You searched for: tonna (Engelska - Walesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Walesiska

Info

Engelska

tonna

Walesiska

tonna

Senast uppdaterad: 2010-08-09
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Wikipedia

Engelska

best practice , such as that witnessed at tonna hospital , must be shared

Walesiska

rhaid rhannu'r arfer gorau , fel yr hyn a welir yn ysbyty tonna

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

many people who benefit from the services offered at tonna hospital return to their home environment

Walesiska

mae llawer o'r bobl sy'n cael budd o'r gwasanaethau a gynigir yn ysbyty tonna yn dychwelyd i'w cartrefi

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

i pay tribute also to dr joan roule and her staff , both nursing and domestic , at tonna hospital

Walesiska

talaf deyrnged hefyd i dr joan roule a'i staff nyrsio a domestig yn ysbyty tonna

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

despite the excellent provision at tonna hospital , not all sufferers and carers are benefiting from this essential support

Walesiska

er gwaethaf y ddarpariaeth ragorol yn ysbyty tonna , nid yw'r holl ddioddefwyr a gofalwyr yn cael budd o'r cymorth hollbwysig hwn

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

i congratulate the efforts of staff at both hospitals , and those at tonna hospital , which i have visited many times

Walesiska

llongyfarchaf ymdrechion y staff yn y ddau ysbyty , a staff ysbyty tonna , yr ymwelais ag ef droeon

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

examples include the befriending scheme at tonna hospital and the work being done to raise funds from different sources of grants to finance holidays and respite

Walesiska

rhai o'r enghreifftiau yw'r cynllun cyfeillio yn ysbyty tonna a'r gwaith a wneir i godi arian o wahanol ffynonellau grant i ariannu gwyliau a seibiant

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

i was pleased to be present at tonna hospital last friday when the neath freemasons lodge handed over a five-seater people carrier to the neath port talbot branch of the alzheimer's society

Walesiska

yr oeddwn yn falch o fod yn bresennol yn ysbyty tonna ddydd gwener diwethaf pan drosglwyddodd cyfrinfa seiri rhyddion castell nedd gerbyd pum sedd i gangen castell nedd port talbot o gymdeithas alzheimer

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

the present chair , mrs betty hopkins , and the project leader , mrs joan oxley , would , i am sure , want me to pay tribute to carers and the effective partnership working that takes places at tonna hospital

Walesiska

yr wyf yn siwr y byddai'r cadeirydd presennol , mrs betty hopkins , a'r arweinydd prosiectau , mrs joan oxley , yn dymuno imi dalu teyrnged i'r gofalwyr a'r gweithio effeithiol mewn partneriaeth sy'n digwydd yn ysbyty tonna

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

gwenda thomas : other schemes offered at tonna hospital by the alzheimer's society include a volunteer shop and café , siop pant-y-coed , which is open three times a day , seven days a week

Walesiska

gwenda thomas : rhai o'r cynlluniau eraill a gynigir yn ysbyty tonna gan gymdeithas alzheimer yw siop a chaffi gwirfoddolwyr , siop pant-y-coed , sy'n agor dair gwaith y diwrnod , saith niwrnod yr wythnos

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Engelska

gwenda thomas : with reference to chapter 7 of the strategy , on coping with increasing dependency , will you join me in commending neath port talbot county borough council on the action it has taken ? this action includes the use of capacity grants and delayed transfer of care grants to increase purchasing capacity within social services , the use of delayed transfer of care grants to increase the number of continuing healthcare/rehabilitation beds in tonna and cimla hospitals , the establishment of a hospital discharge support scheme with the red cross , and the development of an elderly care assessment and response service to ensure intensive steps to reduce the likelihood of hospital admissions

Walesiska

gwenda thomas : gan gyfeirio at bennod 7 y strategaeth , ar ymdopi â dibyniaeth gynyddol , a ymunwch â mi i ganmol cyngor bwrdeistref sirol castell-nedd port talbot ar y camau a gymerodd ? mae'r camau hyn yn cynnwys defnyddio grantiau capasiti a grantiau oedi wrth drosglwyddo gofal i gynyddu'r capasiti prynu o fewn gwasanaethau cymdeithasol , defnyddio grantiau oedi wrth drosglwyddo gofal i gynyddu nifer y gwelyau gofal iechyd parhaus/adsefydlu yn ysbyty tonna ac ysbyty cimla , sefydlu cynllun cymorth i ryddhau cleifion o ysbytai gyda'r groes goch , a datblygu gwasanaeth asesu ac ymateb ar gyfer gofalu am yr henoed er mwyn sicrhau y cymerir camau dwys i leihau'r tebygolrwydd y caiff pobl eu derbyn i'r ysbyty

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK