Google'a Sor

Şunu aradınız:: as and when they need and want to (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

They want us to be visible and want to be included

Galce

Maent am inni fod yn weladwy ac am gael eu cynnwys

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

It is up to Members whether and when they wish to give way

Galce

Aelodau sydd yn penderfynu pa un a ydynt am ildo a phryd y maent am wneud hynny

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Many farmers need and want that advice

Galce

Mae ar lawer o ffermwyr angen y cyngor hwnnw

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

They will return to the sport and want to be part of it

Galce

Byddant yn dychwelyd at y chwaraeon ac am fod yn rhan ohono

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

When they reach the age of 18 they will , I hope , understand why they need to vote and will also want to vote

Galce

Pan gyrhaeddant 18 oed byddant , gobeithio , yn deall pam fod angen iddynt bleidleisio a byddant hefyd am bleidleisio

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

People come on board as and when they see that it is delivering

Galce

Bydd pobl yn ymuno ar ôl gweld bod y sefydliad yn llwyddo

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

We must ensure that they have the opportunities and services that they need and deserve

Galce

Rhaid inni sicrhau y cânt y cyfleoedd a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt ac y maent yn eu haeddu

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

He has failed to give them what they need and deserve

Galce

Mae ef wedi methu â rhoi iddynt yr hyn maent ei angen ac yn ei haeddu

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

They are raring to go and want to take on more of a strategic and commissioning role

Galce

Maent yn ysu am fynd ymlaen ac am ymgymryd â mwy o'r rôl strategol a chomisiynu

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

They know what patients need and want and they are best placed to determine the most effective way of providing it

Galce

Gwyddant beth sydd ei angen a'i eisiau ar gleifion a hwy sydd yn y sefyllfa orau i bennu'r ffordd fwyaf effeithiol o ddarparu hynny

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Factories fail , and when they do , it is not our fault

Galce

Mae ffatrïoedd yn methu , a phan ddigwydd hynny , nid ni sydd ar fai

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The fund will also deal with other areas of pig disease risks as and when they arise

Galce

Bydd y gronfa hefyd yn delio â meysydd eraill o risgiau yn ymwneud ag afiechydon moch wrth iddynt godi

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

They are there for our homeless people when they need help

Galce

Maent ar gael i'n pobl ddigartref pan fo arnynt angen cymorth

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Clearly , we wish to see the results of that financial audit as and when they are available

Galce

Yn amlwg , dymunwn weld canlyniadau'r archwiliad ariannol pryd a phan fyddant ar gael

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

We must take any problems on board if and when they arise

Galce

Bydd yn rhaid inni ystyried unrhyw broblemau sy'n codi

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Local authorities must get the advice they need and take that forward

Galce

Rhaid i'r awdurdodau lleol gael y cyngor y mae arnynt ei angen a mynd ymlaen â hynny

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

They mention every time that they want to be able to opt in or out of play schemes , as and when they choose , and to have their views heard

Galce

Soniant bob tro eu bod am gael dewis pa un a ydynt yn cymryd rhan mewn cynlluniau chwarae ai peidio , fel a phryd y dymunant , a'u bod am i eraill wrando ar eu barn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Carers know what they need and have been talking about it for decades

Galce

Mae cynhalwyr yn gwybod beth sydd arnynt ei angen ac maent wedi bod yn siarad amdano ers degawdau

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In some areas , a top-down approach has been adopted , and consequently , communities are not as involved and empowered as they need and deserve to be

Galce

Mewn rhai ardaloedd , mae wedi cael ei roi ar waith o'r brig i lawr , ac o ganlyniad , nid yw cymunedau yn cael eu cynnwys a'u grymuso cymaint ag sydd ei angen ac y maent yn ei haeddu

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

When they are considering their options , we want to get them to consider what they might want to do

Galce

Pan fyddant yn ystyried eu dewisiadau , yr ydym am beri iddynt ystyried beth y dymunant ei wneud

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam