Fråga Google

You searched for: mewn ty teras fictoraidd (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

Ni allai'r cwpl fforddio prynu'r ty teras hwnnw

Engelska

The couple could not afford to buy that terraced house

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Dyna sut y gwerthwyd ty teras yn Aberdaron yn ddiweddar am £170 ,000

Engelska

That is why a terraced house in Aberdaron was recently sold for £170 ,000

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Nid wyf yn sicr ai arian ar gyfer un ty teras ydoedd : efallai mai ar gyfer teras ydoedd

Engelska

I am not certain that the money was for one terraced house : it might have been for a terrace

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'r swyddfeydd mewn ty marsiandïwr a addaswyd ac maent yn drawiadol ac yn hyfryd

Engelska

The offices are a converted merchant's house and are impressive and delightful

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Owen John Thomas : Yn ddiweddar , ymdriniais ag achos lle gofynnwyd am £14 ,000 am brydles ty teras yn Llanbradach

Engelska

Owen John Thomas : I dealt recently with a case where £14 ,000 was asked for the leasehold on a terraced house in Llanbradach

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Byddai'r lesddeiliad yn denant gan dalu rhent mewn ty yr oedd wedi gweithio a thalu amdano

Engelska

The leaseholder would become a rent-paying tenant in a house that he had worked and paid for

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Nid oes pwynt gwella haint ar frest rhywun os byddwch yn anfon y person hwnnw adref i fyw mewn ty llaith

Engelska

There is no point in fixing someone's chest infection if you are going to send that person home to live in a damp house

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Os edrychwn o amgylch yr ystafell hon , tybed faint ohonoch sydd yn byw mewn ty a adeiladwyd ar dir glas

Engelska

If we look around this room , I wonder how many of you live in a house that was built on a greenfield site

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Arferwn osod ystafell ar rent mewn ty , ac yr oedd y cynnydd mewn biwrocratiaeth dros y blynyddoedd yn dân ar fy nghroen

Engelska

I used to rent out a room in a house , and I resented the amount of bureaucracy that built up over the years

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yn aml , nid yw'r swm a gaiff ceiswyr yn ddigon i rentu ystafell sengl mewn ty a rennir

Engelska

The amount claimants receive is often not enough to rent a single room in a shared house

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Glyn Davies : Yr oeddwn yn eich cwmni mewn ty bwyta yr wythnos diwethaf pan siaradais â Mrs Jeff Chapman

Engelska

Glyn Davies : I was in your company in a restaurant last week when I spoke to Mrs Jeff Chapman

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Fel un a oedd yn byw mewn ty gwael yn blentyn , fe wn am effaith hynny ar blant , cymunedau a theuluoedd

Engelska

As someone who lived in poor housing as a child , I know its effects on children , communities and families

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yr oeddwn innau yn Llundain ddoe , mewn Ty arall , yn trafod materion cyfansoddiadol , sef Gogledd Iwerddon

Engelska

I was in London yesterday , in another House , discussing constitutional issues , namely Northern Ireland

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae trigolion tai sy'n cynnwys fflatiau un ystafell chwe gwaith yn fwy tebygol o farw o ganlyniad i dân nag oedolion mewn ty cyffredin

Engelska

Occupants of houses comprising of bedsits are six times more likely to die as a result of fire than are adults in an ordinary house

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Cyflog gros y ddinas ar gyfartaledd yw £22 ,000 , sydd ymhell o dan y swm sy'n ofynnol i gael morgais i brynu ty teras bach yn y ddinas

Engelska

The city's average gross wage is £22 ,000 , which is well below the sum required to obtain a mortgage to buy a small terraced house in the city

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Er enghraifft , efallai fod gennych sawl cenhedlaeth yn byw mewn ty bychan -- tair neu bedair cenhedlaeth yn byw mewn ty tair llofft

Engelska

For example , you may have several generations living in a small house -- three or four generations living in a three-bedroom house

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Rhai o benderfynyddion iechyd gwael yw tlodi , diweithdra , tâl isel a thai gwael neu'r anallu i fforddio byw mewn ty

Engelska

Determinants of ill health include poverty , unemployment , low pay and poor housing or not being able to afford to live in a house

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Hannah ydw i. Mea i'n un deg tri oed. Dw i'n yng Nghasnewydd, mewn ty semi gyda mea nheulu.

Engelska

I'm Hannah. I was nineteen. I'm in Newport, in a semi-house with my family.

Senast uppdaterad: 2018-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

Dyna beth sy'n gyrru'r farchnad a pham yr oedd ty teras yn Aberdaron , digon sâl yr olwg , yn cael ei werthu yn ddiweddar am £175 ,000

Engelska

That is what drives the market and why a shabby looking terrace house in Aberdaron was sold the other day for £175 ,000

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Pan roddais ystafell ar rent mewn ty , yr oedd yn rhaid imi gyflwyno tystysgrif arbennig i ddangos bod y gwres canolog yn ddiogel , neu fel arall ni allwn fod wedi gwneud hyn

Engelska

When I rented out a room in a house , I had to supply a special certificate showing that the central heating was safe , otherwise I would not have been able to do so

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Vissa mänskliga översättningar med låg relevans har dolts.
Visa resultat med låg relevans.

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK