Google'a Sor

Şunu aradınız:: distance learning, e learning and blended l... (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

The e-learning and ICT skills expert group is currently assisting ELWa in developing its joint e-learning strategy

Galce

Mae'r grŵp arbenigol e-ddysgu a sgiliau TGCh yn helpu ELWa ar hyn o bryd i ddatblygu'i strategaeth e-ddysgu ar y cyd

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In ` The Learning Country ', I expressed my intention to establish expert groups to investigate e-learning and ICT skills

Galce

Yn ` Y Wlad sy'n Dysgu ', datganais fy mwriad i sefydlu grwpiau arbenigol i ymchwilio i e-ddysgu a sgiliau TGCh

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However , the availability of a wide range of providers who can provide in many different ways -- for example , through distance learning and learning on the doorstep -- means that there is a wide range of learning methods available to individuals

Galce

Er hynny , mae'r ffaith bod amrywiaeth eang o ddarparwyr ar gael sy'n gallu darparu mewn llawer dull gwahanol -- er enghraifft , drwy ddysgu o bell a dysgu ar garreg y drws -- yn golygu bod amrywiaeth eang o ddulliau dysgu ar gael i unigolion

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

As part of ` Cymru Ar-lein ', an e-learning and ICT skills implementation group has been established

Galce

Fel rhan o ` Cymru Ar-lein ', sefydlwyd grŵp gweithredu e-ddysgu a sgiliau TGCh

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The ICT advisory panel , chaired on my behalf by Alun Pugh , and the e-learning and ICT skills expert group are working in close collaboration

Galce

Mae panel ymgynghorol TGCh , y mae Alun Pugh yn ei gadeirio ar fy rhan , a'r grŵp arbenigol e-ddysgu a sgiliau TGCh yn cydweithio'n agos

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Andrew Davies and I have established a single e-learning and ICT skills expert group to advise us on key actions to be taken to increase the number of people with higher level ICT skills and keep them in Wales , and to identify potential mechanisms for improving e-learning in Wales

Galce

Mae Andrew Davies a minnau wedi sefydlu un grŵp arbenigol e-ddysgu a sgiliau TGCh i'n cynghori ar y camau allweddol y dylid eu cymryd i gynyddu nifer y rhai sydd â sgiliau TGCh uwch a'u cadw yng Nghymru , ac i ganfod ffyrdd posibl i wella e-ddysgu yng Nghymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

We are discussing flexible training opportunities , such as e-learning and other innovative approaches , with all higher education providers across Wales in order to encourage teachers to specialise and develop their skills in working with children with special educational needs

Galce

Yr ydym yn trafod cyfleoedd hyfforddi hyblyg , fel e-ddysgu a dulliau newydd eraill , gyda'r holl ddarparwyr addysg uwch ledled Cymru er mwyn cymell athrawon i arbenigo a meithrin eu sgiliau wrth weithio gyda phlant sydd ag anghenion addysgol arbennig

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

That will also have a knock-on effect in terms of delivering other key policy objectives , particularly in health , where there are great opportunities in terms of telemedicine and telematics , education , in terms of e-learning , and culture , as Leighton has already highlighted

Galce

Caiff hynny sgîl-effaith hefyd o ran cyflwyno amcanion polisi allweddol eraill , yn enwedig ym maes iechyd , lle y mae cyfleoedd mawr o ran telefeddygaeth a thelemateg , addysg , o ran e-ddysgu , a diwylliant , fel yr amlygodd Leighton eisoes

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

On Objective 1 expenditure , nearly £140 million has been committed to information and communications technology-related projects : e-business , e-learning , and e-infrastructure

Galce

Ynghylch gwariant Amcan 1 , mae bron £140 miliwn wedi'i neilltuo i brosiectau sy'n ymwneud â thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu : e-fusnes , e-ddysgu , ac e-seilwaith

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The other point concerns the facilitation of a teaching-led cluster based at the University of Glamorgan , University of Wales Institute , Cardiff and the University of Wales College Newport to promote widening access to e-learning and the provision of all disciplines across Wales through a network of further education franchise colleges

Galce

Mae'r pwynt arall yn ymwneud â hwyluso sefydlu clwstwr a gaiff ei arwain gan addysg ym Mhrifysgol Morgannwg , Athrofa Prifysgol Cymru , Caerdydd a Choleg Prifysgol Cymru , Casnewydd i hyrwyddo ehangu mynediad i e-ddysgu a darparu'r holl ddisgyblaethau ar draws Cymru drwy rwydwaith o golegau masnachfraint addysg bellach

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam