You searched for: återvinningskrav (Svenska - Holländska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Holländska

Info

Svenska

några benämningar är till exempel återvinningskrav, slutligt betalningskrav, betalningsföreläggande eller exekutionstitel.

Holländska

deze termijn kan worden bepaald bij wet, door een administratief besluit van het bevoegde gezag of zoals de praktijk bepaalt.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

förenade kungariket uppfyller sina nuvarande återvinningskrav, men det är helt enkelt inte möjligt att efterleva och genomföra denna lagstiftning till år 2007 utan ett kostsamt och ekonomiskt katastrofalt program.

Holländska

het verenigd koninkrijk voldoet aan de huidige doelstellingen voor recycling, maar het is gewoon onmogelijk om deze wetgeving in 2007 uit te voeren en na te leven zonder een duur noodinvesteringsprogramma.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Svenska

(14) särskilda återvinningskrav bör fastställas för kadmiumbatterier och blybatterier och kadmiumackumulatorer och blyackumulatorer för att uppnå en hög nivå på materialåtervinningen i hela gemenskapen och förhindra skillnader mellan medlemsstaterna.

Holländska

(14) er moeten specifieke recyclingvereisten worden vastgesteld voor cadmium- en loodbatterijen en -accu's, om overal in de gemeenschap de terugwinning van materialen op een hoog peil te brengen en verschillen tussen de lidstaten te voorkomen.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Svenska

(18) batterier och ackumulatorer kan samlas in individuellt genom nationella insamlingssystem för batterier eller tillsammans med avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter genom nationella insamlingssystem som grundar sig på direktiv 2002/96/eg. i det senare fallet bör, som ett minsta behandlingskrav, batterier och ackumulatorer avlägsnas från insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. efter det att batterier och ackumulatorer avlägsnats från sådant avfall omfattas de av kraven i det här direktivet, vilket särskilt innebär att de får tas med vid beräkningen av insamlingsmålet, och de måste uppfylla återvinningskraven.

Holländska

(18) batterijen en accu's kunnen worden ingezameld op individuele basis, op basis van nationale inzamelingssystemen voor batterijen, of, samen met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aeea), op basis van nationale inzamelingssystemen ingesteld op grond van richtlijn 2002/96/eg. in het laatste geval dienen de batterijen, als een minimaal verwerkingsvereiste, gehaald te worden uit de ingezamelde aeea. na hun uithaling uit de aeea worden de vereisten van deze richtlijn van toepassing op de batterijen en accu's, met name zullen zij meegerekend worden voor het behalen van de inzamelingsdoelstelling en zijn de recyclingsvereisten op hen van toepassing.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

för att det ska gå att kontrollera eller beräkna om målen för materialåtervinning och återvinning i europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/eg av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall [12], europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/eg av den 18 september 2000 om uttjänta fordon [13], europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/eg av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (weee) [14] och europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/eg av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer [15] samt annan relevant gemenskapslagstiftning är uppfyllda, bör de volymer avfall som har upphört att vara avfall redovisas som materialåtervunnet eller återvunnet avfall när materialåtervinnings- eller återvinningskraven i den lagstiftningen är uppfyllda.

Holländska

om te kunnen nagaan of te berekenen of de in richtlijn 94/62/eg van het europees parlement en de raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval [12], richtlijn 2000/53/eg van het europees parlement en de raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken [13], richtlijn 2002/96/eg van het europees parlement en de raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aeea) [14], richtlijn 2006/66/eg van het europees parlement en de raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot intrekking van richtlijn 91/157/eeg [15], en in andere toepasselijke communautaire wetgeving vastgestelde streefcijfers inzake recycling en nuttige toepassing worden gehaald, dienen de hoeveelheden afvalstoffen die niet langer als afvalstof worden aangemerkt, te worden geboekt als gerecycleerde afvalstoffen en afvalstoffen die nuttig zijn toegepast, wanneer de vereisten van die regelgeving inzake recycling en nuttige toepassing worden vervuld.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

till skillnad från målet seleco vill kommissionen emellertid inte utsträcka återvinningskravet, utan vill helt enkelt att den faktiska förmånen ska återbetalas inom koncernen.

Holländska

anders dan in de zaak-seleco wil de commissie bij terugvordering echter niet meerdere ondernemingen aanspreken, maar heeft zij eenvoudigweg gekozen voor terugvordering van het feitelijke voordeel binnen het concern.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

avfall som upphör att vara avfall i enlighet med punkterna 1 och 2 ska också upphöra att vara avfall med avseende på de återvinnings- och materialåtervinningsmål som fastställs i direktiven 94/62/eg, 2000/53/eg, 2002/96/eg och 2006/66/eg och annan relevant gemenskapslagstiftning när materialåtervinnings- eller återvinningskraven i den lagstiftningen är uppfyllda.

Holländska

afvalstoffen die, onder de in de leden 1 en 2 gestelde voorwaarden en specifieke criteria niet langer als afvalstoffen gelden, gelden ook niet langer als afvalstoffen voor het halen van de in de richtlijnen 94/62/eg, 2000/53/eg, 2002/96/eg en 2006/66/eg en andere toepasselijke communautaire wetgeving vastgestelde doelstellingen voor nuttige toepassing en recycling, mits aan de vereisten op het gebied van nuttige toepassing of recycling van die wetgeving is voldaan.

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

efter det att batterier och ackumulatorer avlägsnats från sådant avfall omfattas de av kraven i det här direktivet, vilket särskilt innebär att de får tas med vid beräkningen av insamlingsmålet, och de måste uppfylla återvinningskraven.

Holländska

na hun uithaling uit de aeea worden de vereisten van deze richtlijn van toepassing op de batterijen en accu's, met name zullen zij meegerekend worden voor het behalen van de inzamelingsdoelstelling en zijn de recyclingsvereisten op hen van toepassing.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Återvinningskraven på hur avfall från bilar skall hanteras i europa föreskrivs efter mitt förmenande på ett bra sätt i direktivet .

Holländska

de plicht te bewijzen hoe een autowrak in europa verwerkt is, is volgens mij goed geregeld in deze richtlijn.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

det rör t.ex. utfasning av tungmetaller , tillverkaransvaret och återvinningskravet.

Holländska

zoals bijvoorbeeld het afschaffen van zware metalen, de producentenverantwoordelijkheid en de eis voor recycling.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK