You searched for: gädda (Svenska - Spanska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Svenska

Spanska

Info

Svenska

gädda

Spanska

lucio

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 8
Kvalitet:

Svenska

gädda, abborre lax sardiner på burk tonfisk på burk kantareller

Spanska

el contenido en vitamina d depende probablemente de lo que han comido los animales

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

fiskar ur familjen salmonidae och gädda (esox lucius).

Spanska

peces pertenecientes a la familia salmonidae, lucio (esox lucius).

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

ihn fiskar ur familjen salmonideae, gädda (esox lucius)

Spanska

nhi peces pertenecientes a la familia salmonideae, lucio (esox lucius)

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

i dammen närareningsverket finns mal, karp, gädda, sköldpaddor och annat.

Spanska

en el estanque cercano a la plantase pueden ver siluros, carpas, lucios, tortugas y nutrias.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

i övrigt finns en stor artvariationmed bland annat regnbåge, dvärgmal, ål och gädda.

Spanska

las demás especies de piscifactoría son muydiversas: la trucha arco iris, el clarias, la anguila, el lucio.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

den totala fångsten från sötvattensfisket år 1998 var 52 338 ton, främst siklöja, gädda och gös.

Spanska

el total de capturas de la pesca continental en 1998 fue de 52 338 toneladas, principalmente de coregono blanco, lucio y lucioperca.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

de viktigaste arterna som fångas är gädda, abborre, arter av siklöja, ål och kräftor.

Spanska

las principales especies pescadas son el lucio, la perca, el coregono blanco, la anguila y el cangrejo de río.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

de inriktar sig på sötvattensarter som majsill,braxen, gös, gädda, mal och flera olika karparter.

Spanska

se trata de una pesca artesanal, practicada en barcas maniobradaspor uno o dos pescadores (3.000 profesionales registrados)orientados hacia especies de agua dulce como el sábalo, la brema, la lucioperca, el lucio, el siluro y distintas especies de carpas.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

fiskar ur familjen salmonidae, harr (thymallus thymallus), vitfisk (coregonus spp.), gädda (esox lucius), piggvar (scophthalmus maximus), sill och skarpsill (clupea spp.), stillahavslax (oncorhynchus spp.), atlanttorsk (gadus morhua), stillahavstorsk (g. macrocephalus), kolja (g. aeglefinus) och femtömmad skärlånga (onos mustelus).

Spanska

peces pertenecientes a la familia salmonidae, tímalo (thymallus thymallus), coregonos (coregonus spp.), lucio (esox lucius), rodaballo (scophthalmus maximus), arenque y espadín (clupea spp.), salmón del pacífico (oncorhynchus spp.), bacalao del atlántico (gadus morhua), bacalao del pacífico (g. macrocephalus), eglefino (g. aeglefinus) y mollareta (onos mustelus).

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

vhs fiskar ur familjen salmonideae, harr (thymallus thymallus), vitfisk (coregonus spp.), gädda (esox lucius), piggvar (scophthalmus maximus), sill och skarpsill (clupea spp.), stillahavslax (oncorhynchus spp.), atlanttorsk (gadus morhua), stillahavstorsk (g. macrocephalus), kolja (g. aeglefinus) och femtömmad skärlånga (onos mustelus)

Spanska

shv peces pertenecientes a la familia salmonideae, tímalo (thymallus thymallus), coregonos (coregonus spp.), lucio (esox lucius), turbot (scophthalmus maximus), arenque y espadín (clupea spp.), salmón del pacífico (oncorhynchus spp.), bacalao del atlántico (gadus morhua), bacalao del pacífico (g. macrocephalus), eglefino (g. aeglefinus) y mollareta (onos mustelus).

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

sill (clupea spp.), vitfisk (coregonus spp.), gädda (esox lucius), kolja (gadus aeglefinus), stillahavstorsk (g. macrocephalus), atlanttorsk (g. morhua), stillahavslax (oncorhynchus spp.), regnbåge (o. mykiss), femtömmad skärlånga (onos mustelus), öring (salmo trutta), piggvar (scophthalmus maximus) skarpsill (sprattus sprattus) och harr (thymallus thymallus)

Spanska

arenque (clupea spp.), coregonos (coregonus sp.), lucio (esox lucius), eglefino (gadus aeglefinus), bacalao del pacífico (gadus macrocephalus), bacalao del atlántico (gadus morhua), salmones del pacífico (oncorhynchus spp.), trucha arco iris (oncorhynchus mykiss), mollareta (onos mustelus), trucha común (salmo trutta), rodaballo (scophthalmus maximus), espadín (sprattus sprattus) y tímalo (thymallus thymallus)

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

stryk det som inte är tillämpligt.(3) kända mottagliga arter. se tabell nedan.sjukdommottagliga värdarter (*)isalax (salmo salar), regnbåge (oncorhynchus mykiss), öring (salmo trutta)ehnabborre (perca fluviatilis), regnbåge (oncorhynchus mykiss), brun flodabborre (macquaria australasica), silverterapon (bidyanus bidyanus), bergsgalaxias (galaxias olidus), mal (silurus glanis), dvärgmal (ictalurus melas) och västlig moskitfisk (gambusia affinis) och andra arter i familjen poeciliidaevhsfiskar ur familjen salmonidae, harr (thymallus thymallus), vitfisk (coregonus spp.), gädda (esox lucius), piggvar (scophthalmus maximus), sill och skarpsill (clupea spp.), stillahavslax (oncorhynchus spp.), atlanttorsk (gadus morhua), stillahavstorsk (g. macrocephalus), kolja (g. aeglefinus) och femtömmad skärlånga (onos mustelus)ihnfiskar ur familjen salmonidae, gädda (esox lucius)(*) varje annan art som enligt den senaste utgåvan av oie:s international aquatic animal health code är mottaglig för smittämnet/sjukdomen i fråga.(4) särskilda krav fordras om det bestämmelseland eller den bestämmelserort (medlemsstat eller del av medlemsstat) som avses i det hygienintyg som detta intyg är bifogat till tillämpar ett godkänt gemenskapsprogram för eller har godkänd gemenskapsstatus avseende viral hemorragisk septikemi (vhs) och/eller infektiös hematopoietisk nekros (ihn).

Spanska

táchese lo que no proceda.(3) especies sensibles conocidas; véase el cuadro siguiente:enfermedadespecie huésped sensible (*)aissalmón atlántico (salmo salar), trucha arco iris (oncorhynchus mykiss), trucha común (salmo trutta)nheperca (perca fluviatilis), trucha arco iris (oncorhynchus mykiss), perca macquarie (macquaria australasica), perca plateada (bidyanus bidyanus), galaxias olidus, siluro (silurus glanis), bagre (ictalurus melas), gambusia (gambusia affinis) y otras especies pertenecientes a la familia de los poeciliidaeshvpeces pertenecientes a la familia salmonidae, tímalo (thymallus thymallus), coregonos (coregonus spp.), lucio (esox lucius), turbot (scophthalmus maximus), arenque y espadín (clupea spp.), salmón del pacífico (oncorhynchus spp.), bacalao del atlántico (gadus morhua), bacalao del pacífico (g. macrocephalus), eglefino (g. aeglefinus) y mollareta (onos mustelus)nhipeces pertenecientes a la familia salmonidae, lucio (esox lucius)(*) y las demás especies que la última edición del código sanitario internacional para los animales acuáticos de la oie recoja como sensibles respecto al patógeno o enfermedad correspondiente.(4) requisitos específicos necesarios en caso de que el país y el lugar de destino (estado miembro o parte de un estado miembro) contemplados en el certificado sanitario adjunto al presente certificado tengan una calificación o un programa aprobados por la comunidad en relación con la septicemia hemorrágica viral (shv) o la necrosis hematopoyética infecciosa (nhi), respectivamente.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

annan fisk omfattar: multe, piggvar, tonfisk, 'amberjack" (seriola sp.), stör, gädda, abborre, havskatt, karp och andra karpfiskar.

Spanska

2 1511 i en otros peces se incluyen la lisa, el rodaballo, el atún, la serviola, el esturión, el lucio, la perca, el perro del norte, la carpa y otros ciprínidos.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

03026919 _bar_ annan sötvattenfisk enligt detta undernummer omfattar bl.a.: 1.sutare (tinca tinca).2.barb (arter av släktet barbus).3.abborre: vanlig abborre (perca fluviatilis), svartabborre (arter av släktet micropterus), solabborre (lepomis gibbosus) och gärs (särskilt gymnocephalus cernuus eller acerina cernua).4.braxen (abramis brama) och björkna (blicca bjoerkna).5.gädda (arter av släktena esox och lepisosteus).6.löja (alburnus alburnus), sandkrypare (gobio gobio), donausandkrypare (gobio uranoscopus), stensimpa (cottus gobio) och lake (lota lota).7.flodnejonöga (lampetra fluviatilis) och bäcknejonöga (lampetra planeri).8.fisk som tillhör arter av släktena leuciscus, rutilus och idus, t.ex. id, mört, färna, stäm.9.harr (arter av släktet thymallus).10.gös (stizostedion lucioperca). _bar_

Spanska

03026919 _bar_ los demás entre los demás pescados de agua dulce comprendidos en esta subpartida se pueden citar: 1)las tencas (tinca tinca);2)los barbos (barbus spp.);3)las percas: perca común (perca fluviatilis), la perca americana o "black bass" (micropterus spp.), el pez sol (lepomis gibossus) y la acerina (gymnocephalus cernuus o acerina cernua);4)la brema común (abramis brama) y la brema blanca (blicca bjoerkna);5)los lucios (esox spp. y lapisosteus spp.);6)los alburnos (alburnus alburnus), los gobios (gobio gobio), el gobio del danubio (gobio uranoscopus), los cotos (cottus gobio), la lota (lota lota);7)las lampreas de río y las lampreillas (lampetra fluviatilis, lampetra planeri);8)los pescados blancos de los grupos leuciscus spp., rutilus spp. e idus spp.: rutilo, idus, leucisco común, leucisco cabezudo, por ejemplo;9)los tímalos (thymallus spp.);10)la lucioperca (stizostedion lucioperca). _bar_

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Svenska

(4) italien har anmält positiva fynd av vhs hos gädda (esox lucius) i en del av en inlandszon som tidigare ansågs sjukdomsfri och i en anläggning som tidigare ansågs vara fri från vhs.

Spanska

(4) italia ha notificado el hallazgo positivo de shv en lucios (esox lucius) en una parte de una zona continental previamente considerada exenta de dicha enfermedad y en una explotación previamente considerada exenta de shv.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

- karpfiskvatten: vatten där karpfiskar (cyprinidae) och fiskar som gädda (esox lucius), abborre (perca fluviatilis) och ål (anguilla anguilla) lever eller skulle kunna leva.

Spanska

- aguas ciprinícolas , las aguas en las que viven o podrían vivir los peces que pertenecen a los ciprínidos ( cyprinidae ) , o a otras especies tales como el lucio ( esox lucius ) , la perca ( perca fluviatilis ) y la anguila ( anguilla anguilla ) .

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Svenska

b) karpfiskvatten: vatten där karpfiskar (cyprinidae) och fiskar som gädda (esox lucius), abborre (perca fluviatilis) och ål (anguilla anguilla) lever eller skulle kunna leva.

Spanska

b) aguas ciprinícolas, las aguas en las que viven o podrían vivir los peces que pertenecen a los ciprínidos (cyprinidae), o a otras especies tales como el lucio (esox lucius), la perca (perca fluviatilis) y la anguila (anguilla anguilla).

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK