Google'a Sor

Şunu aradınız:: předěšen (Çekçe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

İngilizce

Bilgi

Çekçe

5 Nyní pak, jakž toto přišlo na tebe, těžce to neseš, a jakž tě dotklo, předěšen jsi.

İngilizce

5 But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth thee, and thou art troubled.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

Pročež král Balsazar velmi předěšen byl, a jasnost jeho změnila se na něm, ano i knížata jeho zkormouceni byli.

İngilizce

Then was king Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were astonied.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

A když uslyšel Izbozet syn Saulův, že umřel Abner v Hebronu, zemdlely ruce jeho, a všecken lid Izrael byl předěšen.

İngilizce

And when Saul's son heard that Abner was dead in Hebron, his hands were feeble, and all the Israelites were troubled.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

A když se ten uzdravený přídržel Petra a Jana, sběhl se k nim všecken lid do síňce, kteráž sloula Šalomounova, předěšen jsa.

İngilizce

And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

Tedy já Daniel zchuravěl jsem, a nemocen jsem byl několik dnů. Potom povstav, konal jsem povinnost od krále poručenou, byv předěšen nad tím viděním, čehož však žádný na mně neseznal.

İngilizce

And I Daniel fainted, and was sick certain days; afterward I rose up, and did the king's business; and I was astonished at the vision, but none understood it.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

14 Nebo u večer aj, předěšení, a než jitro přijde, anť ho není.

İngilizce

14 And behold at eveningtide trouble; and before the morning he is not.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

16 Stalo se pak, když uslyšeli všecka slova ta, že předěšeni byli všickni, a řekli Báruchovi: Jistotně oznámíme králi všecka slova tato.

İngilizce

16 Now it came to pass, when they had heard all the words, they were afraid both one and other, and said unto Baruch, We will surely tell the king of all these words.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çekçe

16 Za tím řekl mi: Synu člověčí, aj, já zlámi hůl chleba v Jeruzalémě, tak že jísti budou chléb na váhu, a to s zámutkem, a vodu na míru píti, a to s předěšením,

İngilizce

16 Moreover he said unto me, Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem : and they shall eat bread by weight, and with care; and they shall drink water by measure, and with astonishment:

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çekçe

17 Lízati budou prach jako had, a jako hadové zemští s třesením polezou z děr svých; k Hospodinu Bohu našemu, předěšeni jsouce, poběhnou, a báti se tebe budou.

İngilizce

17 They shall lick the dust like a serpent, they shall move out of their holes like worms of the earth: they shall be afraid of the LORD our God, and shall fear because of thee.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

18 Tehdáž třásti se budou ostrovové v den pádu tvého; předěšeni, pravím, budou ostrovové, kteříž jsou na moři, nad zahynutím tvým.

İngilizce

18 Now shall the isles tremble in the day of thy fall; yea, the isles that are in the sea shall be troubled at thy departure.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

18 Též spanilost lesu jeho, i úrodných polí jeho, od duše až do těla, všecko vyhubí. I stane se, že předěšený jsa, bude utíkati.

İngilizce

18 And shall consume the glory of his forest, and of his fruitful field, both soul and body: and they shall be as when a standard-bearer fainteth.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

19 (4:16) Tedy Daniel, jemuž jméno Baltazar, předěšený stál za jednu hodinu, a myšlení jeho strašila ho. A odpověděv král, řekl: Baltazaře, sen ani výklad jeho nechť nestraší tebe.

İngilizce

19 Then Daniel , whose name was Belteshazzar, was astonied for one hour, and his thoughts troubled him.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

19 A rci lidu země této: Takto praví Panovník Hospodin o obyvatelích Jeruzalémských, o zemi Izraelské: Chléb svůj s zámutkem jísti budou, a vodu svou s předěšením píti, aby obloupena byla země jeho z hojnosti své, pro nátisk všech přebývajících v ní.

İngilizce

19 And say unto the people of the land, Thus saith the Lord GOD of the inhabitants of Jerusalem , and of the land of Israel ; They shall eat their bread with carefulness, and drink their water with astonishment, that her land may be desolate from all that is therein, because of the violence of all them that dwell therein.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çekçe

21 Přistoupivši pak ta žena k Saulovi a uzřevši, že jest předěšen náramně, řekla jemu: Aj, uposlechla děvka tvá hlasu tvého, a opovážila jsem se života svého, že jsem uposlechla slov tvých, kteráž jsi mluvil ke mně.

İngilizce

21 And the woman came unto Saul , and saw that he was sore troubled, and said unto him, Behold, thine handmaid hath obeyed thy voice, and I have put my life in my hand, and have hearkened unto thy words which thou spakest unto me.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çekçe

26 Jejichž obyvatelé mdlí byli, předěšení a zahanbení, byvše jako bylina polní a zelina vzcházející, jako tráva na střechách, a jako osení rzí zkažené, prvé než by dorostlo obilí.

İngilizce

26 Therefore their inhabitants were of small power, they were dismayed and confounded; they were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass on the house tops, and as corn blasted before it be grown up.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

27 A jejich obyvatelé ruce oslablé majíc, předěšeni a zahanbeni jsouc, byli jako bylina polní, a zelina vzcházející, jako tráva na střechách, a osení rzí zkažené, prvé než by dorostlo.

İngilizce

27 Therefore their inhabitants were of small power, they were dismayed and confounded: they were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass on the housetops, and as corn blasted before it be grown up.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

27 Král ustavičně kvíliti bude, a kníže obleče se v smutek, a ruce lidu v zemi předěšeny budou. Podlé cesty jejich učiním jim, a podlé soudů jejich souditi je budu. I zvědí, že já jsem Hospodin.

İngilizce

27 The king shall mourn, and the prince shall be clothed with desolation, and the hands of the people of the land shall be troubled: I will do unto them after their way, and according to their deserts will I judge them; and they shall know that I am the LORD.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

28 I řekl bratřím svým: Navráceny jsou mi peníze mé, a aj, jsou v pytli mém. Tedy užasli se, a předěšeni jsouce, mluvili jeden k druhému: Což nám to učinil Bůh?

İngilizce

28 And he said unto his brethren, My money is restored; and, lo, it is even in my sack: and their heart failed them, and they were afraid, saying one to another, What is this that God hath done unto us?

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çekçe

3 (6:4) Ano i duše má předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine, až dokavad?

İngilizce

3 My soul is also sore vexed: but thou, O LORD, how long?

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

32 A že brodové vzati, i jezera vypálena ohněm, a muži bojovní předěšeni.

İngilizce

32 And that the passages are stopped, and the reeds they have burned with fire, and the men of war are affrighted.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam