Şunu aradınız:: adrift (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

we are adrift

Galce

yr ydym ar gyfeiliorn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

they have been set adrift by the minister

Galce

mae'r gweinidog wedi'u gadael ar y clwt

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

we were £126 per student adrift in 1999

Galce

yr oedd gwahaniaeth o £126 fesul myfyriwr rhyngom yn 1999

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

` a ship adrift in the fog ' are the words that come to mind

Galce

` llong yn tindroi yn y niwl ' yw'r geiriau sydd yn dod i fy meddwl i

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

the assembly's commitment has meant that this year we are only £19 per student adrift

Galce

mae ymrwymiad y cynulliad wedi sicrhau nad oedd ond gwahaniaeth o £19 fesul myfyriwr rhyngom eleni

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

ever since i can remember , i have been concerned about people leaving care and seeming to be cast adrift in the world

Galce

ers y gallaf gofio , pryderais am bobl sydd yn gadael gofal sydd fel petaent ar goll ar eu pennau eu hunain yn ôl pob golwg yn y byd

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

however , i do not think that the timescale will be far adrift and it will follow the committee's deliberations and what andrew is undertaking

Galce

er hynny , ni chredaf y bydd yr amserlen yn bell ohoni a bydd yn dilyn trafodion y pwyllgor a'r hyn y mae andrew yn ei wneud

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

david melding : the labour party claims to have delivered its waiting list promise in england but you are 18 ,000 adrift of that manifesto promise in wales

Galce

david melding : mae'r blaid lafur yn honni ei bod wedi cyflawni ei haddewid ar restrau aros yn lloegr ond yr ydych 18 ,000 oddi wrth yr addewid maniffesto honno yng nghymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

david melding : your administration is now 18 ,000 adrift of the in-patient waiting list target that your party set in the last general election

Galce

david melding : mae'ch gweinyddiaeth yn 18 ,000 ar gyfeiliorn bellach o'r targed rhestrau aros cleifion mewnol a osododd eich plaid yn yr etholiad cyffredinol diwethaf

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

there are 76 ,000 patients currently waiting for in-patient treatmen ; 16 per cent adrift of the minister's new promise

Galce

mae 76 ,000 o gleifion yn disgwyl am driniaeth fel claf mewnol ar hyn o bry ; 16 y cant ar gyfeiliorn o addewid newydd y gweinidog

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

there are 82 ,460 out-patients waiting more than six months for treatmen ; 300 per cent adrift of the minister's promise of june 2000

Galce

mae 82 ,460 o gleifion allanol yn disgwyl yn hwy na chwe mis am driniaet ; 300 y cant ar gyfeiliorn oddi wrth addewid y gweinidog ym mehefin 2000

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

therefore , those who believe that we have somehow been cut adrift , from either a unionist or a nationalist perspective , have clearly never understood how the system works , and why it works well

Galce

felly , mae'n amlwg nad yw'r rhai sy'n credu ein bod wedi ein torri'n rhydd rywsut , o safbwynt yr unoliaethwr neu'r cenedlaetholwr , erioed wedi deall yn iawn sut y mae'r system yn gweithio , a pham y mae'n gweithio'n dda

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

is that not completely relevant and central to economic development ? if rhodri does not think that objective 1 is important to economic development , things have gone adrift on plaid cymru's backbenches

Galce

onid yw hynny'n hollol berthnasol ac yn ganolog i ddatblygu economaidd ? os nad yw rhodri yn meddwl bod amcan 1 yn bwysig i ddatblygu economaidd , mae pethau wedi mynd ar gyfeiliorn ar feinciau cefn plaid cymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

brynle williams : the house of commons select committee recently suggested that , in the context of milk prices , there is 18p per litre adrift , about which no-one seems to know anything

Galce

brynle williams : awgrymodd y pwyllgor dethol yn nhy'r cyffredin yn ddiweddar fod 18c y litr ar goll yng nghyd-destun prisiau llaeth , yr ymddengys na wyr neb ddim yn ei gylch

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

how , in a wales cut adrift from the rest of the united kingdom -- a self governing wales , or whatever euphemism that you want to use -- could plaid cymru hope to maintain the welsh and english broadcasting services ?

Galce

sut , mewn cymru wedi'i thorri i ffwrdd oddi wrth weddill y deyrnas unedig -- cymru hunan-lywodraethol , neu ba bynnag air llednais y dymunwch ei ddefnyddio -- y gallai plaid cymru obeithio cynnal y gwasanaethau darlledu cymraeg a saesneg ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam