Google'a Sor

Şunu aradınız:: iglo (Danca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

İngilizce

Bilgi

Danca

Iglo

İngilizce

Igloo

Son Güncelleme: 2012-01-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Sag T-24/92: Langnese-Iglo mod Kommissionen

İngilizce

Τ-24/92: Langnese-Iglo ν Commission

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Sag T-7/93 Langnese-Iglo GmbH / Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

İngilizce

Commission in the light of those considerations. It must be borne in mind that the Commission stated that scooping ice-cream and craft-trade ice-cream served for immediate consumption in the street, that is to say without the provision of any catering services, and impulse ice-cream sold at the same place are, from the consumer's point of view, equivalent products.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Det forbydes Langnese-Iglo GmbH at indgå aftaler af den i artikel 1 omhandlede karakter indtil den 31. december 1997.

İngilizce

Lagnese-Iglo GmbH may not conclude agreements of the kind referred to in Article 1 until after 31 December 1997.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Langnese-Iglo GmbH, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Mars GmbH bærer hver deres omkostninger.*

İngilizce

In order to remedy that unsatisfactory situation, the system was reformed in 1989.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Det må fastslås, at Langnese-Iglo ikke i tilstrækkelig grad har angivet, hvilke præmisser der sigtes til i den anfægtede dom.

İngilizce

In that respect, its states, the judgment of the Court of First Instance was based on a misinterpretation of the scope of Article 4 of the contested decision.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 23. december 1992 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 mod Langnese-Iglo GmbH

İngilizce

COMMISSION DECISION of 23 December 1992 relating to a proceeding pursuant to Article 85 of the EEC Treaty against Langnese-Iglo GmbH

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Sag C-279/95 Ρ 14 Langnese-Iglo GmbH / Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Konkurrence

İngilizce

Case C-191/95 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany Company law

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Sag C-279/95 Ρ Langnese-Iglo GmbH / Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Konkurrence

İngilizce

According to Langnese-Iglo, that conclusion is based on certain factors which did not appear in the documents before the Court of First Instance and on a misconceived legal assessment of the factual situation.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Den 18. september 1991 indgav Mars GmbH en klage til Kommissionen over sagsøgeren og Langnese-Iglo GmbH under påberåbelse af en overtrædelse af traktatens artikel 85 og 86.

İngilizce

It follows that the application should be dismissed as unfounded, except as regards the claim for annulment of Article 4 of the decision.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Det forbydes Langnese-Iglo at indgå aftaler af den i artikel 1 omhandlede karakter indtil den 31. december 1997...«

İngilizce

The second pan of the plea: the effect on competition of the exclusive purchasing agreements

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Danca

Jf. sag T-7/93, Langnese-Iglo GmbH mod Kommissionen, Sml. 1995, s. II-1533, præmis 98.

İngilizce

See judgment of the Court of First Instance in Case T-7/93 Langnese-Iglo v Commission [1995] ECR II-1533, paragraph 98.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Danca

(1) På begæring af Mars GmbH (i det følgende benævnt »Mars«) af 18. september 1991 besluttede Kommissionen den 19. december 1991 at indlede en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 og 86 mod Langnese-Iglo GmbH (i det følgende benævnt »L-I«) og Scholler Lebensmittel GmbH & Co. KG (i det følgende benævnt »SLG«). under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1984/83 af 22. juni 1983 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af eksklusive købsaftaler (2), især artikel 14, samt Rådets forordning nr. 19/65/EØF af 2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i Traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og samordnet praksis (3), især artikel 7, under henvisning til den begæring, som Mars GmbH i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 17 har indgivet mod Langnese-Iglo GmbH med påstand om, at sidstnævnte i modstrid med konkurrencereglerne hindrer førstnævntes distribution af konsumisprodukter i Tysk land, af

İngilizce

Having regard to Commission Regulation (EEC) No 1984/83 of 22 June 1983 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive purchasing agreements (2), and in particular Article 14 thereof, and to Council Regulation No 19/65/EEC of 2 March 1965 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices (3), and in particular Article 7 thereof,

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

(34) Se herom præmis 179 og 231 i Volkswagen-dommen, jf. fodnote 16, og sag T-213/00, CMA CGM m.fl., præmis 219 og 220. (35) Se f.eks. sag T-7/93, Langnese-Iglo, Sml. 1995 II, s. 1533, præmis 120.

İngilizce

(34) See in this respect paragraphs ECR I,paragraphs and 220.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Danca

(Rettens bemærkninger er de samme som i dom af 8. juni 1995, sag T-7/93, Langnese-Iglo GmbH mod Kommissionen, jf. ovenfor, i afsnittet •Anbringendet om en tilsidesættelse af artikel 3 i forordning nr. 17κ)

İngilizce

The abovementioned provisions of Community law do not affect the amount of pay to which a woman on maternity leave is entitled and, accordingly, do not permit the

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Danca

42 — Jf. analogt for så vidt angår fortolkningen af artikel 3, litra d), i forordning nr. 1984/83 Rettens dom af 8.6.1995, sag T-7/93, Langnese-Iglo mod Kommissionen, Sml. II, s. 1533, præmis 138.

İngilizce

42 — See, by analogy, as regards the interpretation of Article 3(d) of Regulation No 1984/83, Case T-7/93 Langnese­Iglo v Commission [1995] ECR II-1533, paragraph 138.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Danca

Appel af Rettens dom (Anden Udvidede Afdeling) af 8. juni 1995 i sag T-7/93 -annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens beslutning 93/406/EØF om en procedure i henhold til EØF-traktatens artikel 85 mod Langnese-Iglo GmbH (sag IV/34.072)

İngilizce

Article 85 of the EC Treaty is to be interpreted as precluding agreements between clubs and decisions of sports associations whose content is as described at 1(a) or 1(b) above.'

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Danca

Artikel 4 i Kommissionens beslutning 93/4Ú6/E0F af 23. december 1992 om en procedure i heraldía til EØF-traktatens artikel ¿5 mod Langnese-Iglo GmbH (sag IV/34.072) annulleres.

İngilizce

It is apparent from the decision, and has not been denied by the applicant, that the distribution of industrially produced ice-cream is always undertaken at national level and that national characteristics are reflected in differences in market structure, product ranges and prices.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Danca

De af Langnese-Iglo GmbH indgåede aftaler, hvorefter detailhandlere med forretningssted i Tyskland er forpligte de til med henblik på videresalg udelukkende at købe småis i1) fra nævnte virksomhed (salgsstedseksklusivitet), er i strid med EØF-Traktatens artikel 85, stk. 1.

İngilizce

The agreements concluded by Lagnese-Iglo GmbH requiring retailers established in Germany to purchase single-item ice-aeam (') for' resale only from that undertaking infringe Article 85 (1) of the EEC Treaty.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Danca

Den 25. marts 1992 traf Kommissionen foreløbige forholdsregler for at hindre Langnese-Iglo GmbH og Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG i at gennemtvinge kontraktlige rettigheder, der forpligtede detailhandlende til udelukkende at købe is i enkeltportioner fra disse to virksomheder. De foreløbige forholdsregler blev truffet efter en klage fra Mars GmbH, der hævdede, at disse rettigheder var til skade for salget af sidstnævnte virksomheds egne isbar'er i Tyskland ' ). Den 23. december 1992 traf Kommissionen sin endelige beslutning med hensyn til de eksklusivaftaler, som de to virksomheder havde indgået med de detailhandlende i Tyskland: a) Den fandt, at aftalerne indgået af Langnese og Schöller, som forpligtede detailhandlende i Tyskland til udelukkende at købe enkeltportionspakkede is fra disse

İngilizce

On 25 March the Commission imposed interim measures in order toprevent Langnese-Iglo GmbH and Scholler Lebensmittel GmbH & Co. KGfrom enforcing contractual rights obliging retailers to purchase single-item icecream exclusively from them. The interim measures were imposed following acomplaint by Mars GmbH, which alleged that these rights were damaging thesale of its own icecream bars in Germany.1 On 23 December, the Commission gave its final rulings on the outlet exclusivityagreements operated by the two companies concerned in Germany. It:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam