Fråga Google

You searched for: korruptionsbekämpningen (Svenska - Maltesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Maltesiska

Info

Svenska

Korruptionsbekämpningen: ett område att utveckla

Maltesiska

Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni: qasam li jrid jiġi żviluppat

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

34 Korruptionsbekämpningen: ett område att utveckla

Maltesiska

41-74 Monitoraġġ tal-progress tar-riformi41-46 Qafas metodoloġiku taħt żvilupp

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Korruptionsbekämpningen bör därför ges fortsatt hög prioritet.

Maltesiska

Ix-xog│ol beda jicdied ukoll, li wassal g│al tnaqqis cg│ir fir-rati tan-nies qieg│da fic-cewポ pajjici.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Det är oklart vilken institution som ska taledningeni korruptionsbekämpningen.

Maltesiska

Mhixċaraliema istituzzjonisejkollhal-ġestjonifil-ġliedakontral-korruzzjoni.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Kommissionenfastställdeatt detfannsettklart behovavattfrämja allmänhetens medverkanikorruptionsbekämpningen, menövergav planen att utveckla ett bidragsprogram för frivilligorganisationer och andracivilasamhällsorganisationersomskullefrämjaallmänhetens medverkan i korruptionsbekämpningen.

Maltesiska

Ukoll, ma twettaqx stħarriġ tal-opin-jonipubblikaġeneralidwaril-korruzzjoni minkejjaxogħolestensiv ta’ tħejjija għal dan l-istħarriġ (definizzjoni ta’ metodoloġija, laqgħat tal-esperti); c) filwaqt li l-Kummissjoni stabbiliet biċ-ċar il-ħtieġa għall-promozzjoni ta’ involviment pubbliku fl-isforz kontra l-korruzzjoni, hija abbandunat il-pjan ta’ żvilupp ta’ programm ta’ għotja miftuħ għal organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili mmirati lejn il-promozzjoni ta’ involviment pubbliku fl-isforz kontra l-korruzzjoni.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

[22] Korruptionsbekämpningen är en väsentlig del av Europeiska gemenskapens utvecklingsstöd såsom föreskrivs i artikel 9.3 i Cotonou-avtalet.

Maltesiska

[22] Artikolu 9(3) tal-Ftehim ta'Cotonou jagħmila ċara li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni hija parti essenzjali ta'l-assistenza għal żvilupp tal-Komunità Ewropea.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Vissa framsteg har gjorts genom att det har utarbetats strategier för korruptionsbekämpningen. Strategierna måste nu – i Serbien – få sin slutgiltiga utformning och i båda republikerna genomföras på ett effektivt sätt.

Maltesiska

Għandha tissokta r-riforma tas-servizzi tal-pulizija, biex tiżgura li jaħdmu mingħajr indħil politiku u li huma organizzati skond il-kriterji tekniki u professjonali. Il-kriminalità

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

När det gäller att få bukt med storskalig korruption måste ansträngningarna fortsätta för att befästa och bygga vidare på de framsteg som gjorts inom korruptionsbekämpningen. Reformerna under ledning av justitieministeriet och det nationella korruptionsbekämpningsdirektoratet måste nu följas upp genom ihärdiga ansträngningar från alla andra statliga myndigheter så att det inte blir något bakslag i framstegen.

Maltesiska

Fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni f’livelli għolja, ir-Rumanija għandha tkompli bl-isforzi tagħha bil-għan li tikkonsolida u tibni fuq il-progress milħuq fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Ir-riformi mmexxija mill-Ministeru tal-Ġustizzja u mid-Direttorat Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni (DNA), issa jeħtieġu li jkunu segwiti minn sforzi sostnuti min-naħa ta'l-istituzzjonijiet ta'l-Istat sabiex il-progress li sar isir irriversibbli.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Rumänien har gjort framsteg i korruptionsbekämpningen; man har upprättat en god organisationsstruktur på området och inlett undersökningar i ett stort antal fall av korruption på hög nivå. Som ett resultat av sådana undersökningar har åtal väckts mot fyra personer i höga befattningar.

Maltesiska

Ir-Rumanija għamlet progress fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni billi waqqfet strutturi b'saħħithom u bdiet investigazzjonijiet f'numru konsiderevoli ta'każijiet ta'korruzzjoni fuq livell għoli. Wara dawn l-investigazzjonijiet, ġew akkużati erba'uffiċjali prominenti.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

I kampen mot korruption på hög nivå måste Rumänien fortsätta ansträngningarna med sikte på att befästa och bygga vidare på de framsteg som redan gjorts i korruptionsbekämpningen. De reformer som letts av justitieministeriet och det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning måste följas upp med oförminskade ansträngningar från alla andra statliga myndigheters sida så att det inte blir något bakslag efter de framsteg som hittills gjorts.

Maltesiska

Fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni fuq livell għoli, jeħtieġ li r-Rumanija tkompli bl-isforzi tagħha bl-iskop li tikkonsolida u tibni fuq il-progress li sar fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Ir-riformi magħmula mill-Ministeru tal-Ġustizzja u mid-Direttorat Nazzjonali Kontra l-Korruzzjoni jridu jitkomplew bi sforzi ta'appoġġ mill-istituzzjonijiet kollha l-oħra ta'l-istat sabiex il-progress li sar isir irriversibbli.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Övervakningen kommer särskilt att inriktas på de åtaganden som Kroatien gjort dels på området rättvisa, frihet och säkerhet, i fråga om rättsväsendet, korruptionsbekämpning och de grundläggande rättigheterna samt gränsförvaltning, dels på området konkurrenspolitik.

Maltesiska

Il-monitoraġġ se jiffoka b'mod partikolari fuq l-impenji meħuda mill-Kroazja fiż-żona ġudizzjarja, dik tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, u d-drittijiet fundamentali, fiż-żona tal-ġustizzja, il-libertà, u s-sigurtà, inkluż il-ġestjoni tal-fruntieri, kif ukoll fiż-żona tal-politika tal-kompetizzjoni.

Senast uppdaterad: 2014-11-10
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Korruptionsbekämpning

Maltesiska

Il-ġlieda kontral-korruzzjoni

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

på området för korruptionsbekämpning antog rådet den 25 september ett beslut om Europeiska gemenskapens tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption

Maltesiska

Filqafas talprogramm “Kultura 2007-2013”, Stavanger u Liverpool intgħażlu bħala Kapitali Ewropej tal-Kultura għall-2008.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Domarkårens oberoendeochgott styre(inbegripet korruptionsbekämpning)

Maltesiska

(inklużal-ġliedakontra l-korruzzjoni)

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

På de områden som hör samman med rättsväsende och grundläggande rättigheter har Turkiet gjort framsteg när det gäller att anpassa sig till EU:s normer och praxis avseende domstolsväsendet och korruptionsbekämpning.

Maltesiska

L-Albanija għamlet progress globali floqsma ta’ riforma essenzjali gaħll-implimentazzjoni tal-ġejjieni ta’ l-SAA; dan iwitti ttriq għall-konklużjonijiet tan-negozjati.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Pro-jektplanenrevideradesvidledningsgruppens möteden29november2007ochenförteck-ning över prioriterade aktiviteter för perioden december 2007 till mars 2008 godkändes. Vissa aktiviteterrörandeutkasttillochantagande av lagstiftning för korruptionsbekämpning har omprogrammeratsför 2008 och 2009.

Maltesiska

Il-pjan ta’ ħidma talproġett kienrivedutwaqtil-laqgħatal-Kumitattat-Tmexxija (SG) fid-29.11.2007 u kienet approvata listata’attivitajietta’prijoritàgħall-perjodi Diċembru2007– Marzu2009.Parti mill-atti-vitajiet relatati mal-abbozz ul-addozzjoni tal-leġiżlazzjonikontral-korruzzjoniġewskedati mill-ġdid għall-2008 ul-2009.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Deukrainska myndigheternautarbetadeettutkasttillhandlings-planför korruptionsbekämpning utan att använda det särskilda stöd somerbjödsavprojektet34.Inteförräniettsentskede,ijuni2007, bad justitieministeriet om ett expertutlåtande om utkastet. Experterna kritiserade “bristen på insyn under utarbetandet av utkastet” ochdrogslutsatsenattutkastettillhandlingsplan“varlångtifrån tillfredsställande”.

Maltesiska

Sa sena wara dan il-proġett ta’ tliet snin tal-UE,l-għaddta’attivitajiet mwettqakiensostanzjalmentaktarbaxx minn dak previstfil-bidu: a) l-awtoritajiettal-Ukrainażviluppawabbozzta’pjanta’azzjonikon-tral-korruzzjoni, mingħajr maużawsostennta’abbozzarspeċifiku offrut mill-proġett34.Fistadjutardbiss,f’Ġunju2007,il-Ministeru talĠustizzja talab evalwazzjoni esperta tal-abbozz.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

komponenter – en som gäller korruptionsbekämpning och en som gäller bekämpning av penningtvätt/terroristfinansiering.

Maltesiska

31 Il-proġett għandu żewġ komponenti, wieħed dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ieħor dwar il-ġlieda kontra l-money laundering/finanzjament tat- terroriżmu.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Inomramenfördettaarrangerasäven mötenförgivarsamarbetepåenskilda initiativ, såsom det regionala initiativet för migration,asyl ochflyktingar(Migra-tion, Asylum, Refugees Regional Initiative, MARRI) och det regionala initiativet för korruptionsbekämpning (Regional Anti- Corruption Initiative, RAI).

Maltesiska

F’dakil-kuntest,laqgħat ta’ kooperazzjoni għad-donaturiqedjiġuorganizzati wkollpermezzta’ inizjattiviindividwali bħal ngħidu aħna l-Migrazzjoni, l-Ażil, l-Inizjattiva Reġjonali għar-Refuġjati (MARRI) u l-Inizjattiva Reġjonali Kontra l-Korruzzjoni(RAI).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Svenska

Korruptionsbekämpning kan stärka integriteten inom institutioner som är verksamma på området rättsliga och inrikes frågor.

Maltesiska

L- integr i tà talistituzzjonijiet talġustizzja utal-affarijietinterni tista’ tiġisostnutabillitiġi miġġieldal-korruzzjoni.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK