You searched for: odwróconego (Polska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Polska

Engelska

Info

Polska

\\\\ do dołączenia samego znaku odwróconego ukośnika

Engelska

\\\\ to include the backslash itself

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

widok odwróconego tekstu na zwykłym tlecolor- kcm- preview

Engelska

view negative text against view normal background

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

prosta transakcja implikuje pełne przeniesienie własności ze sprzedającego na nabywcę bez powiązanego odwróconego przeniesienia własności.

Engelska

an outright transaction implies a full transfer of ownership from the seller to the buyer with no connected reverse transfer of ownership.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Polska

zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium na temat mechanizmu odwróconego obciążenia w vat na usługi budowlane.

Engelska

we invite you to attend a freetraining sessiondedicated to the reverse charge mechanism in vat for construction services.

Senast uppdaterad: 2018-02-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

wskazanie uzgodnień dotyczących zasad wykorzystywania zdolności odwróconego przepływu (np. zdolność przerywana);

Engelska

indicate the arrangements governing the use of the reverse flow capacity (e.g. interruptible capacity);

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

dołki niezwłocznie poddaje się badaniu przy pomocy mikroskopu odwróconego nastawionego na fluorescencyjne badanie mikroskopowe z zastosowaniem odpowiedniego filtra do wzbudzenia fitc.

Engelska

wells shall be examined immediately using an inverted microscope set up for fluorescence microscopy with a suitable filter for excitation of fitc.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

jakość wody — wytyczne do oznaczania ilościowego fitoplanktonu z użyciem odwróconego mikroskopu (metoda utermöhla)

Engelska

water quality — guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (utermöhl technique)

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

koniec przewodu wylotowego znajdował się ok. 13 mm nad poziomem wody wewnątrz odwróconego cylindra miarowego; oraz

Engelska

the end of the outlet tube is located approximately 13 mm above the water level within the inverted graduated cylinder; and

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Polska

jeżeli wodę usunięto przez skraplanie, temperaturę próbki spalin lub punkt roszenia kontroluje się za pomocą studzienki kontrolnej, albo odwróconego strumienia.

Engelska

if water is removed by condensation, the sample gas temperature or dew point shall be monitored either within the water trap or downstream.

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Polska

jednak poważne inwestycje w zakresie technologii odwróconego przepływu gazu dla nowych lub istniejących rurociągów międzysystemowych, które zwiększają bezpieczeństwo dostaw, przeprowadzane są wyłącznie poprzez eepr.

Engelska

however, it is only through the eepr that significant investments are being made in gas reverse flow technology for new and/or existing gas interconnectors, strengthening thus security of supply.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

wymaga również wprowadzenia przepływu odwróconego we wszystkich połączeniach międzysystemowych w ciągu dwóch lat od wejścia w życie (z pewnymi wyłączeniami).

Engelska

it also requires reverse flows to be established on all interconnection within 2 years from its entry into force (some exemptions).

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

inżynier ra mashelkar dzieli się trzema historiami ultra tanich projektamów produktów z indii, które używają odwróconego myślenia i pomysłowej inżynierii, by dostarczyć drogie produkty w sferę osiągalną dla każdego.

Engelska

engineer ra mashelkar shares three stories of ultra-low-cost design from india that use bottom-up rethinking, and some clever engineering, to bring expensive products into the realm of the possible for everyone.

Senast uppdaterad: 2015-10-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

propozycję zapewnienia stałej fizycznej zdolności przesyłania gazu w obu kierunkach do celów stałej zdolności przepływu w obu kierunkach dotyczącą przepływu w przeciwnym kierunku (fizyczna zdolność odwróconego przepływu); lub

Engelska

a proposal to enable permanent physical capacity to transport gas in both directions for permanent bi-directional capacity concerning the reverse direction (‘physical reverse flow capacity’); or

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

przykłady pomiarów pośrednich obejmują wykorzystanie gazów wskaźnikowych, metody odwróconego modelowania dyspersji (rdm) oraz metodę bilansu masowego z zastosowaniem technologii lidar.

Engelska

examples of indirect measurements include the use of tracer gases, reverse dispersion modelling (rdm) methods and the mass balance method applying light detection and ranging (lidar).

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Polska

130 dla każdego istotnego ujętego lub odwróconego w ciągu okresu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości pojedynczego składnika aktywów, w tym wartości firmy, lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne jednostka ujawnia:

Engelska

130 an entity shall disclose the following for each material impairment loss recognised or reversed during the period for an individual asset, including goodwill, or a cash-generating unit:

Senast uppdaterad: 2019-02-08
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Polska

\<bookmark_value\>atrybuty; %productname math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formuły; atrybuty\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>akcenty; %productname math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybuty; akcenty\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>strzałki wektorów jako atrybuty\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>tylda jako atrybut\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut daszka\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut pogrubienia\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>kursywa; atrybut w programie %productname math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>zmienianie rozmiarów czcionek\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybuty; zmienianie czcionek\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>zmienianie; czcionki\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybuty; znaki kolorowe\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>znaki kolorowe\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybuty; zmienianie ustawień domyślnych\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut koła\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut dwukropka\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut kropki\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut przekreślenia\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut linii nad\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut odwróconego daszka\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut linii nad\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut szerokiej strzałki wektora\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut szerokiej tyldy\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut szerokiego daszka\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut podkreślenia\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut trzykropka\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>atrybut znaku przezroczystego\</bookmark_value\>

Engelska

\<bookmark_value\>attributes; in %productname math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>formulas; attributes in\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>accents; in %productname math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>attributes; accents\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>vector arrows as attributes\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>tilde as attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>circumflex attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>bold attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>italic attribute in %productname math\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>resizing;fonts\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>scaling;fonts\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>attributes; changing fonts\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>changing; fonts\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>attributes; colored characters\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>colored characters\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>attributes; changing defaults\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>circle attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>double dot attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>dot attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>line through attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>line above attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>reversed circumflex attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>overline attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>wide vector arrow attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>wide tilde attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>wide circumflex attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>underline attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>triple dot attribute\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>transparent character as attribute\</bookmark_value\>

Senast uppdaterad: 2016-11-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Polska

może zauważyłeś czarne znaki, które nie są częścią linijki. mogą one przyjmować kształt l, odwróconego l, t odwróconego do góry nogami z kropką lub bez. są to pozycje tabulatorów. po więcej informacji zobacz rozdział zatytułowany używanie tabulatorów.

Engelska

finally, you may see some black marks, which are not part of the ruler. they may appear as l shaped, a reverse-l, an upside-down t, or an upside-down t with a dot in it. these are location of tab stops. for more information see the section entitled using tab stops.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

dyrektywa gwarantuje swobodny obrót butelkami oznakowanymi za pomocą „odwróconego znaku epsilon” (oznakowania „3”) i jest powszechnie stosowana w odniesieniu do szklanych butelek i słoików.

Engelska

it guarantees the free circulation of bottles marked with the ‘reverse epsilon’ mark (3-mark) and is widely used for glass bottles and jars.

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

w związku z tym należy rozpatrzyć dwie podstawowe kwestie: po pierwsze, definicja miejsca przeznaczenia oraz, po drugie, czy dostawca towaru lub usługodawca nalicza podatek vat od wewnątrzunijnych transakcji, czy też podatek ten rozlicza nabywca towaru lub usługobiorca (mechanizm odwróconego opodatkowania).

Engelska

two fundamental issues need to be addressed in this connection: firstly, the definition of the place of destination and, secondly, whether the supplier charges vat on intra-eu transactions or the acquirer accounts for the vat instead (reverse charge).

Senast uppdaterad: 2017-04-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Polska

== galeria ==== bibliografia ==== linki zewnętrzne ==* strona oficjalna dostępu = 2012-11-21 * protestancka wspólnota oude kerk dostępu = 2012-11-21 * historia i architektura oude kerk dostępu = 2012-11-21herb brytyjskiego terytorium oceanu indyjskiego został nadany temu terytorium w 1990 roku, w 25. rocznicę jego utworzenia.cytaty starego testamentu oznakowane zostały przy pomocy odwróconego comma (<).

Engelska

==gallery====references====external links==*oude kerk - official site *oude kerk congregation - protestant congregation of the oude kerk *typisch amsterdams - oude kerk - history and architecture of the oude kerk.the coat of arms of the british indian ocean territory was granted in 1990 on the 25th anniversary of the territory’s establishment.quotations from the old testament are marked with an inverted comma (<).

Senast uppdaterad: 2016-03-03
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK