Google'a Sor

Şunu aradınız:: frenhiniaeth (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

Nid yw'r cwestiwn hwn yn ymwneud â'r frenhiniaeth

İngilizce

This question is not about the monarchy

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Rhoddodd frenhiniaeth gyfansoddiadol i ni sy'n ysbrydoli hanner y byd

İngilizce

It has given us a constitutional monarchy that inspires half the world

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Cyflawniad eithriadol y mudiad rhamantaidd yn Lloegr oedd ailddyfeisio'r frenhiniaeth

İngilizce

The outstanding achievement of the romantic movement in England was reinventing the monarchy

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mewn sawl ffordd , dyma'r trai isaf i'r frenhiniaeth yn y wlad hon

İngilizce

It was , in many ways , the lowest ebb for royalty in this country

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Daeth ei gwr yn Frenin , yn annisgwyl ac ar adeg anodd i'r frenhiniaeth

İngilizce

Her husband became King , unexpectedly and at a difficult time for the monarchy

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Perthynai i'r frenhiniaeth , ond fe'i bendithiwyd â'r cyffyrddiad cyffredin

İngilizce

She was royalty , but she was blessed with the common touch

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Dim ond hanes y frenhiniaeth neu bethau tebyg a gaiff ei gofnodi gan arddangosfeydd mawreddog mewn amgueddfeydd

İngilizce

Grandiose displays in museums only record the history of the monarchy and the like

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'r frenhiniaeth a welwn heddiw â'i holl addurniadau yn mynd yn ôl i oes Fictoria

İngilizce

The monarchy that we see today in all its trappings goes back to the Victorian era

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ni all unrhyw frenhiniaeth ond bod yn llwyddiannus os yw ei haelodau yn derbyn y bywyd o gyfrifoldeb , dyletswydd ac ymrwymiad

İngilizce

A monarchy can only be successful if its members accept the life of responsibility , duty and commitment

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'r Senedd yn atebol i'r Arglwyddi ac yn y pen draw i'r frenhiniaeth

İngilizce

Parliament is answerable to the Lords and ultimately to the monarchy

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ers amser hynafol, pan fo bwa hir ar rhan y bobol. Yn eu cynaliadwyedd o saethyddiaeth oedd yn sicrhau iddynt oroesi y frenhiniaeth

İngilizce

Since archaic times, when the long bow was on part of the people. In their sustainability of archery assured them to survive the monarchy

Son Güncelleme: 2013-06-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Galce

Nid oes dim mewn gwirionedd wedi'i nodi'n ysgrifenedig ar y cyfansoddiad Prydeinig ers 1688 , ar ôl adfer y frenhiniaeth

İngilizce

Nothing has really been written down on the British constitution since 1688 , after the restoration of the monarchy

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ym 1867 daeth Awstria a Hwngari yn frenhiniaeth ddeuol- 0 dan un llywodraethwr, ond gyda seneddau ar wahân. Parhaodd hyn hyd y Rhyfel Byd Cyntaf.

İngilizce

In 1867 Austria and Hungary became a dual monarchy — under one ruler, but with separate Parliaments — which lasted until the First World War.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Daeth prifddinas bresennol Slofacia, Bratislafa, yn fan coroni brenhinoedd Hwngari, hyd nes creu Gweriniaeth Tsiecoslofacia wedi i Frenhiniaeth Ddeuol Awstro-Hwngari chwalu ym 1918.

İngilizce

Romanian developed from the Latin spoken by the Romans who occupied the country and is the only eastern European language which comes from Latin, and therefore closely resembles French, Spanish, Italian and Portuguese.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Bu gan y grŵp hwnnw o fenywod bob math o sgiliau o'r sgiliau gwleidyddol gorau i'r sgil o gynrychioli'r frenhiniaeth mewn modd cyfansoddiadol

İngilizce

That group of women have had all sorts of skills from the highest political skills to the skill of representing the monarchy in a constitutional mode

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Glyn Davies : Yr wyf fi'n freniniaethwr , a chredaf fod gan y frenhiniaeth rôl bwysig i'w chwarae yn nhrefn lywodraethol Prydain

İngilizce

Glyn Davies : I am a monarchist , and I believe that the monarchy has an important role to play in the governance of Britain

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ymhen hir a hwyr , dychwelodd i orllewin Iwerddon , man nad yw'n bridd ffrwythlon i'r frenhiniaeth na'r teulu brenhinol

İngilizce

In the fullness of time , she returned to the west of Ireland , which is not fertile soil for the monarchy or royalism

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Gwrandawsem ar sgwrs yr oedolion a chael ar ddeall y gymysgedd ryfeddol o'r parch a'r amarch , fel a welwyd erioed ymhlith y Cymry tuag at y frenhiniaeth

İngilizce

We listened to the adult conversation and picked up on that curious mixture of respect and irreverence with which the people of Wales have always treated monarchy

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Cafwyd dau ryfel byd , newidiodd rôl y frenhiniaeth , cafwyd newidiadau anferthol ym myd gwyddoniaeth , meddygaeth a thechnoleg , a bu ond y dim i'r ymerodraeth ddod i ben

İngilizce

There were two world wars , the role of the monarchy changed , there were tremendous changes in the world of science , medicine and technology , and the empire all but came to an end

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Pe bai Llywodraeth San Steffan yn penderfynu gwneud rhywbeth rhyfygus nad oedd yn ei maniffesto , y byddai pobl yn ei wrthwynebu ond na fyddai ganddynt rym i wneud dim ynglyn ag ef tan yr etholiad cyffredinol nesaf , byddai gan yr Arglwyddi a'r frenhiniaeth y grym i ymyrryd

İngilizce

If the Westminster Government decided to do something outrageous that was not in its manifesto and to which people objected but did not have the power to do something about until the next general election , the Lords and the monarchy would have the power to intervene

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam