Google'a Sor

Şunu aradınız:: h334 (İngilizce - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Slovakça

Bilgi

İngilizce

Code H334: the following is inserted after the entry GA:

Slovakça

Kód H334: Za údaje týkajúce sa GA sa vkladá:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

in Code H334, the title of the 3rd column is replaced by the following:

Slovakça

v kóde H334 sa názov tretieho stĺpca nahrádza takto:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

H334: May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled

Slovakça

H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 9
Kalite:

İngilizce

respiratory sensitisation, category 1, subcategory 1A or 1B (H334);

Slovakça

respiračná senzibilizácia, kategória 1, podkategória 1A alebo 1B (H334),

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

In this case no substances or preparations may be added to the raw materials that are assigned, or may be assigned at the time of application, with and of the following hazard statements (or combinations thereof): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.(b) The product must not contain halogenated organic binding agents, azidirin and polyaziridins as well as pigments and additives based on:

Slovakça

V tomto prípade sa nesmú pridávať žiadne látky alebo prípravky do surovín, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto viet upozorňujúcich na nebezpečenstvo (alebo ich kombináciami): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.b) Výrobok nesmie obsahovať halogénované organické viažuce látky, azidirín a polyazidiríny, ani pigmenty a aditíva založené na:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

In this case no substances or preparations may be added to the raw materials that are assigned, or may be assigned at the time of application, with and of the following hazard statements (or combinations thereof): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.Assessment and verification: in terms of chemical analysis, the materials typology and formulation shall be provided by the applicant together with a declaration of compliance with the abovementioned criteria.

Slovakça

V tomto prípade sa do surovín nesmú pridávať žiadne látky alebo prípravky, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto viet upozorňujúcich na nebezpečenstvo (alebo ich kombináciami): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.Posudzovanie a overovanie: v súvislosti s chemickou analýzou žiadateľ predloží typológiu a zloženie materiálov spolu s vyhlásením o súlade s uvedenými kritériami.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

In this case no substances or preparations may be added to the raw materials that are assigned, or may be assigned at the time of application, any of the following hazard statements (or combinations thereof): H300, H301, H310, H311, H317 H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.(b) The product must not contain halogenated organic binding agents, azidirin and polyaziridins as well as pigments and additives based on:

Slovakça

V tomto prípade sa nesmú pridávať žiadne látky ani prípravky do surovín, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto viet upozorňujúcich na nebezpečenstvo (alebo ich kombináciami): H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341, H370, H372.b) Výrobok nesmie obsahovať halogénované organické viažuce látky, azidirín a polyazidiríny ani pigmenty a aditíva založené na:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Fragrance substances subject to the declaration requirement provided for in Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents (Annex VII) and which are not already excluded by criterion 2b and (other) fragrance substances classified H317/R43 (May cause allergic skin reaction) and/or H334/R42 (May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled) shall not be present in quantities ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) per substance.

Slovakça

Vonné látky, ktoré podliehajú požiadavke označovania ustanovenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch (príloha VII) a ktoré sa už nevylúčili na základe kritéria 2 písm. b), a (ostatné) vonné látky klasifikované ako H317/R43 (Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu) a/alebo H334/R42 (Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti) sa nesmú vyskytovať v množstvách ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) na látku.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The applicant shall also provide a declaration from the fragrance manufacturer specifying the content of each of the substances in the fragrances which are listed in Annex III, Part I to Council Directive 76/768/EEC as well as the content of (other) substances which have been assigned the risk phrases H317/R43 and/or H334/R42.

Slovakça

Žiadateľ takisto predloží vyhlásenie výrobcu vonných látok, v ktorom sa špecifikuje obsah každej z látok vo vonných látkach, ktoré sú uvedené v časti I prílohy III k smernici Rady 76/768/EHS, ako aj obsah (ostatných) látok, ktorým sa priradili R-vety H317/R43 a/alebo H334/R42.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İngilizce

Fragrance substances subject to the declaration requirement provided for in Regulation (EC) No 648/2004 (Annex VII) and which are not already excluded by Criterion 3(c) and (other) fragrance substances classified H317/R43 (May cause allergic skin reaction) and/or H334/R42 (May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled) shall not be present in quantities ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) per substance.

Slovakça

Vonné látky, ktoré podliehajú požiadavke na vyhlásenie stanovenej v nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentoch (príloha VII) a ktoré už nie sú vylúčené na základe kritéria 3 písm. c), a (ďalšie) vonné látky klasifikované ako H317/R43 (Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu) a/alebo H334/R42 (Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti) nie sú prítomné v množstvách ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) na látku.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The applicant shall also provide a declaration from the fragrance manufacturer specifying the content of each of the substances in the fragrances which are listed in Annex III, Part I to Council Directive 76/768/EEC [12] as well as the content of (other) substances which have been assigned the risk phrases R43/H317 and/or R42/H334.Criterion 5 —

Slovakça

Žiadateľ predloží aj vyhlásenie od výrobcu vonných látok, v ktorom bude uvedený obsah každej z látok vo vonných látkach, ktoré sú uvedené v časti I prílohy III k smernici Rady 76/768/EHS [12], ako aj obsah (ďalších) látok, ktorým boli pridelené označenia špecifického rizika R43/H317 a/alebo R42/H334.Kritérium 5 –

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İngilizce

Fragrance substances subject to the declaration requirement provided for in Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents (Annex VII) and which are not already excluded by criterion 4b and (other) fragrance substances classified H317/R43 (May cause allergic skin reaction) and/or H334/R42 (May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled) shall not be present in quantities ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) per substance.

Slovakça

Vonné látky, ktoré podliehajú požiadavke označovania ustanovenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch (príloha VII) a ktoré sa už nevylúčili na základe kritéria 4 písm. b), a (ostatné) vonné látky klasifikované ako H317/R43 (Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu) a/alebo H334/R42 (Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti) sa nesmú vyskytovať množstvách ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) na látku.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Fragrance substances subject to the declaration requirement provided for in Regulation (EC) No 648/2004 on detergents (Annex VII) and which are not already excluded by criterion 3(c) and (other) fragrance substances classified H317/R43 (May cause allergic skin reaction) and/or H334/R42 (May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled) shall not be present in quantities ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) per substance.

Slovakça

Vonné látky, ktoré podliehajú požiadavke na vyhlásenie stanovenej v nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentoch (príloha VII) a ktoré už nie sú vylúčené na základe kritéria 3c, a (ďalšie) vonné látky klasifikované ako H317/R43 (Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu) a/alebo H334/R42 (Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti) nie sú prítomné v množstvách ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) na látku.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam