Fråga Google

You searched for: äänestäjien (Finska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Slovakiska

Info

Finska

Puolueeton tarkkailu vahvistaa äänestäjien luottamusta ja vähentää pelottelun ja vilpin mahdollisuutta.

Slovakiska

Nestranné pozorovanie zvyšuje dôveru voličov a znižuje mieru zastrašovania a podvodov.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Kampanjassa välineinä olivat esimerkiksi Facebook, Twitter ja YouTube erityisesti nuorten äänestäjien aktivoimiseksi.

Slovakiska

Kampaň použila na prilákanie voličov (najmä mladých) nástroje ako Facebook, Twitter a YouTube.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Perustuslaista 25. lokakuuta järjestetyssä kansanäänestyksessä Irakin uusi perustuslaki hyväksyttiin äänestäjien 78 prosentin kannatuksella.

Slovakiska

Výsledkom ústavného referenda z 25. októbra tak bolo prijatie novej irackej ústavy 78 % hlasujúcich.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Jos äänestäjien määrä jää kuitenkin tätä alhaisemmaksi, toinen vaali on pätevä, jos enemmistö äänioikeutetuista osallistuu vaaliin.

Slovakiska

Pokiaľ však kvórum nie je dosiahnuté, voľby sú v druhom kole platné v prípade účasti nadpolovičnej väčšiny voličov.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Ainoana suorilla vaaleilla valittuna EU:n toimielimenä Euroopan parlamentin on otettava huomioon äänestäjien tarpeet ja näkemykset.

Slovakiska

Keďže Parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou EÚ, musíme byť všímaví k potrebám voličov a zohľadňovať ich názory.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

EU:n lähettämiä tarkkailijaryhmiä pidetään riippumattomina ja puolueettomina, ja jo niiden läsnäolo vahvistaa paikallisten äänestäjien luottamusta vaaleihin.

Slovakiska

Tímy EÚ sa považujú za skupiny nezávislých a nestranných pozorovateľov a samotnou prítomnosťou posilňujú dôveru miestnych voličov v priebeh volieb.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Valtuuskunnan suositusten mukaan maassa on tarpeen järjestää muun muassa kattava, avoin ja tarkka äänestäjien rekisteröinti ja parantaa äänestäjien tunnistamista.

Slovakiska

Misia okrem iného odporučila riešiť potrebu komplexnej, transparentnej a presnej voličskej registrácie a zlepšiť identifikáciu voličov.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Se esimerkiksi osoitti 146 000 euroa tietotekniikkaan, 418 000 euroa äänestäjien kouluttamiseen, 143 000 euroa tiedotusvälineiden seurantaan ja 115 000 euroa paikalliseen tarkkailuun.

Slovakiska

Tá napríklad pridelila 146 000 EUR na informačné technológie, 418 000 EUR na vzdelávanie voličov, 143 000 EUR na monitorovanie médií a 115 000 EUR na miestne pozorovanie.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

USEäänestysselitys (0426)äänestysvilkkaus (0416)äänestäjien rekisteröinti (0416) yhden ehdokkaan äänestäminen äänestäjät

Slovakiska

USEzaloženie strany (0411) volebný obvod zákaz vychádzania

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Äänestykset ovat päteviä äänestäjien lukumäärästä riippumatta, jollei puhemies vähintään 40 jäsenen ennen äänestyksen aloittamista esittämästä pyynnöstä totea, että parlamentti ei ole päätösvaltainen.

Slovakiska

Hlasovanie je platné bez ohľadu na počet hlasujúcich, ak predseda na žiadosť najmenej štyridsiatich poslancov podanú pred začiatkom hlasovania nezistí v čase hlasovania, že Parlament nie je uznášaniaschopný.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Toimenpiteiden toteuttaminen johdonmukaisen ja pysyvän vaalilainsäädännön antamiseksi, jolla säädetään vaaleihin liittyvistä kysymyksistä kuten muun muassa äänestäjien luettelosta, ulkomailla äänestämisestä ja vaalikampanjoiden rahoittamisesta avoimuutta noudattaen.

Slovakiska

Podniknúť kroky na prijatie súdržných a stálych volebných právnych predpisov, ktoré transparentným spôsobom upravujú otázky, ako sú zoznamy voličov, voľby mimo krajiny a financovanie kampane.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Asuinjäsenvaltioita kannustetaan toimittamaan direktiivin 93/109/EY 9 artiklassa edellytettyjen tietojen lisäksi kaikki sellaiset henkilötiedot, joita äänestäjien kotijäsenvaltioiden viranomaiset saattavat tarvita äänestäjien tunnistamiseksi.

Slovakiska

Členské štáty bydliska sa vyzývajú, aby okrem osobných údajov stanovených v článku 9 smernice 93/109/ES odovzdali všetky relevantné osobné údaje, ktoré môžu byť potrebné na identifikáciu voličov orgánmi ich členského štátu pôvodu.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Maksusitoumukset, joilla tuetaan Afganistanin paluuta vakauteen, ovat arvoltaan 216,5 miljoonaa euroa, ja niillä rahoitetaan sekä teiden jälleenrakentamista että maan demokratian vahvistamista auttamalla äänestäjien rekisteröimistä ja vaalien hallinnointia.

Slovakiska

ESP je reálnym rámcom pre spoluprácu, založeným na spoločných kľúčových hodnotách, ktoré sú prostredníctvom akčných plánov na bilaterálnom základe prispôsobené konkrétnym potrebám každého partnera (prvých sedem plánov pre Izrael, Jordánsko, Maroko, Moldavsko, Palestínsku samosprávu, Tunisko a Ukrajinu bolo predstavených v roku 2004).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Jotta Euroopan parlamentin vaaleista voitaisiin tehdä entistä avoimemmat ja samalla lisätä sekä Euroopan parlamentin vaaleihin osallistuvien poliittisten puolueiden vastuuvelvollisuutta että äänestäjien luottamusta prosessiin, kansallisten poliittisten puolueiden olisi ennen vaaleja julkistettava, mihin Euroopan tason poliittiseen puolueeseen niillä on yhteyksiä.

Slovakiska

Na ďalšie posilnenie transparentnosti volieb do Európskeho parlamentu pri súčasnom zvyšovaní zodpovednosti politických strán zúčastňujúcich sa európskeho volebného procesu ako aj dôvery voličov v tento proces by mali národné strany pred voľbami verejne oznámiť svoje pridruženie k danej európskej politickej strane.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Äänestäjät valtuuttavat yhteiseurooppalaista vastuuta kantavat instituutiot tarttumaan työllisyyden ja talouskasvun polttaviin ongelmiin.

Slovakiska

Poveria inštitúcie zodpovednosťou riešiť naliehavé problémy zamestnanosti a hospodárskeho rastu na úrovni celej eurozóny.

Senast uppdaterad: 2017-04-28
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Jos asuinjäsenvaltiot ilmoittaisivat äänestäjistä tiettyjä lisähenkilötietoja, joita ei nimenomaisesti edellytetä direktiivissä 93/109/EY, kotijäsenvaltiot pystyisivät paremmin tunnistamaan vaaliluetteloissa omat kansalaisensa.

Slovakiska

Poskytovanie určitých dodatočných osobných údajov o voličoch, ktoré oznámia členské štáty bydliska a ktoré sa výslovne smernicou 93/109/ES nevyžadujú, by členským štátom pôvodu umožnilo efektívnejšie identifikovať ich štátnych príslušníkov na zoznamoch voličov.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Jotta voitaisiin varmistaa, että Euroopan tason poliittiset puolueet ovat näkyvästi esillä koko Euroopan parlamentin vaalien ajan, kaikkien jäsenvaltioiden olisi tärkeää edistää ja helpottaa tietojen antamista äänestäjille kansallisten puolueiden yhteyksistä Euroopan tason puolueisiin.

Slovakiska

Na zaistenie viditeľnosti európskych politických strán v priebehu celého európskeho volebného procesu by bolo dôležité, aby všetky členské štáty podporovali a uľahčili poskytovanie informácií voličom o pridružení národných strán k európskym politickým stranám.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Järjestelmää voitaisiin tehostaa, jos jäsenvaltiot ottaisivat huomioon muiden jäsenvaltioiden vaaliaikataulut ja lähettäisivät tiedot äänestäjistä niin ajoissa, että tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen on tiedot vastaanottavan kotijäsenvaltion kansallisten järjestelyjen mukaan vielä mahdollista.

Slovakiska

Účinnosť mechanizmu by sa zvýšila, keby členské štáty, so zreteľom na rôzne časové harmonogramy volebného procesu stanovené v iných členských štátoch, poslali údaje o voličoch v čase, keď vnútroštátne právne úpravy príslušných členských štátov pôvodu ešte umožňujú prijatie potrebných opatrení.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 93/109/EY 13 artiklan täytäntöönpanemiseksi perustettava yksi yhteysviranomainen, joka vastaa äänestäjiä koskevasta tietojenvaihdosta.

Slovakiska

Členské štáty by mali na účely vykonávania článku 13 smernice 93/109/ES zriadiť jednotný kontaktný orgán zodpovedný za výmenu údajov o voličoch.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä ja helpotettava kansallisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten puolueiden välisiä yhteyksiä koskevien tietojen antamista äänestäjille ennen Euroopan parlamentin vaaleja ja niiden aikana muun muassa sallimalla se, että näistä yhteyksistä ilmoitetaan kyseisissä vaaleissa käytettävissä äänestyslipuissa, ja kannustamalla tähän.

Slovakiska

Členské štáty by mali podporovať a uľahčovať poskytovanie informácií voličom o pridružení národných politických strán k európskym politickým stranám pred voľbami a počas volieb do Európskeho parlamentu okrem iného tým, že umožnia a podporia uvedenie takéhoto pridruženia na hlasovacích lístkoch použitých v týchto voľbách.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK