Google'a Sor

Şunu aradınız:: transportera (Danca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

İngilizce

Bilgi

Danca

Transporten till öarna av vissa råvaror och förpackningsmaterial som inte produceras lokalt medför ytterligare kostnader, jämfört med att transportera enbart den färdiga produkten.

İngilizce

The transport to the islands of certain raw and packaging materials not produced locally leads to additional cost, as compared to the transport merely of the finished product.

Son Güncelleme: 2010-09-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

(40) Mobila slakterier minskar behovet av att transportera djur långa sträckor och kan därför bidra till bättre djurskydd.

İngilizce

(40) Mobile slaughterhouses reduce the need for animals to be transported over long distances and therefore may contribute to safeguarding animal welfare.

Son Güncelleme: 2010-08-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

d) hjälpfartyg : fartyg som används för att transportera död tonfisk (ej beredd) från en kasse till en utsedd hamn.

İngilizce

(d) "auxiliary vessel" means any vessel used to transport dead bluefin tuna (not processed) from a cage to a designated port;

Son Güncelleme: 2017-01-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Fisken får inte släppas ut på marknaden för att säljas, övertas eller transporteras förrän det intygande som avses i punkt 1 har mottagits och kontrollerats av de behöriga myndigheterna.

İngilizce

The fish shall only be released to be sold, taken over or transported once the confirmation referred to in paragraph 1 has been received and checked by the competent authorities.

Son Güncelleme: 2017-02-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Döda organismer skall lagras, transporteras och bortskaffas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel [1].

İngilizce

Mortalities must be stored, transported and disposed of, in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption [1].

Son Güncelleme: 2017-02-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Kvantiteter som transporteras i märkta behållare som rymmer högst 5 liter och är försedda med en engångsförslutning, om den sammanlagda kvantitet som transporteras - oavsett om den utgörs av flera separata försändelser - inte överstiger 50 liter.

İngilizce

quantities in labelled containers of not more than 5 litres fitted with a non-reusable closing device where the total quantity transported, whether or not made up of separate consignments, does not exceed 50 litres;

Son Güncelleme: 2017-01-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

a) Kvantiteter som transporteras i resenärers privata bagage och som inte överstiger 30 liter.

İngilizce

(a) quantities which are contained in the personal luggage of travellers in quantities not exceeding 30 litres;

Son Güncelleme: 2017-01-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

c) varor som är under transport eller som skulle kunna transporteras på ett sådant sätt att det finns skälig grund att anta att de är avsedda för verksamhet som innebär överträdelse av tullagstiftningen, och

İngilizce

(c) goods that are or may be transported in such a way that there are reasonable grounds for believing that they are intended to be used in operations in breach of customs legislation;

Son Güncelleme: 2017-01-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Det antal fiskefartyg, och motsvarande totala kapacitet uttryckt i bruttoton, som för en medlemsstats flagg och som får fiska efter, behålla ombord, lasta om, transportera eller landa blåfenad tonfisk ska vara begränsat till det antal fiskefartyg, och motsvarande totala kapacitet uttryckt i bruttoton, som för den berörda medlemsstatens flagg och som fiskade efter, behöll ombord, lastade om, transporterade eller landade blåfenad tonfisk under perioden 1 januari 2007- 1 juli 2008.

İngilizce

The number, and the total corresponding gross tonnage, of fishing vessels flying the flag of a Member State that may fish for, retain on board, tranship, transport, or land bluefin tuna shall be limited to the number, and the total corresponding gross tonnage, of fishing vessels flying the flag of that Member State that fished for, retained on board, transhipped, transported, or landed bluefin tuna during the period from 1 January 2007 to 1 July 2008.

Son Güncelleme: 2017-01-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Gemenskapsfartyg som inte är införda i Iccats register får inte fiska, behålla ombord, lasta om, transportera, överföra, bereda eller landa blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet; detta påverkar dock inte tillämpningen av artikel 11.

İngilizce

Without prejudice to Article 11, Community fishing vessels not entered in the ICCAT records shall not fish for, retain on board, tranship, transport, transfer, process or land bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean.

Son Güncelleme: 2017-01-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Vid tillämpningen av punkt 7 ska rådet i enlighet med förfarandet i artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställa det antal fiskefartyg från varje medlemsstat, och den totala kapacitet uttryckt i bruttoton, som får fiska efter, behålla ombord, lasta om, transportera eller landa blåfenad tonfisk.

İngilizce

For the purpose of paragraph 7, the Council, acting in accordance with the procedure laid down in Article 20 of Regulation (EC) No 2371/2002, shall determine the number and total capacity in gross tonnage of fishing vessels of each Member State that may be authorised to fish for, retain on board, tranship, transport, or land bluefin tuna.

Son Güncelleme: 2017-01-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Den förmånsbehandling som avses i detta avtal ska endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan gemenskapen och Serbien eller genom territorier som tillhör de andra länder eller territorier som avses i artiklarna 3 och 4.

İngilizce

The preferential treatment provided for under this Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Community and Serbia or through the territories of the other countries or territories referred to in Articles 3 and 4.

Son Güncelleme: 2016-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

İngilizce

However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Son Güncelleme: 2016-11-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än gemenskapens eller Serbiens.

İngilizce

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Community or Serbia.

Son Güncelleme: 2016-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Den förmånsbehandling som avses i avtalet skall endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan gemenskapen och Albanien.

İngilizce

The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Community and Albania.

Son Güncelleme: 2016-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än gemenskapens eller Albaniens.

İngilizce

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Community or Albania.

Son Güncelleme: 2016-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

a) Kvantiteter som transporteras i märkta behållare som rymmer högst 5 liter och är försedda med en engångsförslutning, om den sammanlagda kvantitet som transporteras - oavsett om den utgörs av en enda försändelse eller flera separata försändelser - inte överstiger 50 liter.

İngilizce

(a) quantities in labelled containers of not more than 5 litres fitted with a non-reusable closing device where the total quantity transported, whether or not made up of separate consignments, does not exceed 50 litres;

Son Güncelleme: 2016-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

b) i) Kvantiteter som transporteras i resenärers privata bagage och som inte överstiger 30 liter.

İngilizce

(b) (i) quantities which are contained in the personal luggage of travellers in quantities not exceeding 30 litres;

Son Güncelleme: 2016-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

i) Kvantiteter som transporteras i resenärers privata bagage och som inte överstiger 30 liter.

İngilizce

(ii) quantities which are sent in consignments from one private individual to another in quantities not exceeding 30 litres;

Son Güncelleme: 2016-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Danca

Fångstfartygets befälhavare ska se till att all blåfenad tonfisk som landas i en utsedd hamn vägs före första försäljningen eller innan den transporteras vidare från landningshamnen.

İngilizce

The master of the catching vessel shall ensure that any quantity of bluefin tuna landed in designated port shall be weighed before first sale or before being transported elsewhere from the port of landing.

Son Güncelleme: 2010-09-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam