Şunu aradınız:: modererat (İsveççe - Fransızca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

Fransızca

Bilgi

İsveççe

rummet är modererat

Fransızca

la modération du salon est activée

Son Güncelleme: 2017-01-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İsveççe

%s sätter flaggan +m: rummet är nu modererat

Fransızca

%s a défini le mode +m : le salon est maintenant modéré

Son Güncelleme: 2017-01-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İsveççe

%s sätter flaggan -m: rummet är inte längre modererat

Fransızca

%s a défini le mode -m : le salon n'est plus modéré

Son Güncelleme: 2017-01-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İsveççe

%s sätter användarflaggan +v: %s kan nu tala om rummet är modererat

Fransızca

%s a défini le mode utilisateur +v: %s peut maintenant parler si le salon est modéré

Son Güncelleme: 2017-01-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İsveççe

%s sätter användarflaggan -v: %s kan inte längre tala om rummet är modererat

Fransızca

%s a défini le mode utilisateur -v: %s ne peut plus parler si le salon est modéré

Son Güncelleme: 2017-01-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

İsveççe

en sådan förenkling innebär att tabellen för storleksindelning efter diameter av sparris modereras liksom att den minsta diametern för grön och violett/grön sparris sänks till 3 mm. dessa ändringar gör det möjligt att saluföra smal grön sparris och sparris av typen triguero på samma villkor som de som gäller för alla andra typer av sparris.

Fransızca

cette simplification passe par l'assouplissement du tableau de calibrage des asperges par le diamètre ainsi que l'abaissement du diamètre minimal des asperges vertes et violettes/vertes à 3 millimètres. ces modifications permettent la commercialisation des asperges vertes fines ainsi que des asperges de type "triguero", dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres asperges;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

2. systemet för storlekssortering av sparris bör förenklas så att det anpassas till de förändringar som ägt rum inom produktionen och saluföringen av dessa produkter, särskilt i fråga om partihandelns och konsumenternas krav. en sådan förenkling innebär att tabellen för storleksindelning efter diameter av sparris modereras liksom att den minsta diametern för grön och violett/grön sparris sänks till 3 mm. dessa ändringar gör det möjligt att saluföra smal grön sparris och sparris av typen triguero på samma villkor som de som gäller för alla andra typer av sparris.

Fransızca

(2) il est opportun de procéder à une simplification du système de calibrage des asperges afin de le rendre compatible avec l'évolution des conditions de production et de commercialisation, notamment les exigences des marchés de gros et des consommateurs. cette simplification passe par l'assouplissement du tableau de calibrage des asperges par le diamètre ainsi que l'abaissement du diamètre minimal des asperges vertes et violettes/vertes à 3 millimètres. ces modifications permettent la commercialisation des asperges vertes fines ainsi que des asperges de type "triguero", dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres asperges;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

en av faktorerna bakom unionens framgång är att den getts en unik och noggrant utformad, institutionell struktur med en maktfördelning som avsiktligen modereras genom otaliga kontroller och avvägningar.

Fransızca

le fait d’avoir doté l’union d’une structure institutionnelle unique et soigneusement élaborée, dans laquelle le pouvoir est délibérément dilué et tempéré par de nombreux freins et contrepoids, est l’un des facteurs de son succès.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

en minskning av överskotten i länder med relativt låga skuldsaneringsbehov skulle medföra en mycket efterlängtad ökning av efterfrågan i euroområdet och bidra till att moderera den kompromiss som de högt belånade länderna står inför, dvs.

Fransızca

une réduction de ces excédents dans les pays ayant des besoins de désendettement relativement faibles entraînerait une amélioration indispensable de la demande dans la zone euro et contribuerait à résoudre en partie les dilemmes auxquels sont confrontés les pays fortement endettés, tenus simultanément de se désendetter et de stimuler la croissance.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

den nya artiken 73d i fördraget modererar dock på tre punkter principen om fria kapitalrörelser inom europeiska unionen.

Fransızca

si la liberté des mouvements de capitaux constitue un élément essentiel de la réalisation du marché intérieur, et plus particulièrement du bon fonctionnement d'un espace financier intégré, son importance est plus grande encore dans le cadre d'une uem.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

4.2.4 på så sätt modererar de upprörda kollektiva reaktioner som finns inför problemet i bostadskvarter eller städer det alltför enkla konstaterandet att det finns en enhällig medkänsla för de bostadslösa.

Fransızca

4.2.4 ainsi, des réactions collectives ulcérées de quartiers ou de villes face au problème relativisent le constat trop simple d'une unanimité de la sympathie pour les sansabri.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

ryska federationen är vår viktigaste leverantör av fossila bränslen och uran, och kan dessutom i viss mån fungera som modererande kraft på den internationella marknaden, som det mest lovande och mest närbelägna alternativet till mellanöstern när det gäller den europeiska energiförsörjningen.

Fransızca

la fédération de russie représente non seulement notre plus important fournisseur d’énergies fossiles comme d’uranium mais pourrait également dans une certaine mesure jouer un rôle modérateur sur le marché international représentant à certains égards l’alternative la plus prometteuse et géographiquement la plus proche à l’approvisionnement énergétique européen du moyen-orient.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

syftet är således trefaldigt: att få in systematisk information om tidsscheman för affärer och offentliga och privata tjänster, att uppmuntra medborgarna att uttrycka sina behov i fråga om tid, att försöka inta en modererande roll gentemot såväl efterfråge- som utbudssidan.

Fransızca

il poursuit trois types d'objectifs: acquérir des informations systématiques sur les horaires des commerces et des services publics et privés; encourager les citoyens à exprimer leurs besoins en termes de temps; tenter de jouer un rôle modérateur tant en ce qui concerne le côté offre qu'en ce qui concerne le côté demande.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

webbplatsen består av tre delar: en som gäller konferensen, en för tävlingen om ungas hälsa och en blogg där man kan utbyta åsikter, som europeiska ungdomsforumet modererar.

Fransızca

ce site se subdivise en trois grandes parties: une page consacrée à la conférence, une page consacrée à un concours sur la santé des jeunes et un blogue contenant des témoignages, dont le modérateur est le forum européen de la jeunesse.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

i förenade kungariket finns dessutom magnox-reaktorer och agr-reaktorer (advanced gas cooled reactor) i drift, vilka modereras med grafit och kyls med koldioxidgas.

Fransızca

le royaume-uni exploite également des réacteurs magnox et agr (advanced gas cooled reactors) modérés par graphite et refroidis par gaz co2.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

i 9 av dessa ärenden antogs en gemensam text av förlikningskommittén utan diskussion (som ”a-punkt”) tack vare bl.a. interinstitutionella förhandlingar i förväg vid vilka kommissionen i enlighet med fördraget hade en modererande och jämkande roll.

Fransızca

2006) (Æ nos 288, 299 à 301) ou encore le dossier relatif aux services postaux,qui a déterminé, dans ce secteur, le calendrier de libéralisation (Æ no 170).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

det modererande inflytandet av en andra församling, eller senat, existerar inte.

Fransızca

l'élément modérateur que formerait une seconde assemblée, ou sénat, fait défaut.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

eu borde ha en modererande roll gentemot usa.

Fransızca

extension à la république de yougoslavie de la garantie accordée par la ce à la bei

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

när det gäller iran uppmanade rådet de iranska myndigheterna att samarbeta fullt ut med iaea, upphöra med all verksamhet för anrikning och upparbetning, inklusive forskning och utveckling, och att avbryta bygget av en reaktor som modereras med tungt vatten för att skapa förutsättningar för ett återupptagande av förhandlingarna.

Fransızca

le conseil a demandé à l'iran de coopérer pleinement avec l'aiea, de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement et les activités de retraitement, y compris la recherche et le développement, et de suspendre la construction d'un réacteur modéré par eau lourde, afin de créer les conditions qui pourraient permettre la reprise des négociations.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

de flesta av de kärnkraftsreaktorer som är i drift i europeiska unionen är lättvattenreaktorer, vilket innebär att reaktorerna kyls och modereras med vanligt vatten.

Fransızca

la plupart des réacteurs nucléaires de puissance en service dans l'union européenne sont de type lwr (light water reactor), autrement dit refroidis et modérés par de l'eau ordinaire.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam