Fråga Google

You searched for: privaatrechtelijke (Tyska - Italienska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tyska

Italienska

Info

Tyska

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Italienska

Persone giuridiche di diritto privato

Senast uppdaterad: 2010-09-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Tyska

Deze overeenkomst, een privaatrechtelijke overeenkomst, bestaat uit twee delen: een deel "reddingsmaatregelen" en een deel "herstructureringsmaatregelen".

Italienska

Deze overeenkomst, een privaatrechtelijke overeenkomst, bestaat uit twee delen: een deel "reddingsmaatregelen" en een deel "herstructureringsmaatregelen".

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tyska

b) Onder "goedkeuringsinstantie" wordt verstaan een publiek- of privaatrechtelijke instantie die gemachtigd is tot het afgeven van Europese technische goedkeuringen.

Italienska

(b) "Korp tal-Approvazzjoni" għandha tfisser korp pubbliku jew privat awtorizzat li joħroġ approvazzjonijiet tekniċi Ewropej.

Senast uppdaterad: 2010-09-22
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tyska

- Publiek- en privaatrechtelijke organisaties die zich bezighouden met de productie, de transmissie en de distributie van drinkwater via een vast net en die hun aankopen doen overeenkomstig de wet Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām.

Italienska

- Soggetti di diritto pubblico e privato che producono, trasmettono e distribuiscono acqua potabile a una sistema fisso e che effettuano acquisti ai sensi della legge "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām"

Senast uppdaterad: 2010-09-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tyska

Publiek- en privaatrechtelijke organisaties die ten minste in steden als Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne en Ventspils reizigers per bus, trolleybus of tram vervoeren.

Italienska

Soggetti di diritto pubblico e privato che forniscono servizi di trasporto passeggeri con autobus, filovia e/o tranvia almeno nelle seguenti città: Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne e Ventspils

Senast uppdaterad: 2010-09-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Tyska

Aanwijzing van nationale of internationale publiekrechtelijke organen of privaatrechtelijke entiteiten met een openbaredienstverleningstaak(Artikel 54, lid 2, onder c), van het Financieel Reglement)";

Italienska

Selezione degli organismi nazionali o internazionali del settore pubblicoo delle entità di diritto privato aventi attribuzioni di servizio pubblico[articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario]";

Senast uppdaterad: 2010-09-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tyska

De verantwoordelijke officiële instanties kunnen, overeenkomstig de nationale wetgeving, de in deze richtlijn bedoelde taken die onder hun gezag en toezicht moeten worden verricht, overdragen aan een publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon die, krachtens zijn officieel goedgekeurde statuten, uitsluitend belast is met specifieke taken van openbaar belang, op voorwaarde dat deze rechtspersoon en de leden daarvan geen enkel persoonlijk voordeel trekken uit het resultaat van de maatregelen die zij nemen.

Italienska

Gli organismi ufficiali responsabili possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano.

Senast uppdaterad: 2017-01-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Tyska

(3) KH werd in 2002 opgericht in het kader van de verzelfstandiging van de reïntegratiediensten van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die werden ondergebracht in een privaatrechtelijk bedrijf [6].

Italienska

(3) KH werd in 2002 opgericht in het kader van de verzelfstandiging van de reïntegratiediensten van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die werden ondergebracht in een privaatrechtelijk bedrijf [6].

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Tyska

So hat das Ministerium nach Konsultation der genannten Generaldirektion und Übersendung eines Unvereinbarkeitsschreibens durch diese an die Parteien den Antrag auf Freistellung abgewiesen, der ihm vom Ausschuß für die Durchführung der Konzertation im Bereich des Privatrechts ("Commissie van Uitvoering Privaatrechtelijk Overleg" - CUPO) vorgelegt worden war.

Italienska

Dopo aver consultato la Direzione generale e dopo l'invio da parte di quest'ultima di una lettera di incompatibilità alle parti, il ministero ha respinto la domanda di esenzione che gli era stata presentata dalla Commissione di attuazione della concertazione in materia di diritto privato ("Commissie van Uitvoering Privaatrechtelijk Overleg" - CUPO).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Tyska

- Privaatrechtelijke rechtspersonen die in handen zijn van de overheid of die volgens de toepasselijke bepalingen regelmatig worden gesubsidieerd uit staatsmiddelen ten belope van ten minste 50 % van hun jaarlijkse begroting of waarin de staat een belang heeft van ten minste 51 %.

Italienska

- Le persone giuridiche di diritto privato, di proprietà dello Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato.

Senast uppdaterad: 2010-09-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Tyska

- Privaatrechtelijke rechtspersonen die in handen zijn van publiekrechtelijke rechtspersonen, lokale overheden ongeacht hun bestuurlijk niveau, met inbegrip van de Griekse centrale vereniging van lokale overheden (K.E.Δ.K.E.), lokale verenigingen van gemeenten, alsook overheidsbedrijven en -entiteiten, en de onder b) genoemde rechtspersonen, of die volgens de toepasselijke bepalingen of hun eigen statuten regelmatig door hen worden gesubsidieerd ten belope van ten minste 50 % van hun jaarlijkse begroting, of de bovengenoemde rechtspersonen die een belang van ten minste 51 % in die publiekrechtelijke rechtspersonen bezitten.

Italienska

- Le persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, inclusa l'Associazione centrale degli enti locali greci (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ad associazioni locali dei comuni, nonché alle imprese e enti pubblici e alle persone giuridiche di cui alla lettera b) o regolarmente sovvenzionate dalle stesse, almeno per il 50 % del loro bilancio annuale, secondo le disposizioni applicabili o il proprio statuto, o le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico.

Senast uppdaterad: 2010-09-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Tyska

Andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen overeenkomstig artikel 10, lid 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76).

Italienska

Altre persone giuridiche di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto privato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.7.2007, 15, 76).

Senast uppdaterad: 2010-09-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Tyska

Voorwaarden voor delegatie van bevoegdheden aan nationale of internationale publiekrechtelijke organen of privaatrechtelijke entiteiten met een openbaredienstverleningstaak(Artikel 54, lid 2, onder c), van het Financieel Reglement)

Italienska

Delega di poteri a organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato aventi attribuzioni di servizio pubblico e relative condizioni[articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario]

Senast uppdaterad: 2010-09-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Tyska

b) nationale publiekrechtelijke organen of privaatrechtelijke entiteiten met een openbaredienstverleningstaak, indien deze vallen onder het recht van de lidstaten, een van de EER-staten of een van de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie of eventueel het recht van een ander land.

Italienska

b) organismi nazionali del settore pubblico o entità di diritto privato aventi attribuzioni di servizio pubblico a norma dell'ordinamento giuridico di uno degli Stati membri, di uno dei paesi del SEE o di uno dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o, eventualmente, a norma dell'ordinamento giuridico di un altro paese.

Senast uppdaterad: 2010-09-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: MatteoT

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK