Şunu aradınız:: havainnollistetaan (Fince - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Slovakça

Bilgi

Fince

prosessin eri vaiheita havainnollistetaan kansallisin esimerkein.

Slovakça

rôzne kroky v rámci procesu ilustrujú uvedené národné príklady.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

siinä havainnollistetaan selkeästi myös ilmastonmuutokseen liittyvää merenpinnan nousua.

Slovakça

fenomén zdvíhania morských hladín, ktorý je spojený so zmenou klímy, je v atlase opísaný didaktickým spôsobom.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

seuraavilla junakulunvalvontajärjestelmää koskevilla esimerkeillä havainnollistetaan mahdollisia siirtymäreittejä luokasta b luokkaan a.

Slovakça

možné cesty prechodu z triedy b do triedy a sú vysvetlené príkladmi pre systém zabezpečenia vlaku:

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

kartan eri näkymissä havainnollistetaan kiintiöiden ja saaliiden jakautumista maittain, kalastusalueittain tai kalalajeittain.

Slovakça

je možné zobraziť rozdelenie kvót alebo úlovkov podľa krajín, rybolovných oblastí alebo druhu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

se koostuu sarjasta yksinkertaisia kokeita, joilla havainnollistetaan ja selitetäänfuusion perusperiaatteet viihdyttävässä muodossa.

Slovakça

prezentácia názornýchexperimentov spája interaktívne predstavenie svysvetlením základných fyzikálnych princípov.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

tätä havainnollistetaan ja tuetaan muutamilla esimerkeillä tapaustutkimuksista, jotka on otettu työryhmissä pidetyistä esityksistä.

Slovakça

príklady prípadových štúdií vybraných z prezentácií to ilustrujú a podporujú.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

joka osiossa annetaan yleistietoja tavoitteista ja yleisistä periaatteista, joita havainnollistetaan useilla alakohtaisilla esimerkeillä.

Slovakça

každá časť obsahuje niekoľko všeobecných informácií o cieľoch a všeobecných princípoch ilustrova-ných niekoľkými príkladmi z danej oblasti.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

seuraavissa malleissa havainnollistetaan, miten todelliset työtunnit ja palkalliset tunnit voidaan estimoida saatavilla olevien tietojen perusteella.

Slovakça

nasledujúci model uvádza spôsob výpočtu odpracovaných hodín a platených hodín na základe dostupných informácií.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

tästä syystä käsikirjan painopiste on perustiedoissa ja periaatteissa, joita havainnollistetaan tekstiin sisältyvien suppeiden esimerkkitapausten avulla.

Slovakça

posudzovanie nových prevádzok alebo prevádzok vo výstavbe by malo vychádzať z nasledujúcich prevádzkových stavov:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

museoissa esitellään yleensä yhden tai useamman maan kulttuuriperintöä ja havainnollistetaan näin joitakin kansallisesti tärkeitä ”realiteetteja”.

Slovakça

múzeum tradične vystavuje kultúrne dedičstvo jednej alebo viacerých krajín a ilustruje tak niektoré závažné skutočnosti pre národ.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

energia-asemat ovat yksityishenkilöiden tai kuntien perustamia pieniä voimaloita, ja jokaiselle niistä on sijoitettu tietotauluja, joiden avulla havainnollistetaan niiden toimintaa.

Slovakça

elektrárne sú malé zariadenia, ktoré založili súkromné osoby alebo miestna samosprávna obec. každá elektráreň je gracky znázornená na informačnej tabuli.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

laatikossa 3 havainnollistetaan, millaisia haasteita eu:n kehitysapu onkohdannut maissa,joidenkansallisissakoulutusohjelmis-sa ei ole keskityttyriittävästisukupuoltentasa-arvoon.

Slovakça

rámček 3znázorňuje výzvy, ktorým čelírozvojová pomoc eÚ vkrajinách,vktorýchsa otázkerodovejrovnosti nevenovala vnárodných vzdelávacích programoch dostatočná pozornosť.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

laatikossa 4 havainnollistetaan käytännönläheisellä tavalla yleisempiälaa-dunpuutteeseenliittyviäongelmia.esimerkkinäkäytetään tansaniaa,joka oli tarkastuksessa käsitellyistä maista se,jossa oppilasmäärien havaittiin kasvaneen eniten.

Slovakça

rámček 4 vpraktických pojmoch znázorňuje najbežnejšie problémysúvisiacesnedostatočnoukvalitou. ako príklad uvádza tanzániu, krajinu snajvýraznejšou mierou rastu zápisuspomedzi krajín posudzovaných vtomto audite.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan käsitteitä kuvaavalla yksinkertaistetulla mallilla havainnollistetaan, miten erilaiset taloudelliset tekijät kuten kulutus, investoinnit, kasvava julkisen talouden alijäämä tai nettoviennin kasvu voivat aiheuttaa muutoksia hintatasoon lyhyellä aikavälillä.

Slovakça

na základe pomerne jednoduchého modelu s agregátnou ponukou a agregátnym dopytom ukazuje, že za krátkodobými pohybmi cenovej hladiny sa môže skrývať celý rad rôznych ekonomických faktorov vrátane rastu spotreby a investičnej aktivity, prehĺbenia deficitu štátneho rozpočtu a vyššieho objemu čistého vývozu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Fince

kaaviossa 2jalaatikossa 2 havainnollistetaan namibian tilannetta. namibiassa koulutukseen osallistumisen nettoaste on pysynyt ennallaan alle 90 prosentissa vuodesta 2000, koska koulutuspolitiikassaja -ohjelmissa ei ole keskitytty riittävästi köyhien aseman parantamiseen.

Slovakça

graf2arámček2znázorňujúprípad namíbie,kdečistá mierazápisustagnovala odroku2000 na úrovni menejako 90%zdôvodu nedostatočnéhozamerania na chudobné vrstvy vjej politikách aprogramoch vzdelávania.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

siksi hankkeessa havainnollistetaan, miten jokainen äidinkielellään suorittaa tavanomaisia toimia, esimerkiksi varaa hotellihuoneen tai katsoo säätiedotuksen internetistä, hyödyntäen alitajuisia tietoja ja strategioita, jotka pätevät yhtä lailla vieraaseen kieleen.

Slovakça

projekt preto ukazuje spôsob, akým človek na zvládnutie každodenných úloh, akými sú zarezervovanie hotelovej izby alebo zistenie predpovede počasia na internete, vo vlastnom jazyku využíva podvedomé vedomosti a stratégie, ktoré môže rovnako použiť na cudzí jazyk.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

analyysi on pidetty melko yksinkertaisena ja väitteet havainnollistettu kuvioin.

Slovakça

v tomto príklade použijeme len jednoduchú analýzu a svoje tvrdenia podložíme grafmi.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Fince

(6) "hyvät käytännöt" tarkoittaa direktiivin 89/391 ja direktiivin 98/24 kappaleen ii yleisperiaatteita, joita on edelleen kehitetty ja havainnollistettu liitteessä 1 tässä asiakirjassa, ja joita voidaan ajoittain päivittää.

Slovakça

(6) výraz "osvedčené metódy" označuje všeobecné zásady smernice 89/391 a Časti ii smernice 98/24, tak ako je bližšie popísané a objasnené v prílohe 1 k tomuto dokumentu, ktoré môžu byť príležitostne aktualizované.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

1. tiedot on toimitettava nimellissaaliista jokaisella pääkalastusalueella ja niiden osa-alueilla, jotka on lueteltu liitteessä 1, selostettu liitteessä 2 ja havainnollistettu liitteessä 3. jokaisen pääkalastusalueen lajit, joista vaaditaan tietoja, on lueteltu liitteessä 4.

Slovakça

1. predkladané údaje sú nominálne úlovky pre každú z hlavných oblastí rybolovu a ich podčastí, ktoré sú uvedené v prílohe 1, opísané v prílohe 2 a vyobrazené v prílohe 3. príloha 4 obsahuje pre každú hlavnú oblasť rybolovu druhy, pre ktoré sa vyžadujú údaje.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1.10 pitää siksi tervetulleena komission työasiakirjaa [8], joka käsittelee koheesiopolitiikka ja kaupunkien panosta kasvuun ja työllisyyteen alueilla. tällä aloitteella komissio reagoi esitettyyn kritiikkiin ja vahvistaa tulevan koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuutta. asiakirjassa havainnollistetaan erinomaisesti kaupunkien keskeinen merkitys euroopan, jäsenvaltioiden ja alueiden kehitykselle. siinä tuodaan samoin selkeästi esiin se ratkaiseva panos, joka kaupungeilla voi olla kasvuun, työllisyyteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja kestävään kehitykseen.

Slovakça

1.10 preto víta iniciatívu, o ktorej sa hovorí v predloženom pracovnom dokumente "kohézna politika a mestá: príspevok k rastu a zamestnanosti v regiónoch" [8] a ktorou chce európska komisia zohľadniť túto kritiku a posilniť tak mestský rozmer v budúcej kohéznej politike. dokument vynikajúcim spôsobom názorne vysvetľuje ústredný význam miest pre ďalší vývoj európy, členských štátov a regiónov. jasne vyjadruje, ako môžu mestá rozhodujúcim spôsobom prispieť k rastu a zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľnému rozvoju;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam