Fråga Google

You searched for: vertragsverletzungsklagen (Tyska - Maltesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tyska

Maltesiska

Info

Tyska

2. Vertragsverletzungsklagen

Maltesiska

1. talba għal sentenza preliminari;2. proċeduri jekk obbligu ma jkunx rispettat;3. proċeduri revokatorji;4. proċeduri għal nuqqas ta’ azzjoni.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Vertragsverletzungsklagen 98,57%

Maltesiska

Rikorsi għal nuqqas ta’twettiq ta' obbligu 98.57 %

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Nichtigkeitsklagen Untätigkeitsklagen Vertragsverletzungsklagen

Maltesiska

Rikorsi għal annullament Rikorsi għal nuqqas li tittieħed azzjoni Rikorsi għal nuqqas ta’twettiq ta' obbligu

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Nichtigkeitsklagen Untätigkeitsklagen Schadensersatzklagen Vertragsverletzungsklagen

Maltesiska

Rikors għal annullament Rikors għal nuqqas ta’ azzjoni Rikors għal danni

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Zu den Klagen gehören 142 Vertragsverletzungsklagen und 1 Nichtigkeitsklage.

Maltesiska

Fost ir-rikorsi diretti, hemm inklużi 142 rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu u rikors 1 għal annullament.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

1. Vorabentscheidungsersuchen;2. Vertragsverletzungsklagen;3. Nichtigkeitsklagen;4. Untätigkeitsklagen.

Maltesiska

3. azzjonjiet għal annullament;4. azzjonijiet kontra min jonqos milli jaġixxi.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

I Dem Gerichtshof vorbehaltene direkte Klagen, nämlich: • Vertragsverletzungsklagen;

Maltesiska

Rwol tasSezzjoni Gholja: Sezzjoni tista' fkull hin, tant certa kundizzjonijiet, tħalli l-każ f'idejn is-Sezzjoni Għolja sakemm waħda mill­partijiet ma topponix għal dan.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Auch gibt es noch viel zu viele Verstöße, sodass die Kommis­sion derzeit mit rund 1.500 Ermittlungsverfahren und Vertragsverletzungsklagen beschäftigt ist.

Maltesiska

Il-ksir tad-direttivi huwa numeruż ħafna, bejn wieħed u ieħor 1,500 każ ta’investigazzjoni u ta’ azzjoni għaddejjin bħalissa quddiem il-Kummissjoni.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Neu eingegangene Rechtssachen und Urteile Neu eingegangene Ersuchen um Vorabentscheidung (nach Mitgliedstaat und Jahr)Neu eingegangene Ersuchen um Vorabentscheidung (nach Mitgliedstaat und Gericht)Neu eingegangene Vertragsverletzungsklagen

Maltesiska

Kawżi ġodda u sentenzi Rinviji ġodda għal deċiżjoni preliminari (skond lIstat Membru u skond is-sena)Rinviji ġodda għal deċiżjoni preliminari(skond lIstat Membru u skond il-qorti)Rikorsi ġodda dwar nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Missachtet ein Mitgliedstaat die Grundrechte bei der Durchführung des Rechts der Union, verfügt die Kommission als Hüterin der Verträge über spezifische Befugnisse, um einem solchen Verstoß ein Ende zu setzen, und kann gegebenenfalls den Gerichtshof anrufen (Vertragsverletzungsklage).

Maltesiska

Meta Stat Membru ma jirrispettax id-drittijiet fundamentali fl-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, il-Kummissjoni, bħala gwardjan tat-Trattati, għandha l-poteri tagħha stess sabiex tipprova twaqqaf il-ksur u tista', jekk meħtieġ, tieħu l-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja (azzjoni għal nuqqas tat-twettiq ta' obbligu).

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Nach einer Vertragsverletzungsklage der Kommission vom 25. Januar 2011 hat der Gerichtshof in seinem Urteil vom 18. Oktober 2012 in der Rechtssache C-37/11 bestätigt, dass die Bezeichnung „Pomazánkové máslo“ nicht den genannten Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 entspricht.

Maltesiska

Wara rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu ppreżentat mill-Kummissjoni fil-25 ta’ Jannar 2011, il-Qorti tal-Ġustizzja inċidentalment ikkonfermat, fis-sentenza tagħha mogħtija fit-18 ta’ Ottubru 2012 fil-kawża C-37/11, in-nuqqas ta’ konformità tad-denominazzjoni “Pomazánkové máslo” fir-rigward tad-dispożizzjonijiet imsemmija tar-Regolament (KE) nru 1234/2007.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

2002 erhob die Kommission eine Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland, mit der sie die Vereinbarkeit der von Deutschland für den Vergleich zwischen dem in den deut-schen Bestimmungen festgelegten Mindestlohn und dem Lohn, den der in einem ande-ren Mitgliedstaat ansässige Arbeitgeber tatsächlich zahlt, angewandten Methode mit die-ser Richtlinie in Frage stellte.

Maltesiska

Fuq talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (l-Olanda), ilQorti talĠustizzja ppronunzjat ruħha fuq il-kumpatibbiltà ta’ din is-sistema maddispożizzjonijiet tat-Trattat relattivi għall-moviment liberu tal-kapital.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

2004, I-3887) erhob die Kommission Vertragsverletzungsklagen gegen diese beiden Mitgliedstaaten wegen Verstoßes gegen den Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Artikel 28 EG, weil sie mehrere Beschwerden erhalten hatte, die die deutsche und die österreichische Verwaltungspraxis beanstandeten, Präparate auf der Grundlage bestimmter Vitamine und/oder Mineralstoffe, die in dem Mitgliedstaat, aus dem sie eingeführt werden, rechtmäßig als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr gebracht werden, automatisch als Arzneimittel einzustufen, wenn der Gehalt an solchen Stoffen die einfache (Rechtssache C-150/00) oder die dreifache (Rechtssache C-387/99) empfohlene Tagesdosis überschreitet.

Maltesiska

I-3887), kien minħabba li lKummissjoni kienet irċeviet ħafna lmenti kontra l-prassi amministrattiva użata fil-Ġermanja u fl-Awstrija,li kienet tikkonsisti fiklassifikazzjoniawtomatika,bħala mediċini, ta’ preparazzjonijiet abbażi ta’ ċerti vitamini u/jew ta’ ċerti melħ minerali legalment mibjugħa bħala supplimenti alimentari fl-Istat Membru minn fejn kienu jiġu importati, hekk kif dawn is-sustanzi huma ppreżentati fikwantitajietakbarmid-doża rrakkomandata għal kuljum (Kawża C-150/00) jew li tgħaddi lil din ta’ laħħar bi tliet darbiet (Kawża C-387/99), li hija ressqet quddiem ilQorti talĠustizzja żewġ rikorsi dwar nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu għal ksur tal-prinċipju ta’ moviment liberu ta’ merkanzija, taħt lArtikolu 28 KE, kontra dawn lIstati Membri.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

2006, I-2461) hatte der Gerichtshof über eine Vertragsverletzungsklage nach Art. 228 EG zu entscheiden.

Maltesiska

I2461), ilQorti talĠustizzja kellha tippronunzja ruħha fuq rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt lArtikolu 228 KE.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

2007, I-1169) der Vertragsverletzungsklage der Kommission gegen das Königreich Dänemark stattgegeben, indem er entschieden hat, dass eine Regelung gegen die Art. 39 EG, 43 EG und 49 EG verstößt, die es den Steuerpichtigen erlaubt, im Rahmen eines Rentenplans gezahlte Beiträge von ihrem steuerpichtigen Einkommen abzuziehen oder sie unberücksichtigt zu lassen, wenn dieser Plan mit einem Versicherungsträger mit Sitz im Inland geschlossen wurde, und jede steuerliche Vergünstigung für mit Rentenversicherungsträgern mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten geschlossene Pläne ausschließt.

Maltesiska

I-1169), ilQorti talĠustizzja laqgħet rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu mressaq millKummissjoni kontra r-Renju tad-Danimarka, billi ddikjarat li l-leġiżlazzjoni li tippermetti lill-persuni taxxabbli jnaqqsu jew jeżentaw il-kontribuzzjonijiet imħallsa fil-kuntest ta’ skema ta’ pensjoni ta’ rtirar middħul taxxabbli tagħhom, safejn din l-iskema tkun ġiet konkluża ma’ istituzzjoni stabbilita t-territorju nazzjonali tagħhom, b’esklużjoni ta’ kull vantaġġ skali għall-iskemi konklużi ma’ istituzzjonijiet talpensjoni ta’ rtirar stabbiliti Stati Membri oħra, tmur kontra l-Artikoli 39 KE, 43 KE u 49 KE.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

6Siehe beispielsweise Rechtssache C-334/04, Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 25. Oktober 2007, Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Hellenische Republik, Vertragsverletzungsklage gegen einen Mitgliedstaat – Vogelschutzrichtlinie.

Maltesiska

Ara pereżempju Każ C-334/04,

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Auf eine Vertragsverletzungsklage hin, die die Kommission gegen das Königreich Spanien wegen der Praxis seiner Behörden erhoben hatte, Drittstaatsangehörigen, die mit einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats verheiratet sind, die Einreise in oder die Erteilung eines Sichtvermerks allein aus dem Grund zu verweigern, dass sie im Schengener Informationssystem (SIS) ausgeschrieben sind, hat der Gerichtshof in der Rechtssache

Maltesiska

[frustieri] li ma jeħtiġux viża jistgħu jiċċaqalqu b’mod ħieles fit-territorji tal-Partijiet Kontraenti għal perijodu massimu ta’ tliet xhur waqt is-sitt xhur wara d-data ta’ lewwel dħul, sakemm jissodisfaw ilkundizzjonijiet ta’ dħul imsemmija fl-Artikolu 5(1)(a), (ċ), (d) u (e) ta’ din l-istess Konvenzjoni, b’risposta għal domanda preliminari talConseil d’État (Franza) li kellu quddiemu każ ta’ ċittadin Rumen, eettivament eżentat mill-ħtieġa ta’viża, li, wara li għamel, fiż-żona Schengen, żjarat suċċessivi li b’kollox damu iktar minn tliet xhur waqt perijodu ta’ sitt xhur li beda jiddekorri mill-ewwel dħul tiegħu f’din iż-żona, daħal millġdid f’din iż-żona wara li għadda dan il-perijodu inizjali ta’ sitt xhur u ġie suġġett għal kontroll inqas minn tliet xhur wara dan id-dħul mill-ġdid.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Die Wahrscheinlichkeit, dass das nationale Gericht nach Art. 234 EG ein Vorabentscheidungsersuchen stellt, oder eine beim Gerichtshof anhängige Vertragsverletzungsklage lassen für sich genommen nicht den Schluss zu, dass der Gebrauch eines Rechtsmittels unzumutbar ist.

Maltesiska

Il-probabbiltà li l-qorti nazzjonali tagħmel talba għal deċiżjoni preliminari taħt l-Artikolu 234 KE jew l-eżistenza ta’ rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ma jistgħux, ‘hom infushom, jikkostitwixxu raġuni su•ċjenti sabiex jiġi konkluż li mhux raġonevoli li jiġi eżerċitat rimedju legali.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Er hat daran erinnert, dass ein Mitgliedstaat zur Verteidigung gegen eine von der Kommis-sion gemäł Artikel 88 Absatz 2 EG erhobene Vertragsverletzungsklage nur geltend ma-chen kõnne, dass es absolut unmõglich gewesen sei, die Entscheidung, mit der die Rück-forderung der fraglichen Beihilfe angeordnet werde, richtig durchzuführen.

Maltesiska

Direttiva tal-Parlament Ewropew u talKunsill 97/52/KE tat-13 ta’ Ottubru 1997 li temenda d-Direttivi 92/50/KEE, 93/36/KEE u 93/37/KEE dwar il-koordinazzjoni talproċeduri għallgħoti ta’ kuntratti tas-servizzi pubbliċi, kuntratti ta’ provvisti pubbliċi u kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi rispettivament (ĠU L 328, 1997, p. 1).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Tyska

Führt dieses Vorverfahren nicht zur Abstellung der Vertragsverletzung durch den Mitgliedstaat, kann beim Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage erhoben werden.

Maltesiska

Jekk din il-proċedura ma twassalx sabiex l-Istat Membru jtemm in-nuqqas, jista’ jiġi ppreżentat rikors għall-ksur tad-dritt Komunitarju lill-Qorti tal-Ġustizzja.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK