Fråga Google

You searched for: robbanószerek (Ungerska - Danska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Ungerska

Danska

Info

Ungerska

Robbanószerek

Danska

Tilberedte sprængstoffer

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Robbanószerek előállítása

Danska

Anlæg til fremstilling af sprængstoffer

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A repülőterek biztonságának megerősítése:a tűzfegyverek és a robbanószerek tiltotttárgyaknak minősülnek

Danska

Større sikkerhed omkring identitetspapirer EU har taget et nyt vigtigt initiativ ved at beslutteat indføre fotos eller andre biometriskeoplysninger i identitetspapirer (visum, id-kort) fordermed bedre at kunne bekæmpe terrorisme.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

• Fokozza a robbanószerraktárak biztonságát éslehetővé teszi a robbanószerek vegyiösszetételének ellenőrzését.

Danska

• Det bidrager til at forbedre sikkerheden omkringoplagring af sprængstoffer og kontrolleresprængstoffers kemiske sammensætning.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

b) lőszerek és robbanó vagy pirotechnikai hatás bemutatása céljából forgalmazott robbanószerek.

Danska

b ) ammunition og eksplosive materialer , der markedsfoeres med henblik paa at frembringe en konkret virkning ved eksplosion eller ad pyroteknisk vej .

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

figyelemfelhívó tevékenységek kidolgozása és végrehajtása az illegális lőfegyverek, lőszerek és robbanószerek birtoklásával összefüggő veszélyekkel kapcsolatban,

Danska

udvikling og gennemførelse af aktiviteter med henblik på at øge bevidstheden om farerne ved at være i besiddelse af ulovlige våben, ammunition og sprængstoffer

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A robbanószerek fokozottabb biztonsága Az EU intézkedéseket tesz annakmegakadályozására, hogy robbanóanyagok,bombák, illetve bombák és tűzfegyverek

Danska

Bedre sikring af sprængstoffer EU tager skridt til at forhindre, at sprængstoffer,sprængkapsler, materiel til fremstilling af bomberog ildvåben falder i hænderne på terrorister.Forløbet fra fabrikant til den endelige forbrugerfølges således omhyggeligt.Særlig kontrollen aftransport af sprængstoffer mellemmedlemsstaterne er blevet forbedret.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Ezen túlmenően a projekt ki fog terjedni a belügyminisztériumok és a védelmi minisztériumok birtokában lévő felesleges és elkobzott robbanószerek és a kézi- és könnyűfegyverekhez való lőszerek megsemmisítésére is.

Danska

Projektet skal desuden gennemføre en destruktion af overskydende og konfiskerede sprængstoffer og SALW-ammunition, der opbevares af indenrigsministerierne og af forsvarsministerierne.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Szeptemberben a Bizottság rendeletjavaslatot nyújtott be, hogy közös szabályokkal korlátozza az olyan vegyi anyagokhoz való hozzáférést, amelyeket prekurzorokként házi gyártmányú robbanószerek készítésére lehet felhasználni.

Danska

Den dækker 2011-2014 og omhandler tiltag, der er baseret på håndfaste beviser og trussels- og risikovurderinger, og respekterer også de grundlæggende rettigheder og beskyttelsen af personoplysninger.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

, a Moldovai Köztársaságban, Montenegróban, Szerbiában és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban tárolt felesleges és elkobzott kézi- és könnyűfegyverek, robbanószerek és lőszerek mennyisége:

Danska

, Republikken Moldova, Montenegro, Serbien og FYROM:

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Robbanószereket előállító vegyipari létesítmények

Danska

Kemiske anlæg til fremstilling af sprængstoffer.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

1C239 A Hadiipari Termékellenőrzési Jegyzékben meghatározottaktól eltérő nagyhatású robbanószerek, vagy olyan anyagok vagy keverékek, amelyek ezekből tömegük 2 %-nál nagyobb mennyiséget tartalmaznak, és amelyek kristálysűrűsége meghaladja az 1,8 g/cm3-t, detonációs sebessége pedig a 8000 m/s-ot.

Danska

1C239 Højeksplosive stoffer, ud over dem der er anført i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf, med en krystalmassetæthed på mere end 1,8 g/cm3 og en detonationshastighed på mere end 8000 m/s.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

A Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározottaktól eltérő nagyhatású robbanószerek, vagy olyan anyagok vagy keverékek, amelyek ezekből tömegük 2 %-nál nagyobb mennyiséget tartalmaznak, és amelyek kristálysűrűsége meghaladja az 1,8 g/cm3-t, detonációs sebessége pedig a 8000 m/s-ot.

Danska

Højeksplosive stoffer ud over dem, der er pålagt eksportkontrol if. kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmassetæthed på mere end 1,8 g/cm3 og en detonationshastighed på mere end 8000 m/s.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

összesen mintegy 12442 darab, az elterjedés kockázatával fenyegető lőszer és robbanószer demilitarizációja és megsemmisítése.

Danska

demilitarisering og destruktion af op til i alt 12442 stykker ammunition og sprængstoffer, hvor der er risiko for spredning.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

(14) mivel bár a lőszerekre ezen irányelv nem vonatkozik, a robbanó vagy pirotechnikai hatás bemutatása céljából forgalmazott robbanószerek kémiai összetételük folytán veszélyt jelenthetnek az egészségre; mivel az átlátható tájékoztatási eljárás részeként ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban szükséges ezeket is megfelelően osztályozni és biztonsági adatlappal ellátni, továbbá a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályokkal összhangban megfelelően címkézni;

Danska

(14) selv om ammunition ikke er omfattet af dette direktiv, kan den kemiske sammensætning af sprængstoffer, som markedsføres med henblik på at opnå en sprængvirkning eller pyroteknisk virkning, indebære sundhedsfarer; de bør derfor som led i en gennemsigtig informationsproces klassificeres og forsynes med sikkerhedsdatablade efter bestemmelserne i dette direktiv, samtidig med at de mærkes efter de gældende internationale regler for transport af farligt gods;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

(1) A felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene folytatott küzdelem érdekében, különösen a következő területeken: emberkereskedelem; szexuális célú kizsákmányolás; korrupció; pénzügyi eszközök hamisítása; a tiltott, hamisított vagy kalóz áruk tiltott kereskedelme és különösen az ipari hulladékokkal vagy radioaktív anyagokkal kapcsolatos illegális tranzakciók; lőfegyverek és robbanószerek kereskedelme; számítógépes bűncselekmények; lopott gépjárművek.

Danska

1. Parterne vedtager at samarbejde om at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, navnlig på følgende områder: menneskehandel, seksuel udnyttelse, korruption, forfalskning af finansielle instrumenter, ulovlig handel med forbudte, varemærkeforfalskede eller piratkopierede produkter og ulovlige transaktioner, navnlig i forbindelse med industriaffald og radioaktivt materiale, ulovlig handel med våben og sprængstoffer, computerkriminalitet og stjålne biler.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

(1) A tagállamok megállapodnak abban, hogy a robbanószerek bűnözők általi tiltott előállítására és forgalmazására, illetve bűnözés céljára való felhasználásukra vonatkozó bármely kérdés megfontolásával megvárják az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének E/1999/30 állásfoglalásában meghatározott ad hoc szakértői csoport tanulmányának eredményét és a robbanószerek tiltott előállításáról és forgalmazásáról szóló nemzetközi jogi okmánynak az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményt kidolgozó ad hoc bizottsága általi lehetséges kidolgozását.

Danska

1. Medlemsstaterne er enige om, at yderligere overvejelser om spørgsmål vedrørende kriminelles ulovlige fremstilling af og handel med sprængstoffer og deres anvendelse til kriminelle formål bør afvente resultatet af den undersøgelse, der skal udføres af den ad hoc-ekspertgruppe, som er omhandlet i FN-generalforsamlingens resolution E/1999/30, og det internationale instrument om ulovlig fremstilling af og handel med sprængstoffer, som eventuelt skal udarbejdes af De Forenede Nationers Ad hoc-udvalg vedrørende Udarbejdelse af en Konvention om Bekæmpelse af Grænseoverskridende Organiseret Kriminalitet.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

Az Egyesült Nemzetek lőfegyverek, részeik és alkatrészeik, valamint lőszereik tiltott előállítása és kereskedelme elleni jegyzőkönyv-tervezetének tárgyalása során az Európai Unió tagállamai azt támogatják, hogy a lőfegyvert olyan halálos hatású csöves fegyverként határozzák meg, amely robbanószer hatására lövedéket, golyót vagy lőszert lő ki, ezek kilövésére tervezték vagy ezek kilövésére könnyen átalakítható, kivéve az antik lőfegyvereket és azok eredeti másolatát.

Danska

Under forhandlingerne om De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben samt dele, komponenter og ammunition hertil skal medlemsstaterne støtte en definition af et skydevåben baseret på forestillingen om et dødbringende våben med løb, som udsender, er konstrueret til at udsende eller let kan omdannes til at udsende et skud, en kugle eller et projektil ved hjælp af en sprængledning, dog ikke antikke skydevåben eller efterligninger heraf.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

(1) A 9., 10. és 11. cikk nem vonatkozik olyan robbanószerekre, amelyeket robbanó vagy pirotechnikai hatás bemutatása céljából hoznak forgalomba.

Danska

1. Artikel 9, 10 og 11 finder ikke anvendelse på markedsføring af sprængstoffer med sprængvirkning eller pyroteknisk virkning.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Ungerska

(1) A 22., 23. és 24. cikk nem vonatkozik a lőszereket és olyan robbanószereket szabályozó rendelkezésekre, amelyeket robbanó vagy pirotechnikai hatás bemutatása céljából hoznak forgalomba.

Danska

1. Artikel 22, 23 og 24 finder ikke anvendelse paa bestemmelser vedroerende ammunition og eksplosive stoffer, der markedsfoeres med henblik paa praktisk anvendelse ved eksplosion eller ad pyroteknisk vej.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK