-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Engelska

However , that is only the tip of the iceberg

Walesiska

Fodd bynnag , dim ond megis dechrau yw hynny

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Rough sleeping is only the tip of the homelessness iceberg

Walesiska

Dim ond rhan fach o ddigartrefedd yw cysgu ar y stryd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

The problem is that this is just the tip of the iceberg

Walesiska

Y broblem yw mai ond diferyn yn y môr yw hyn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We are merely looking at the tip of a large iceberg

Walesiska

Megis dechrau yw hyn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

In-patient waiting lists are only the tip of the iceberg

Walesiska

Dim ond rhan fach o'r broblem yw'r rhestr aros ar gyfer cleifion mewnol

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

What has come to light in north Wales is probably the tip of the iceberg

Walesiska

Mae'n debyg bod llawer mwy i hyn na'r wybodaeth sydd wedi dod i'r amlwg yng ngogledd Cymru

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

We have had report after report -- these two reports are just the tip of the iceberg

Walesiska

Cawsom adroddiad ar ôl adroddiad -- megis dechrau yw'r ddau adroddiad hyn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

So far , Communities First areas are addressing only the tip of the iceberg of social deprivation and exclusion

Walesiska

Hyd yma , dim ond rhan fach o'r broblem amddifadedd ac allgáu cymdeithasol a ddatrysir gan ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

There has been progress but , at times , it has seemed to be at the rate of an iceberg on Mogadon

Walesiska

Yr ydym wedi gweld cynnydd ond , ar brydiau , mae wedi teimlo fel cynnydd mor gyflym â mynydd iâ ar Mogadon

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Reference was made to the Assembly Government's four bids for legislation , but they are just the tip of the iceberg

Walesiska

Cyfeiriwyd at bedwar cynnig Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer deddfwriaeth , ond megis dechrau yw'r rheini

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

This investment is welcomed but it is only the tip of the iceberg in beginning to tackle the serious problems that face the NHS estate

Walesiska

Croesewir y buddsoddiad hwn ond cam bach ydyw ar daith hir wrth inni ddechrau mynd i'r afael â'r problemau difrifol sydd yn wynebu ystad yr NHS

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

The nine-tenths of the iceberg that lies below the surface is officials working with officials , exchanging best practice

Walesiska

Y rhan helaethaf o hynny sydd o'r golwg yw'r gwaith a wnaiff swyddogion â'i gilydd , wrth gyfnewid yr arferion gorau

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

I contacted a director of education in north Wales who told me that this year's job losses in rural schools could be just the tip of the iceberg

Walesiska

Cysylltais â chyfarwyddwr addysg yn y Gogledd a ddywedodd wrthyf mai'r dechrau yn unig yw'r colledion swyddi eleni mewn ysgolion gwledig

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

It has been said that the number of cases referred to the Health Service Ombudsman in England is just the tip of the iceberg , in which case , many more such cases will probably appear in Wales

Walesiska

Dywedwyd mai dim ond nifer fach o achosion a gyfeirir at Ombwdsmon y Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr , ac os felly , mae'n debygol y daw llawer mwy o achosion o'r fath i'r amlwg yng Nghymru

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Like an iceberg , we only see the part of the British-Irish Council that is above the water , but officials are continually working on these topics , unseen

Walesiska

Fel y mynydd iâ , nid ydym ond yn gweld y rhan o'r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig sydd uwchlaw'r dŵr , ond mae'r swyddogion yn gweithio'n barhaus ar y pynciau hyn , heb eu gweld

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

I have worked for 20 years as a general practitioner and , knowing of my wife's experience of the problems and difficulties faced by many children in Wales , I have learnt that GPs only see the tip of the iceberg

Walesiska

Gweithiais am 20 mlynedd fel meddyg teulu a , chan wybod am brofiad fy ngwraig o'r problemau a'r anawsterau a wynebir gan lawer o blant yng Nghymru , dysgais fod meddygon ond yn gweld rhan fechan iawn o'r broblem

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Do you accept that £1 .6 million is only the tip of the public money iceberg that has been invested ? The WDA has invested millions of pounds , while the lottery has invested tens of millions

Walesiska

A dderbyniwch mai dim ond cyfran fach iawn o'r arian cyhoeddus sydd wedi'i fuddsoddi yw £1 .6 miliwn ? Mae'r WDA wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd , tra bod y loteri wedi buddsoddi degau o filiynau o bunnoedd

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

Enter the words , ` arson ' and ` Wales ' into a BBC website search engine , and you will get 105 results from the last four to five years , and those are just the most newsworthy , tip-of-the-iceberg stories

Walesiska

Rhodder y geiriau ` llosgi bwriadol ' a ` Cymru ' yn y peiriant chwilio ar wefan y BBC a cheir 105 o ganlyniadau o'r pedair neu bum mlynedd diwethaf , a dim ond y storïau amlycaf a mwyaf trawiadol yw'r rhain

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

It was ludicrous , politically-correct , patronising nonsense , and the joke is on all of us , because it has cost £100 ,000 of taxpayers ' money over the last two years , and that is just the tip of the iceberg

Walesiska

Yr oedd yn lol chwerthinllyd , gwleidyddol gywir a nawddoglyd , ac mae'n gwneud cyff gwawd o bob un ohonom , gan ei fod wedi costio £100 ,000 o arian y trethdalwyr dros y ddwy flynedd diwethaf , a dim ond un achos ymysg llawer yw hwnnw

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK