Google'a Sor

Şunu aradınız:: livsmedelsanläggning (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur

İngilizce

disease control aquatic food establishment

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Den eller de behöriga myndigheterna skall tilldela varje livsmedelsanläggning ett registreringsnummer och hålla en uppdaterad förteckning över dessa.

İngilizce

The Competent Authority/ies shall allocate a registration number to each food establishment and keep an up to date list thereof.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Den här hantverksindustrin är den första av sitt slag i re-Bosättningen Sarakatsanosgionen och baseras på en livsmedelsanläggning där man

İngilizce

A craft industry based on a food processing plant which Settlement of Sarakatsanosprepares organically grown food is also the first

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Vid kontrollbesök som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor gjorde i Förenade kungariket under 2006 fick man flera gånger belägg för att obehandlad mjölk som inte uppfyllde hygienkraven släpptes ut på marknaden och skickades till en godkänd livsmedelsanläggning som framställde mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.

İngilizce

During inspection missions carried out in the United Kingdom by the Food and Veterinary Office (FVO) in 2006, evidence was repeatedly received that raw milk not complying with the hygiene requirements was placed on the market and dispatched to an approved food establishment preparing dairy products intended for human consumption.

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Den 31 maj till den 13 juni 2006 gjorde kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor ett kontrollbesök i Förenade kungariket varvid man flera gånger fick bevis för att obehandlad mjölk som inte uppfyllde hygienkraven släpptes ut på marknaden och skickades till en godkänd livsmedelsanläggning som framställde mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.

İngilizce

During an inspection mission carried out in the United Kingdom by the Food and Veterinary Office (FVO) of the Commission from 31 May to 13 June 2006, evidence was repeatedly received that raw milk not complying with the hygiene requirements was placed on the market and dispatched to an approved food establishment preparing dairy products intended for human consumption.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

För närvarande har de nya medlemsstaterna många livsmedelsanläggningar som kanske inte uppfyller de höga krav i EU:s lagstiftning som rör organisationen av produktionskedjan och dess infrastruktur.

İngilizce

At the moment, the new Member States have many agri-food establishments that may not fulfil the detailed requirements of EU legislation governing the infrastructure and organisation of the production chain.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Vilka krav måste uppfyllas av slakterier, livsmedelsanläggningar och laboratorier?

İngilizce

Examples of standards to be met by slaughterhouses, food processing plants and laboratories?

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Sex av de nya medlemsstaterna har begärt övergångsperioder för att ytterligare förbättra ett begränsat antal livsmedelsanläggningar efter anslutningen.

İngilizce

Six of the new Member States have requested transitional periods to upgrade a limited number of food processing plants after accession.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Personer i denna situation som är anställda inom livsmedelsbranschen och som sannolikt kan komma i kontakt med livsmedel skall omedelbart anmäla sjukdom eller symptom till den som driver livsmedelsanläggningen.

İngilizce

Any person so affected and employed in a food business and who is likely to come into contact with food shall immediately report illness or symptoms to the food business operator.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Bör man godkänna ett visst, begränsat antal laboratorier, hälsovårdsinrättningar, produktionsanläggningar och läkemedels- och livsmedelsanläggningar på grundval av att de iakttar minimistandarder för säkerhet?

İngilizce

Should a specific and limited number of laboratories, health institutions, production establishments, pharmaceutical and food-processing plants be accredited on the basis of compliance with minimum security standards?

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Råvarorna skall komma från livsmedelsanläggningar som är godkända eller registrerade enligt denna förordning.

İngilizce

Raw materials must come from food premises approved or registered under the present Regulation.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Kapitel I gäller för alla livsmedelsanläggningar utom dem som omfattas av kapitel III.

İngilizce

Chapter I to all food premises except those covered by Chapter III,

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Registrering/godkännande av foder- och livsmedelsanläggningar

İngilizce

Registration/approval of feed and food business establishments

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

De särskilda revisionerna och inspektionerna får när så är lämpligt även omfatta verksamheter vid foder- eller livsmedelsanläggningar med anknytning till den sektor som revisionen avser.

İngilizce

Those specific audits and inspections may include, as appropriate, on-the-spot inspections of official services and of facilities associated with the sector being audited.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Schweiz skall upprätta en förteckning över godkända anläggningar i enlighet med bestämmelserna i artikel 31 (om registrering/godkännande av foder- och livsmedelsanläggningar) i förordning (EG) nr 882/2004.”

İngilizce

Switzerland will draw up a list of its establishments approved in accordance with Article 31 (registration/approval of establishments) of Regulation (EC) No 882/2004.’

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

webbplatser som administreras av andra behöriga myndigheter, enheter eller organ, om vissa förteckningar över godkända livsmedelsanläggningar inte administreras av den behöriga myndighet som avses i punkt 1.

İngilizce

where certain lists of approved food establishments are not maintained by the competent authority referred to in point 1, websites managed by other competent authorities, units or where appropriate, bodies.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

TILLGÅNG TILL FÖRTECKNINGAR ÖVER GODKÄNDA LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR

İngilizce

ACCESS TO LISTS OF APPROVED FOOD ESTABLISHMENTS

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

FÖRTECKNINGAR ÖVER GODKÄNDA LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR

İngilizce

LISTS OF APPROVED FOOD ESTABLISHMENTS

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Varje medlemsstat skall se till att kommissionen får en länkadress till en enda nationell webbplats med en huvudförteckning över godkända livsmedelsanläggningar för sådana produkter av animaliskt ursprung som definieras i punkt 8.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

İngilizce

Each Member State shall provide the Commission with a linking address to a single national website containing the masterlist of lists of approved food establishments for products of animal origin as defined in point 8(1) of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Layouten, inbegripet relevanta uppgifter och koder, skall fastställas för att garantera att informationen om godkända livsmedelsanläggningar är lättillgänglig och för att göra förteckningarna mer användarvänliga.

İngilizce

Layouts, including relevant information and codes, shall be established to ensure wide availability of the information concerning approved food establishments and to improve the readability of the lists.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam