Google'a Sor

Şunu aradınız:: moiva… (Estonca - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

Slovakça

Bilgi

Estonca

moiva

Slovakça

koruška polárna

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

Moiva

Slovakça

Huňáčik severný

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

Moiva

Slovakça

Huňáček

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

Moiva

Slovakça

kalkany rodu Lepidorhombus

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

Liik moiva

Slovakça

Druh koruška polárna

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Estonca

Moiva… -Mallotus villosus -

Slovakça

Článok XVI

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Vastutasuks loovutab EL Islandileosa oma Gröönimaal kehtivast moiva kvoodist.

Slovakça

Ako protihodnotu EÚ prenecháva Islandu časť svojej grónskej kvóty korušky polárnej.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

millega Gröönimaa vetes moiva püügivõimaluste osas muudetakse määrust (EÜ) nr 2287/2003

Slovakça

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003 o možnostiach rybolovu huňáčika severného vo vodách Grónska

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Pooled edendavad muu hulgas süvamereliikide, peajalgsete ja moiva (läänepoolsed varud) katsepüüki Gröönimaa vetes.

Slovakça

Strany podporia okrem iného vykonávanie experimentálneho rybolovu hlbokomorských druhov, hlavonožcov, mušlí a korušky polárnej (západné populácie) v grónskych vodách.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Lõplikud moiva püügivõimalused ühendusele 2004. aastaks tuleks seega V ja XIV vööndis (Gröönimaa veed) kindlaks määrata 25795 tonnile.

Slovakça

Konečné možnosti rybolovu huňáčika severného pre Spoločenstvo na rok 2004 by teda mali byť stanovené na 25795 ton v zónach V, XIV (vody Grónska).

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Oma 2004. aasta 9. juuli kirjas teatasid Gröönimaa ametiasutused komisjonile, et 2004. aasta moiva lubatud kogupüügi osa on kindlaks määratud 335000 tonnile.

Slovakça

Listom z 9. júla 2004 grónske úrady informovali Komisiu, že TAC pre huňáčika severného na rok 2004 bol stanovený vo výške 335000 ton.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Komisjon kehtestab ühenduse kasutuses olevaks moivapüügi püügi piirnormiks ICES V, XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes 7,7 % moiva TACist niipea, kui TAC on kindlaks määratud.

Slovakça

Komisia stanovuje obmedzenia výlovu korušky polárnej v zónach ICES V a XIV v grónskych vodách zóny ICES XIV dostupné pre Spoločenstvo vo výške 7,7 % TAC pre korušku polárnu okamžite po stanovení TAC.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 23 lõiget 1, määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 5 ja määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklit 26 ei kohaldata enne käesoleva määruse jõustumist V ja XIV vööndi vetes (Gröönimaa veed) püütud moiva suhtes, mille kogus ületab käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr 2287/2003 IC lisas kindlaksmääratud kvooti.

Slovakça

Pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa článok 23 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93, článok 5 nariadenia (ES) č. 847/96 a článok 26 nariadenia (ES) č. 2371/2002 nevzťahuje na úlovky huňáčika severného uskutočnené v zóne V, XIV (vody Grónska), ktoré presahujú kvóty stanovené v prílohe I C k nariadeniu (ES) č. 2287/2003, zmenenému a doplnenému týmto nariadením.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Vastavalt neljandale protokollile, milles nähakse ette ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalastuskokkuleppes sätestatud püügitingimused, [2] saab ühendus 7,7 % moiva lubatud kogupüügi (TAC) Gröönimaa osast V ja XIV vööndis, ning see vastab 70 % Gröönimaale lubatud väljapüügimahust.

Slovakça

Podľa štvrtého protokolu upravujúceho podmienky vzťahujúce sa na rybolov v zmysle dohody o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Grónska na druhej strane [2], Spoločenstvu patrí 7,7 % celkového dostupného úlovku (TAC) huňáčika severného v zónach V, XIV (vody Grónska). To zodpovedá 70 % podielu Grónska na TAC.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Ühenduse moiva püügivõimalused V ja XIV vööndis (Gröönimaa veed) 2004. aastaks on ajutiselt sätestatud määruse (EÜ) nr 2287/2003 IC lisas.

Slovakça

Možnosti lovu huňáčika severného pre Spoločenstvo v zóne V, XIV (vody Grónska) pre rok 2004 sú predbežne upravené v prílohe IC k nariadeniu (ES) č. 2287/2003.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

aastal koosneb see kvoodist meriahvenate ja kaaspüügi spetsialiseeritud püügiks (tursk on keelatud) vahetusena ühenduse 30000 tonni moiva kvoodi eest, mis eraldatakse vastavalt ühenduse kalastuskokkuleppele Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsusega.

Slovakça

Toto bude v roku 1993 pozostávať z kvóty pre cielený rybolov sebastesa červeného a z vedľajších úlovkov (nie je povolená žiadna treska) ako výmeny za kvótu 30000 ton korušky polárnej zo spoločenstva, ktoré má byť pridelené na základe jeho dohody o rybolove s vládou Dánska a miestnou správou Grónska.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Vastavalt protokollile, millega nähakse ette kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, mis on sätestatud ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus, [2] saab EL 7,7 % moiva lubatud kogupüügi osast ICES V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes.

Slovakça

Podľa protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančné príspevky poskytované v rámci Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej [2], dostáva Únia 7,7 % z celkového povoleného výlovu (TAC) korušky polárnej vo vodách Grónska v ICES zónach V a XIV.

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Komisjon kehtestab liidu kasutuses olevaks moivapüügi piirnormiks ICES V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes 7,7 % moiva lubatud kogupüügist niipea, kui lubatud kogupüük on kindlaks määratud.

Slovakça

Komisia stanoví obmedzenia úlovkov korušky polárnej v grónskych vodách zón ICES V a XIV pre Úniu vo výške 7,7 % TAC korušky polárnej okamžite po stanovení TAC.

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

03026999 -Muud Sellesse alamrubriiki kuuluvad ka alljärgnevad merekalad: 1.habetursk (Trisopterus luscus) ja tursik (Trisopterus esmarki);2.tähniline meriahven (Dicentrarchus punctatus), kiviahvenad (Serranus spp.) ja kivikohad e meruud (Epinephelus spp.);3.harilik meripoisur (Mullus barbatus) ja vahemere meripoisur (Mullus surmuletus);4.merikuked (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla ja Trigloporus spp.);5.meripuugid e merikiisad (Scorpaena spp.);6.merisutt (Petromyzon marinus);7.harilik tuulehaug (Belone belone) ja merilohed (Trachinus spp.);8.raid (Raja või Raia spp.);9.tindid (Osmerus spp.);10.moiva (Mallotus villosus);11.kalad liigist Kathetostoma giganteum. -

Slovakça

03026999 -Ostatné Morské ryby, ktoré patria do tejto podpoložky: 1.treska rodu (Trisopterus luscus a Trisopterus esmarki);2.americký okúni (Dicentrarchus punctatus) (Serranus spp.), (Epinephelus spp);3.prúžkovaná parmica (Mullus barbatus) a červená parmica alebo surmullet (Mullus surmuletus);4.gurnard alebo gurnet (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla a Trigloporus spp.);5.lopušnice (Scorpaena spp);6.morské mihule (Petromyzon marinus);7.ihlová ryba (Belone belone) a (Trachimus spp.);8.raje (Raja alebo Raia);9.koruška (Osmerus spp.);10.huňáčik severný (Mallotus villosus);11.ryby druhov Kathetostoma giganteum -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2. Ühenduse laevadel on lubatud kalastada I lisas sätestatud kvootide alusel ning artiklites 9, 16 ja 17 sätestatud tingimustel vetes, mis kuuluvad Fääri saarte, Gröönimaa, Islandi, Norra, Jan Mayeni ümbruse kalastusvööndi ning Venemaa Föderatsiooni kalandusjurisdiktsiooni alla.3. Komisjon määrab kindlaks ühenduse kasutuses olevad moivapüügi võimalused kalastusvööndites V, XIV (Gröönimaa veed) 7,7% ulatuses moiva TACist niipea, kui TAC on kindlaks määratud. Kogus, mis jääb alles pärast pm tonni eraldamist Islandile, pm tonni eraldamist Fääri saartele ja pm tonni eraldamist Norrale, on kõigi liikmesriikide kasutada.

Slovakça

Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (IATTC) na svojom výročnom zasadaní v júni 2004 prijala obmedzenia výlovu tuniaka žltoplutvého, tuniaka zavalitého a tuniaka pruhovanéhoo, a technické opatrenia týkajúce sa zaobchádzania s vedľajšími úlovkami. Hoci Spoločenstvo nie je členom IATTC, treba implementovať tieto opatrenia, aby sa zabezpečilo trvalo udržateľné riadenie zdrojov patriacich do kompetencie tejto organizácie,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam