Google'a Sor

Şunu aradınız:: undignified (İngilizce - Estonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Estonca

Bilgi

İngilizce

Such a manoeuvre to manipulate Venezuelan public opinion is undignified for a minister for Europe.

Estonca

Selline Euroopa asjade ministri manööver, millega Venetsueela avaliku arvamusega manipuleerida, on vääritu.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

It is undignified to sling mud at the degree of civilisation and integration that our country has achieved over the years.

Estonca

On ebaväärikas loopida pori tsivilisatsiooni ja integratsiooni tasemele, mille meie riik on aastate jooksul saavutanud.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

It must be made impossible for people to be employed in undignified and inhumane conditions, deprived of their rights and of basic social benefits.

Estonca

Ebaväärikates ja ebainimlikes tingimustes tuleb õigustest ja põhiliste sotsiaalsetest õigustest ilma jäetud inimeste tööle võtmine muuta võimatuks.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Otherwise, it would be undignified, not just from the point of view of the EP, but also from the point of view of Lithuania.

Estonca

Teisiti käitumine oleks vääritu mitte ainult Euroopa Parlamendi vaid ka Leedu seisukohast

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

I will not say that Mr Moreno is undignified and immoral, but what I will say is that he has behaved in an undignified and immoral way.

Estonca

Ma ei ütle, et hr Moreno on vääritu või ebamoraalne, kuid ma soovin öelda, et kõnealune käitumine on vääritu ja ebamoraalne.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Is it not perhaps true that states often face criticism over the fact that conditions in refugee camps are, for the most part, undignified?

Estonca

Võib-olla polegi tõsi, et riike kritiseeritakse sageli pagulaslaagrites valitsevate tingimuste tõttu, mis on enamasti ebaväärikad?

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The length of visa procedures and the fact that they are often humiliating and undignified for applicants discredit the values which the EU promotes and on which it rests in the eyes of Belarus citizens.

Estonca

Pikkade viisamenetlustega, mis on viisataotlejate jaoks sageli alandavad ja väärikust solvavad, kaotavad ka väärtused, mida Euroopa Liit toetab ja millele ta tugineb, Valgevene kodanike silmis oma usutavust..

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

It is immoral and undignified not to respect judicial decisions and, on top of that, to throw them back in the face of a colleague who does have dignity and morality.

Estonca

Ebamoraalne ja vääritu on mitte austada kohtu otsust ning lisaks sellele süüdistada alusetult nende puudumises kolleegi, kellel on nii väärikus kui ka moraal.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The second concept is that humanity is itself the guarantee of dignity, and therefore nobody may be treated in an undignified manner, not even the worst of criminals.

Estonca

Teine põhimõte on see, et inimsus on iseenesest väärikuse tagatis ning seetõttu ei tohi mitte kedagi, isegi kõige suuremaid kurjategijaid, kohelda ebaväärikalt.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

I wish to denounce a politically undignified manoeuvre by the Italian Socialists, taken up by certain of my fellow Members, which is unworthy of the challenges we face.

Estonca

Tahan avalikult hukka mõista Itaalia sotsialistide poliitiliselt ebaväärika võtte, mille algatasid meie teatavad kolleegid, kuid mis ei vääri meie ees seisvaid väljakutseid.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Whilst this undignified argument has, it is to be hoped, been rejected, its authors continue to preach and their political tendency continues to hand down lessons without ever having admitted its culpability.

Estonca

Samas kui loodetakse, et see väärikust riivav argument jäetakse arvestamata, jätkavad selle autorid jutlustamist ning viljeletav poliitiline tendents jätkab õppetükkide edastamist ilma süüd tunnistamata.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The lot in life of people currently living in undignified conditions, who do not know when they are going to be returned to their countries, and do not have access to judicial authorities, will be improved.

Estonca

Paraneb nende inimeste elu, kes hetkel elavad alandavates tingimustes, kes ei tea, millal nad oma kodumaale tagasi saadetakse ja kellel ei ole juurdepääsu õigusorganitele.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

This directive will at last bring legal certainty in an area where in the past we have witnessed a rather undignified ping-pong between the European Court of Justice and the various arms of the European legislature.

Estonca

Direktiiv toob lõpuks õiguskindluse valdkonnas, kus varem oleme tunnistanud väärikust alandavat pendeldamist Euroopa Kohtu ja Euroopa eri koosseisus õigusandjate vahel.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

2.4 The EESC invites Member States and the Commission, within their respective competences, to continue efforts to ensure full inclusion and participation in society of people with disabilities, recognising that they have equal rights vis-à-vis other citizens; to examine possible alternatives to existing institutions where people with disabilities live segregated from the community, sometimes in undignified or inhuman conditions; and progressively to set up such alternatives.

Estonca

2.4 Komitee kutsub liikmesriike ja komisjoni üles nende asjaomaste pädevuste raames jätkama jõupingutusi puuetega inimeste täieliku kaasamise ja ühiskonnas osalemise tagamisel, tunnistades, et neil on teiste kodanikega võrded õigused; uurima võimalikke alternatiive olemasolevatele asutustele, kus puuetega inimesed elavad ühiskonnast eraldatuna, mõnikord ebaväärikates või ebainimlikes tingimustes; ning järk-järgult rajama selliseid alternatiive.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Mr President, ladies and gentlemen, I would like, also on behalf of my group, to informally offer my truly heartfelt thanks, first of all to you, who labelled what happened in the most appropriate terms, which is to say 'undignified', but even more so, if possible, to my Italian fellow Members, and in particular, Mr Pittella, for their words.

Estonca

fraktsiooni PPE nimel. - (IT) Austatud president, head kolleegid! Ka mina tahan oma fraktsiooni nimel tänada mitteametlikult kõigepealt kõiki neid, kes nimetasid juhtunut väga sobivalt alandavaks, kuid veel enam oma itaallastest kolleege ja eriti Gianni Pittellat nende sõnade eest!

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

It is unacceptable to have common rules and procedures aligned with the lowest standards in Europe and to pull this directive down; it is unacceptable to leave so many doors open to serious risks of breaches of human rights, to undignified detention periods, and to leave so many people without legal cover for such situations.

Estonca

On vastuvõetamatu, et ühised eeskirjad ja kord on kehtestatud Euroopa madalaimate standardite põhjal ja et need kisuvad seda direktiivi allapoole; on vastuvõetamatu, et nii paljud uksed jäetakse lahti tõsisele inimõiguste rikkumise ohule, alandavatele kinnipidamisperioodidele, ja et nii paljud inimesed jäetakse sellises olukorra ilma õigusliku katteta.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

I have to say that they are not only undignified - for instance, taking off your shoes and walking barefoot through the security check - but also, in terms of hygiene, a liability and a health hazard.

Estonca

Pean ütlema, et need pole mitte ainult alandavad - näiteks kingade jalast võtmine ja paljajalu turvakontrollist läbiminek - vaid hügieeni mõttes ka tervisele ohtlikud.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam