Google'a Sor

Şunu aradınız:: parlamentsbehandling (İsveççe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

İngilizce

Bilgi

İsveççe

reservation för parlamentsbehandling

İngilizce

reservation pending scrutiny by Parliament

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Storbritannien kunde ännu inte dra tillbaka sin reservation för parlamentsbehandling.

İngilizce

United Kingdom could not yet lift its parliamentary scrutiny reservation.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Nederländerna anmälde en reservation för parlamentsbehandling angående denna punkt.

İngilizce

The Netherlands entered a parliamentary reserve on this point.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Den danska och den franska delegationen lämnade in reservationer för parlamentsbehandling.

İngilizce

The Danish and the French delegations entered a parliamentary scrutiny reservation.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Storbritanniens kvarstående reservation för parlamentsbehandling förmodas dras tillbaka före denna tidpunkt.

İngilizce

The remaining UK parliamentary reservation should have been withdrawn by that date.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Det formella antagandet av beslutet kommer att ske när kvarstående reservationerna för parlamentsbehandling återkallats.

İngilizce

The formal adoption of this Decision will take place after the outstanding parliamentary reservations have been withdrawn.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Det formella antagandet av direktivet kommer att äga rum efter det att de två kvarstående reservationerna för parlamentsbehandling återkallats.

İngilizce

The formal adoption of this Directive will take place after the two outstanding Parliamentary reservations have been withdrawn.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

I avvaktan på återkallandet av en reservation för parlamentsbehandling nådde rådet politisk överenskommelse om utkastet till detta rådsdirektiv.

İngilizce

The Council, pending the lifting of a parliamentary scrutiny reservation, reached political agreement on this draft Council Directive.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Det nyligen inrättade förfarandet för snabbare parlamentsbehandling har redan påskyndat lagstiftningsförfarandet och borde bidra till snabbare införlivande.

İngilizce

The recent establishment of a parliamentary fast track procedure has already improved the rate of legislative adoption and should contribute to speeding up transposition.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Rådet kom, med ett antal reservationer för parlamentsbehandling, fram till en allmän riktlinje om rambeslutet om kampen mot korruption inom den privata sektorn.

İngilizce

The Council, subject to a number of parliamentary scrutiny reservations, reached a general approach on the Framework Decision on combating corruption in the private sector.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

I avvaktan på att en reservation för parlamentsbehandling dras tillbaka antog rådet en allmän riktlinje om vissa aspekter av ett utkast till beslut om förstärkning av Eurojust.

İngilizce

Pending the withdrawal of a parliamentary scrutiny reservation, the Council adopted a general approach on certain aspects of a draft decision strengthening Eurojust.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Med förbehåll för allmänna reservationer för parlamentsbehandling från vissa delegationer och Europaparlamentets yttrande nådde rådet en allmän riktlinje för utkastet till rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff.

İngilizce

The Council, subject to parliamentary scrutiny reservations by some delegations and the opinion of the European Parliament, reached a general approach on the draft Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Med förbehåll för reservationer för parlamentsbehandling från den tyska och den brittiska delegationen nådde rådet på grundval av ordförandeskapets kompromiss fram till en allmän riktlinje om ett direktiv om ersättning till brottsoffer.

İngilizce

The Council reached a general approach, subject to Parliamentary scrutiny reservations from the German and the United Kingdom delegations, on the basis of a Presidency compromise on a Directive on compensation to crime victims.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Rådet enades om att inleda det formella antagandet av texten som en A-punkt vid ett kommande möte när Förenade kungarikets delegation dragit tillbaka reservationen för parlamentsbehandling.

İngilizce

The Council agreed to adopt the text formally as an "A" item at a forthcoming meeting once the United Kingdom delegation had withdrawn its parliamentary scrutiny reservation.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Det allmänna beslutet kommer att antas slutgiltigt tillsammans med de fem särskilda besluten som tillåter vissa medlemsstater att tillämpa differentierade punktskattesatser för mineraloljor så snart reservationerna för parlamentsbehandling mot de särskilda besluten återtagits.

İngilizce

that final adoption of the general Decision will take place together with the 5 specific Decisions authorising certain member states to apply differentiated rates for excise duties on mineral oils, once the parliamentary scrutiny reservations on the specific Decisions have been lifted.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

I avvaktan på att vissa reservationer för parlamentsbehandling skall lyftas och utan att det påverkar behandlingen av Europaparlamentets yttrande, nådde rådet en gemensam inställning till rambeslutet om angrepp mot informationssystem.

İngilizce

The Council, pending to some parliamentary scrutiny reservations and without prejudice of the examination of the opinion of the European Parliament, reached a common approach on the Framework Decision on attacks against information systems.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Rådet nådde, med ett antal reservationer för parlamentsbehandling, en politisk överenskommelse angående rambeslutet om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott.

İngilizce

The Council, subject to some parliamentary scrutiny reservations, reached a political agreement on the Framework Decision on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Gemensamma kommittén konstaterade, med förbehåll för återkallande av en reservation för parlamentsbehandling, enighet om texten i utkastet till rådets beslut om gemensamt utnyttjande av sambandsmän utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ.

İngilizce

The Mixed Committee, subject to the lifting of a parliamentary scrutiny reservation, noted agreement on the text of the Draft Council Decision on the common use of liaison officers posted abroad by the law enforcement agencies of the Member States.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

Med förbehåll för den granskning av Europaparlamentets yttrande som skall göras vid lämplig tidpunkt och reservationer för parlamentsbehandling från fyra medlemsstater, nådde rådet en provisorisk överenskommelse om ett rambeslut om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

İngilizce

The Council reached provisional agreement, subject to the examination of the opinion of the European Parliament in due time and parliamentary scrutiny reservations placed by four Member States, on a framework decision on combating fraud and counterfeiting of non-cash payment means.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

İsveççe

I avvaktan på återkallandet av en reservation för parlamentsbehandling nådde rådet överenskommelse om ett förslag till rådets direktiv om miniminormer för när tredjelandsmedborgare och statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning.

İngilizce

The Council, pending the lifting of a parliamentary scrutiny reservation, reached agreement on the proposal for a Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third-country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam