Fråga Google

You searched for: rekreacijskega (Slovenska - Lettiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Slovenska

Lettiska

Info

Slovenska

Spremljanje gospodarskega ribištva in rekreacijskega ribolova na morju

Lettiska

Komerciālas un atpūtas zvejas uzraudzīšana jūrā

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

shema za spremljanje gospodarskega ribištva in rekreacijskega ribolova na morju, kadar je to potrebno;

Lettiska

sistēma komerciālās un atpūtas zvejas pārraudzīšanai jūrā, ja vajadzīgs;

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Vendar bi bilo treba sprejeti sorazmerne ukrepe, da se na splošno poveča stopnja varnosti rekreacijskega letalstva.

Lettiska

Tomēr būtu jāveic samērīgi pasākumi, lai kopumā pakāpeniski palielinātu amatieru aviācijas drošības līmeni.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

izbirna ekstrakcija vrst, vključno z naključnimi ulovi neciljnih vrst (npr. zaradi komercialnega in rekreacijskega ribolova)

Lettiska

sugu selektīvā ekstrakcija, tostarp nejauša blakussugu piezveja (piemēram, rūpnieciskajā zvejā un amatierzvejā).

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Druga prednostna področja so izboljšanje ekološke osnove za kmetijstvo, izvajanje trajnostnega gospodarjenja z vodami in ohranjanje turističnega in rekreacijskega sektorja.

Lettiska

Citas VRG prioritātes ir lauksaimniecības ekoloģiskās bāzes uzlabošana, ilgtspējīgas ūdens saimniecības veicināšana, kā arī tūrisma un atpūtas nozaru atbalstīšana.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Razvojni cilj in vizija regije je trženje regije kot„rekreacijskega območja 21. stoletja na vašem pragu“.

Lettiska

Johana Šopfa darba grupas locekļi bija motivēti un iniciatīvas atbalsta nolūkos gatavi riskēt paši ar savu kapitālu.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Kadar je to potrebno za namene zbiranja podatkov v okviru nacionalnih programov, države članice sestavijo in izvajajo spremljanje gospodarskega ribištva in rekreacijskega ribolova na morju.

Lettiska

Dalībvalstis izstrādā un ievieš komerciālas un atpūtas zvejas uzraudzīšanu jūrā, ja tas ir vajadzīgs datu vākšanai saskaņā ar valstu programmām.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

SE ZAVEDAJO nenehno naraščajoče vrednosti prosto živečega živalstva in rastlinstva z estetskega, znanstvenega, kulturnega, rekreacijskega in gospodarskega vidika;

Lettiska

APZINOTIES nepārtraukti pieaugošo savvaļas faunas un floras vērtību no estētiskā, zinātniskā, kultūras, atpūtas un saimnieciskā viedokļa;

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Upravičenec je načrtoval tudi prodajo upravne zgradbe, trgovine in rekreacijskega objekta, navedel pa je tudi možnost prodaje ali oddajanja obrata za proizvodnjo kisa.

Lettiska

Atbalsta saņēmējs arī bija plānojis pārdot administratīvu ēku, veikalu un atpūtai paredzēto aprīkojumu un minēja iespēju pārdot vai izīrēt etiķa ražošanas iekārtu.

Senast uppdaterad: 2014-11-03
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Celotna strategija projekta temelji na najboljši uporabi kulturnih in naravnih znamenitosti območja, spomočjo katerih jemogoče pridobiti nove prihodke in priložnosti na področjih rekreacijskega turizma, lokalnih proizvodov in storitev za obiskovalce.

Lettiska

Projekta stratēģija ir veidota tā, lai iespējami labāk, izmantojot apvidus kultūrasmantojuma un dabiskās ainavas sniegtās iespējas un veicinot atpūtas tūrisma, vietējo izstrādājumuunpakalpojumunozaru attīstību, nodrošinātu jaunus ienākumuavotus un nodarbinātības iespējas.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Odpadne vode se neprečiščene stekajo bodisi v kanal, speljan skozi Craiovo, bodisi v jezero v bližini rekreacijskega parka. Od tam se nato izlivajo v reko Jiu, pritok Donave.

Lettiska

Notekūdeņus vienkārši ielaiž vai nu kanālā, kas plūst caur Krajovu, vai arī atpūtas zonas ūdenstilpē, no kuras tie ietek Donavas pietekā Žio.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Slovaški organi so v pripombah na odločitev o sprožitvi formalnega postopka preiskave potrdili, da prodaja upravne zgradbe, trgovine in rekreacijskega objekta ni bila opravljena.

Lettiska

Savos piebildumos par lēmumu uzsākt oficiālo izmeklēšanas procedūru Slovākijas iestādes apstiprināja, ka administratīvās ēkas, veikala un atpūtai paredzētā aprīkojuma pārdošana nav notikusi.

Senast uppdaterad: 2014-11-03
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Prenova gozdno-rekreacijskega parka Lough Key je uporaben vzgled sodelovanja med državnim podjetjem za gozdarstvo in upravljanje z zemljišči, lokalnimi oblastmi in organizacijo za razvoj turizma na področju razvoja visoko kakovostnih turističnih privlačnosti.

Lettiska

Lough Key meža un atpūtas parka atjaunošana ir noderīgs paraugs tam, kā kvalitatīvu apmeklējuma objektu izstrādāšanā var sadarboties valsts mežniecības vai zemes pārvaldības uzņēmums, pašvaldība un tūrisma attīstības organizācija.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Ti ukrepi vsebujejo tudi določbe za izdajo vseh vrst pilotskih licenc in ratingov, ki jih zahteva Čikaška konvencija, ter licence rekreacijskega pilota, ki zajema nekomercialne dejavnosti, ki se izvajajo z zrakoplovi, katerih največja dovoljena vzletna masa je 2000 kg ali manj in ki ne ustrezajo nobenemu merilu iz člena 3(j).

Lettiska

Tādi pasākumi ietver arī noteikumus par to, kā izdot jebkura tipa pilotu apliecības un kvalifikācijas atzīmes, kas vajadzīgas saskaņā ar Čikāgas konvenciju, kā arī amatierpilota apliecības, kas saistītas ar nekomerciālām darbībām, kurās izmanto gaisa kuģus, kam maksimāli pieļaujamā sertificētā pacelšanās masa ir 2000 kg vai mazāka un kas neatbilst nevienam no 3. panta j) punktā minētajiem kritērijiem.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Ne glede na tretji pododstavek lahko, če gre za licenco rekreacijskega pilota, splošni zdravnik, ki je zadostno seznanjen z zdravstvenim stanjem prosilca, in če mu to dovoljuje nacionalna zakonodaja, nastopa v vlogi zdravnika za letalsko osebje v skladu s podrobnimi izvedbenimi predpisi, ki so bili sprejeti po postopku iz člena 65(3); s temi izvedbenimi predpisi se zagotovi ohranitev stopnje varnosti.

Lettiska

Neatkarīgi no trešās daļas amatierpilota apliecības gadījumā terapeits, kam ir pietiekami sīkas zināšanas par pretendenta slimību vēsturi, saskaņā ar sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar 65. panta 3. punktā minēto kārtību, var – ja attiecīgas valsts tiesību akti to atļauj – darboties kā persona, kas veic aviācijas medicīnas pārbaudes; ar šiem īstenošanas noteikumiem nodrošina drošības līmeņa uzturēšanu.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Privilegije, povezane z licenco rekreacijskega pilota, bi bilo treba omejiti z usposabljanjem, ki se opravi zaradi pridobitve z njo povezanih ratingov, v skladu z izvedbenimi predpisi.

Lettiska

Ar amatierpilota apliecību saistītajām tiesībām saskaņā ar īstenošanas noteikumiem vajadzētu būt ierobežotām atkarībā no attiecīgās kvalifikācijas iegūšanai saņemtās apmācības.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Kadar je ustrezno, se izvedejo pilotske raziskave, kot so navedene v B(1) poglavja II, da se oceni pomembnost rekreacijskega ribolova, navedenega v točki 3(3)(a).

Lettiska

Vajadzības gadījumā, lai novērtētu, cik nozīmīga ir 3. punkta 3. apakšpunkta a) punktā minētā atpūtas zveja, veic izmēģinājuma uzskaiti, kas minēta II nodaļas B iedaļas 1. punktā.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

OB ZAVEDANJU naraščajoče vrednosti prosto živečih živali z okoljskega, ekološkega, genetskega, znanstvenega, estetskega, rekreacijskega, kulturnega, izobraževalnega, družbenega in gospodarskega vidika;

Lettiska

APZINOTIES arvien pieaugošo savvaļas dzīvnieku nozīmi no apkārtējās vides, ekoloģijas, ģenētikas, zinātnes, estētikas, atpūtas, kultūras, izglītības, sociālajiem un ekonomiskajiem viedokļiem;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Okraj Võru in občina Haanja sta skupaj predlagala izgradnjo rekreacijskega centra ob vznožju najvišjega hriba Estonije in vseh baltskih držav, Suur Munamägi (Mati vseh hribov), ki je visok ... 318 m.

Lettiska

ķa valde un Hānjas pašvaldība apvienoja spēkus, lai ierosinātu būvēt atpūtas centru Igaunijas un arī visas Baltijas augstākā kalna Munameģa pakājē.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Slovenska

Nove države članice iz angleščine Regional Advisory Councils) je ena odbistvenih smernic reforme skupne ribiške politike. Gre zaorgane, ki na različnih ribolovnih območjih ali za nekateraribja lovišča združujejo poklicne akterje ribiške industrije in različne interesne skupine, ki jih zadeva skupna ribiškapolitika: združenja za varovanje okolja in zaščito potrošnikov, predstavnike športnega in rekreacijskega ribolova,organizacije ribiških žena itd.

Lettiska

Reģionālokonsultatīvo padomju (RAC – no angļuvalodas Regional Advisory Councils) izveide ir viens nokopējās zivsaimniecības politikas reformas pamatvirzieniem.Tās ir organizācijas, kas noteiktās zvejas zonās vai attiecībāuz noteiktiem zvejas veidiem apvieno zivsaimniecības sektorā strādājošos un dažādas ieinteresētās grupas, ko skar kopējā zivsaimniecības politika, piemēram, vides unpatērētāju aizsardzības organizācijas, sporta un izklaideszvejas pārstāvjus, organizācijas, kas apvieno zivsaimniecībāiesaistītās sievietes, u.c.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK