Google'a Sor

Şunu aradınız:: fiskepartnerskapsavtalet (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

Kommissionen övervakar fiskepartnerskapsavtalet mellan EG och Marocko.

İngilizce

The Commission is monitoring the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Jag tackar också Manuel Medina Ortega för hans stöd för det nya fiskepartnerskapsavtalet , och jag ska se till att vi gör allt vi kan för att begränsa onödig byråkrati.

İngilizce

I also thank Mr Medina Ortega for his support with regard to the new partnership agreement on fisheries and I will see to it that everything is done to limit unnecessary red tape.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

İsveççe

Detta är och förblir en viktig grund för partnerskapet mellan EG och Grönland och kommer också i fortsättningen att bygga på fiskepartnerskapsavtalet mellan EG och Grönland och dess efterföljande protokoll.

İngilizce

This is, and will remain, an essential pillar of the partnership between the EC and Greenland and will continue to be based on the EC Greenland Fisheries Partnership Agreement and its successor Protocols,

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Jag var själv i Marocko för fjorton dagar sedan, och jag hade tillfälle att med den marockanska ministern diskutera dessa igångsättningssvårigheter i samband med genomförandet av fiskepartnerskapsavtalet med Marocko.

İngilizce

I was in Morocco myself around two weeks ago and I had the occasion to discuss with the Moroccan Minister these teething problems - as one may call them - with regard to the implementation of the fisheries partnership agreement with Morocco.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Jag tror att det finns ett allmänt samförstånd om att vi behöver återkomma till frågan om obligatorisk landning, eftersom avsikten i fiskepartnerskapsavtalet var att dessa landningar kunde krävas för återexportändamål.

İngilizce

I think that there is a general understanding that we need to revisit the question concerning compulsory landings, given that in the fisheries partnership agreement the intention was that these landings would be required for re-exportation purposes.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

När det gäller ändringsförslag 1 anser kommissionen att detta inte är nödvändigt med tanke på att förfarandet för att anta det nya ramavtalet – fiskepartnerskapsavtalet – snart kommer att inledas.

İngilizce

On Amendment 1, the Commission is of the opinion that this is not necessary, given that the procedure for the adoption of the new Framework Agreement – the Fisheries Partnership Agreement – will soon be launched.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Detta beror främst på vissa problem som ni nämnde och särskilt frågan om obligatorisk landning, som på Marockos begäran togs in i fiskepartnerskapsavtalet, samt även problemet med rekrytering av marockanska sjömän till gemenskapens fartyg.

İngilizce

This is attributable mainly to certain problems that you have indicated, in particular the question concerning compulsory landings on the insistence of Morocco which was included in the fisheries partnership agreement, and also the problem regarding the recruitment of Moroccan seamen on board Community vessels.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

İsveççe

Rådet antog ett beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med Libyen om ingående av ett fiskepartnerskapsavtal.

İngilizce

The Council adopted a Decision authorising the Commission to open negotiations with Libya on a Fisheries Partnership Agreement.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Kommissionen föreslår också att det inför förhandlingarna om nya fiskepartnerskapsavtal skall göras bedömningar av hur hållbarheten påverkas.

İngilizce

The Commission also proposes to conduct sustainability impact assessment for the negotiation of new fisheries partnership agreements.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Slutligen var några medlemsstater för rådsslutsatser liknande dem som antogs 2004 om fiskepartnerskapsavtalen, men de flesta delegationerna skulle föredra att de viktigaste aspekterna av den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension införs i lagstiftningsförslag.

İngilizce

Finally, some Member States were in favour of Council conclusions along the lines of those on the Fisheries Partnership Agreements adopted in 2004 but most of the delegations would prefer that the main elements of the external dimension of the CFP being introduced in the legal proposals.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

RÅDET BEDÖMER följaktligen att denna dialog skall tillämpas på alla de avtal som innebär en ekonomisk kompensation från gemenskapen och anser att dialogen, för att kunna förverkligas, bör befästas med ett tvingande instrument som fastställer parternas och deras respektive intressenters rättigheter och skyldigheter i form av ett fiskepartnerskapsavtal, nedan kallat avtalet, där följande skall fastställas:

İngilizce

Considering that this dialogue should apply to all agreements involving Community financial compensation THE COUNCIL CONSIDERS accordingly that this dialogue must be consolidated by a binding instrument which lays down the rights and obligations of the Parties and of stakeholders on both sides in the form of a Fisheries Partnership Agreement hereinafter referred to as « FPA » notably by defining:

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Rådet antog två utkast till förhandlingsdirektiv för fiskepartnerskapsavtal med Konungariket Marocko och med Grönland.

İngilizce

The Council adopted two draft negotiating directives for a fisheries partnership agreement with the Kingdom of Morocco and Greenland.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I detta sammanhang bör myndigheterna i partnerländerna utanför EU hållas ansvariga för att de europeiska skattebetalarnas pengar används på ett korrekt sätt via en effektiv kontroll av de mål som fastställs i fiskepartnerskapsavtalen.

İngilizce

In this regard, the authorities in non-EU partner countries must be held responsible for the proper use of European tax payers' money, by effectively monitoring the objectives set by the FPAs.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

EU:s åtaganden och skälen till att ingå fiskepartnerskapsavtal.

İngilizce

Community commitments and the need for fisheries agreements;

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Man bör därför i det nya systemet för fiskepartnerskapsavtal främja bildandet av sådana gemensamma företag genom att göra det attraktivt för investerare.

İngilizce

Under the new FPA arrangements the creation of such joint enterprises should be facilitated, making them attractive to Community investors.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

EU:s fiskepartnerskapsavtal (FPA) med utvecklingsländer innehåller också sociala klausuler som ska främja drägliga levnads- och arbetsvillkor.

İngilizce

The EC Fishing Partnership Agreements (FPA) with developing countries also promote decent working and living conditions by including social clauses.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

f) Kostnader för fiskelicenser enligt fiskepartnerskapsavtalen överförs successivt på fartygsägarna.

İngilizce

f) costs of fishing licences under the Fishery Partnership Agreements (FPA) will be gradually borne by ship-owners.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Genomförandet av fiskepartnerskapsavtalen.

İngilizce

how FPAs are to be implemented.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Den nya generationen fiskepartnerskapsavtal innebär en ny strategi eftersom dessa, utöver att ge EU-fartyg reglerat tillträde till fiskemöjligheter, också avser nära samarbete för att främja ansvarsfullt fiske och se till att de berörda partnerländernas fiskeresurser bevaras och utnyttjas på ett hållbart sätt.

İngilizce

The new generation of Fisheries Partnership Agreements (FPAs) mark a new approach as, in addition to providing regulated access to fishing opportunities for European vessels, they also envisage close cooperation to promote responsible fishing and ensure conservation and sustainable use of the fishery resources of the partner countries concerned.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

På EU-nivå skulle förvaltningskostnaderna reduceras när fiskepartnerskapsavtal löper ut eller när kostnaderna för tillgång till fiskeresurserna betalas av fartygsägarna.

İngilizce

Finally, the elimination of FPAs or the payment of access costs by vessel owners would reduce management costs at EU level.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam