Fråga Google

You searched for: sfavorire (Italienska - Danska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Italienska

Danska

Info

Italienska

Lo scopo non è certo di sfavorire altre tecnologie.

Danska

Målet er ikke at stille andre teknologier ringere.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

Una domanda ovvia riguarda i provvedimenti che si stanno adottando per non sfavorire gli ipovedenti.

Danska

Hvad sker der så med den lille landbruger, der kun vil køre sit dyr fra A til B?

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Una domanda ovvia riguarda i provvedimenti che si stanno adottando per non sfavorire gli ipovedenti.

Danska

Et indlysende spørgsmål er, hvad vi gør for at sørge for de synshandicappede.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

La Commissione ha dichiarato che nulla poteva far supporre che leprove fossero state manomesse dalla Commissione per sfavorire deliberatamente il denunciante.

Danska

Ifølge Kommissionen var der intet, der tydede på, at Kommissionenshavde manipuleret med dokumentationen for bevidst at nå frem til etresultat, som var ugunstigt for klageren.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

COLEMAN tando la direttiva, il Consiglio ha chiarito che è illecito che un datore di lavoro si fondi su uno dei detti motivi per sfavorire un dipendente rispetto agli altri.

Danska

Rådet har med vedtagelsen af direktivet gjort det klart, at det er forkert for arbejdsgiver at støtte ret på nogen af disse grunde med henblik på at behandle en ansat dårligere end hans eller hendes kollegaer.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Occorrerà ovviamente precisare la scadenza per misurare questa riduzione, senza sfavorire i paesi che hanno cominciato prima degli altri ad adoperarsi in questo senso.

Danska

Tilbage står selvfølgelig at opstille en referencedato for målingen af denne reduktion, som ikke forfordeler de lande, der indledte deres bestræbelser på området tidligere end de øvrige lande.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

Orbene, la condizione di aver completato gli studi secondari in Belgio puö essere piý facilmente soddisfatta dai cittadini nazionali e quindi rischia di sfavorire soprattutto i cittadini di altri Stati membri.

Danska

Kravet om afsluttet videregående skoleuddannelse i Belgien vil nemlig lettere kunne opfyldes af statens egne statsborgere og vil således navnlig stille statsborgere fra andre medlemsstater ringere.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

II provvedimento avrebbe come obiettivo di non sfavorire gli operatori economici che rispettano la normativa comunitaria e il cui comportamento consente una contabilizzazione e un pagamento rapido dell'obbligazione doganale.

Danska

Foranstaltningen har til formål at sikre, at erhvervsdrivende, der overholder fællesskabslovgivningen og hvis adfærd gør det muligt at bogføre og afregne toldskylden hurtigt, ikke stilles ringere.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

È il volto migliore della Comunità europea, il più solidale, il volto dell'Europa del progresso che aiuta le regioni più sfavorire ad avviare il decollo economico.

Danska

En Regionalfond, som for første gang viser, hvilke fremskridt der er sket, ved at understrege, at det er nødvendigt at inddrage kvinderne i arbejdslivet.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Noi abbiamo ricordato senza sosta che non potevamo trattare allo stesso modo i prodotti eccedentari e i prodotti deficitari, le regioni favorite e quelle sfavorire, gli agricoltori in sovrapproduzione e quelli in difficoltà.

Danska

Alligevel kan man nære frygt for, at de nærværende foranstaltninger set under en klassisk stabilisator- og budgetsynsvinkel — som vi er vante til fra Kommissionens side — ikke vil være tilstrækkelige og ikke vil imødekomme markedets virkelige behov.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

A ule pro posito la Commissione si riserva la possibilità di controllare l'esistenza di detti obiettivi di interesse generale e di intervenire qualora siano adotute misure con obiettivi diversi o suscettibili di sfavorire i prodotti importati.

Danska

Et lægemiddel kan siledes nægtes tilskud, dersom der på markedet nudes et eller flere lægemidler med tilsvarende terapeutisk virkning, forudsat at der i forbindelse med vurderingen af den terapeutiske virkning uges hensyn til det enkelte produkts bivirkninger og de behandlinger, som produktet kan anvendes dl.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Per esempio, nella zona da cui provengo non si può sfavorire l' industria siderurgica soltanto perché è impossibile produrre acciaio senza produrre una certa quantità di emissioni di biossido di carbonio.

Danska

Stålindustrien i det område, som jeg kommer fra, bør f.eks. ikke stilles dårligere, blot fordi det er umuligt at producere energi uden at producere kuldioxidemissioner.

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

A tale pro­posito la Commissione si riserva la possibilità di control­lare l'esistenza di detti obiettivi di Interesse generale e di intervenire qualora siaiid'adottate misure con obiettivi diversi o suscettibili di sfavorire i prodotti Importati.

Danska

I så henseende forbeholder Kommissionen sig reí til ai kunne kontrollere eksistensen af sådanne almene interesser og intervenere over .for foranstaltninger, der måtte have andre formål, eller som stiller imponerede varer mindre gunstigt.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

L'assurdità di una tale ripartizione dei nostri aiuti non fa che sfavorire ancora di più, beninteso, i paesi che hanno realmente un bisogno urgente dell'aiuto comunitario.

Danska

Producenterne inden for landbrug, fiskeri, tekstil og andre brancher i udviklingslandene straffes, lad os blot indrømme det, hårdt på vore markeder, og vi må vedgå, at handel, der hæmmes af protektionisme, medfører mangel på nye arbejdspladser i disse lande.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

La Corte ha ritenuto che anche ammesso che un numero rilevante di prodotti nazionali soggiace ai divieti e alle restrizioni in essa contenute, tale normativa finisce per sfavorire i prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali e ricade quindi sotto il divieto dell'articolo 30.

Danska

Dom stolen fandt, at selv om det måtte erkendes, at et betydeligt antal indenlandske produkter faldt ind under nævnte lovgivnings forbud og restriktioner, stillede den dog importerede produkter mindre gunstigt end indenlandske, hvorfor lovgivningen ramtes af artikel 30.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

La Corte ha ritenuto che anche ammesso che un numero rilevante di prodotti nazionali soggiace ai divieti e alle restrizioni in essa contenute, tale normativa finisce per sfavorire i prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali e ricade quindi sotto il divieto dell'articolo 30.

Danska

Domstolen fandt, at selv om det måtte erkendes, at et betydeligt antal indenlandske pro dukter faldt ind under nævnte lovgivnings for bud og restriktioner, stillede den dog importerede produkter mindre gunstigt end indenlandske, hvorfor lovgivningen ramtes af artikel 30.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

La Corte ha ritenuto che anche ammesso che un numero rilevante di prodotti nazionali soggiace ai divieti e alle restrizioni in essa contenute, tale normativa finisce per sfavorire i prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali e ricade quindi sotto il divieto dell'articolo 30.

Danska

Dom­stolen fandt, at selv om det måtte erkendes, at et betydeligt antal indenlandske produkter faldt ind under nævnte lovgivnings forbud og restriktioner, stillede den dog importerede produkter mindre gunstigt end indenlandske, hvorfor lovgivningen ramtes af artikel 30.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

L'esercizio di questi diritti speciali o esclusivi relativi alle apparecchiature terminali è tale da sfavorire in pratica le apparecchiature provenienti da altri Stati membri, in particolare impedendo agli utenti di scegliere liberamente le apparecchiature di cui hanno bisogno in funzione del prezzo e della qualità, a prescindere dalla loro provenienza.

Danska

De særlige eller eksklusive rettigheder med hensyn til terminaludstyr udøves på en sådan måde, at de i praksis stiller udstyr fra andre medlemsstater dårligere, bl.a. ved at hindre brugerne i frit at vælge de udstyr, de har brug for, alt efter pris og kvalitet, uanset hvor de kommer fra.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

5. considerando che l'esercizio di questi diritti speciali o esclusivi relativi agli apparecchi terminali di cui beneficiano i monopoli nazionali delle telecomunicazioni è tale da sfavorire in pratica gli apparecchi provenienti da altri Stati membri, in particolare impedendo agli utenti di scegliere liberamente gli apparecchi di cui hanno bisogno in funzione del prezzo e della qualità, a prescindere dalla loro provenienza; che l'esercizio di questi diritti è quindi incompatibile con l'articolo 37 in tutti gli Stati membri, tranne che in Spagna e in Portogallo dove i monopoli nazionali devono essere riordinati progressivamente entro e non oltre la fine del periodo di transizione previsto all'atto di adesione:

Danska

5. de saerlige eller eksklusive rettigheder med hensyn til terminaler, som er tillagt de statslige telekommunikationsmonopoler, udoeves paa en saadan maade, at de i praksis stiller apparater fra andre medlemsstater daarligere, bl. a. ved at hindre brugerne i frit at vaelge de apparater, de har brug for, alt efter pris og kvalitet, uanset hvor de kommer fra; udoevelsen af disse rettigheder er derfor uforenelig med artikel 37 i samtlige medlemsstater undtagen Spanien og Portugal, hvor de statslige monopoler gradvis skal tilpasses inden udloebet af den i Tiltraedelsesakten fastsatte overgangsperiode;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Come la Corte ha già affermato, tale regime è stato istituito al fine di non sfavorire sul piano internazionale le imprese comunitarie che utilizzano merci provenienti da paesi terzi per fabbricare prodotti destinati all'esportazione, concedendo loro la possibilità di acquistare dette merci alle stesse condizioni di cui fruiscono le imprese non comunitarie. Questo regime consente pertanto di non gravare di dazi doganali merci importate da paesi terzi quando esse sono soggette, all'interno della Comunità, a determinati processi di lavorazione o trasformazione e sono poi riesportate fuori della Comunità, come prodotti compensatori.

Danska

»1) Artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 1999/85 af 16. juti 1985 om aktiv forædling skal fortolkes således, at den ikke kun finder anvendelse på betingelser og krav for meddelelse af bevilling til aktiv forædling, men også på de betingelser for anvendelsen eller virkemåden af proceduren f or aktiv forædling, som i bevillingen fastsættes overfor bevillingshaveren, og at toldmyndigheden derfor ensidigt kan ændre den udbyttesats, den fastsatte ved meddelelsen af bevillingen, når den faktiske udbyttesats under procedurens gennemførelse viser sig at være højere end den i bevillingen fastsatte.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK