Şunu aradınız:: sicrheais (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

sicrheais gyllid sylweddol ar gyfer hynny

İngilizce

i ensured considerable funding for that

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

ers imi fod yn weinidog , sicrheais nad anfonwn ddogfennau diangen allan

İngilizce

since i have been minister i have ensured that we do not send out unnecessary documents

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

sicrheais y cyllid ychwanegol angenrheidiol ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod

İngilizce

i have achieved the necessary additional finance for the coming financial year

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

y prif ysgrifennydd : sicrheais yr arian sydd yn angenrheidiol ar gyfer blwyddyn gyntaf amcan 1

İngilizce

the first secretary : i have achieved the finances necessary for the first year of objective 1

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

yn yr arweiniad a ddarperais ar strategaethau tai , pwysleisiais yr angen am arolygon anghenion tai a sicrheais fod adnoddau ar gael

İngilizce

in the guidance that i provided on housing strategies , i stressed the need for housing need surveys and i have made resources available

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

jane hutt : yr wythnos diwethaf , sicrheais £31 miliwn ychwanegol ar gyfer yr awdurdodau iechyd

İngilizce

jane hutt : last week , i secured an extra £31 million for health authorities

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

denise idris jones : nid fi , oherwydd sicrheais fy mod yn addysgu , yn hytrach na gwneud pethau eraill

İngilizce

denise idris jones : i did not , because i ensured that i taught , rather than doing other things

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

gwn y caf fy lobïo'n helaeth oherwydd sicrheais y gallwn gael y ddadl drwy symud i mewn i interlink fel tenant

İngilizce

i know that i will be well lobbied because i ensured that i could have the debate by moving into interlink as a tenant

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

ddoe , mewn cyfarfod o'r tasglu gwledig , sicrheais gytundeb i gael cyfarfod brys rhwng pedwar gweinidog twristiaeth y du

İngilizce

yesterday , at a meeting of the rural taskforce , i secured agreement to an urgent meeting of the four uk tourism ministers

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

rosemary butler : mae hon yn ddogfen ymgynghori fendigedig a sicrheais fod cynifer o grwpiau pobl hyn â phosibl yn fy etholaeth wedi clywed amdani

İngilizce

rosemary butler : this is a marvellous consultation document and i ensured that as many older groups as possible in my constituency heard about it

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

tua adeg setliad y llynedd , sicrheais fod y grant hwn ar gael i awdurdodau er mwyn iddynt gyrraedd y targedau a bennwyd ganddynt mewn cytundebau polisi gyda llywodraeth y cynulliad

İngilizce

around the time of last year's settlement i made this grant available to authorities in order to achieve the targets that they had set in policy agreements with the assembly government

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

fel y sicrheais peter , mae'r taliadau yn cael eu gwneud ac yr ydym yn ymchwilio i unrhyw broblemau sydd gan gontractwyr a all ddymuno symud neu werthu eu busnes

İngilizce

as i assured peter , payments are being made and we are examining any problems experienced by contractors who may wish to move or sell their businesses

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

dyna pam , pan sicrheais £48 miliwn ddwy flynedd yn ôl ar gyfer ein cynllun adnewyddu cyfalaf i gymru gyfan , cynhaliwyd ymarfer caffael cenedlaethol gennym ar gyfer chwe sganiwr ct a phedwar sganiwr mri

İngilizce

that is why , when i secured £48 million two years ago for our all-wales capital renewal scheme , we held a national procurement exercise for six ct scanners and four mri scanners

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

[ chwerthin . ] y penwythnos diwethaf sicrheais fod gan pob un o'm defaid ddanned ; mae'n fater difrifol

İngilizce

[ laughter . ] last weekend i checked that all my sheep had teet ; it is a serious point

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

yn dilyn hynny , sicrheais y bydd y swyddfa gartref yn darparu £5 miliwn ychwanegol fel na chaiff unrhyw awdurdod yng nghymru gynnydd llai na'r cynnydd llawn yn lloegr , sef 3 y cant

İngilizce

i have consequently ensured that the home office will provide an additional £5 million so that no authorities in wales will get an increase of less than the full increase in england , which is 3 per cent

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

sicrheais hefyd fod tua £9 .7 miliwn ar gael i wella cyfleusterau technoleg gwybodaeth mewn llywodraeth leol , sydd yn ategu'r dyraniadau a amlinellais yn gynharach yng nghyd-destun y gyllideb datblygu economaidd

İngilizce

i have also made some £9 .7 million available to improve information technology facilities in local government , which complements the allocations i outlined earlier in the context of the economic development budget

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

fel mesur o'm hymrwymiad , sicrheais fod £2 filiwn ar gael yn 2001-02 i gyrraedd y targed , ac , er mwyn sicrhau y caiff ei gynnal , cynyddir y capasiti yn ysbyty treforys ac ysbyty athrofaol cymru i wneud llawdriniaethau calon ychwanegol yn y flwyddyn ariannol gyfredol

İngilizce

as a measure of my commitment , i made £2 million available in 2001-02 to achieve the target , and , to ensure that it is maintained , capacity is being increased at morriston hospital and the university hospital of wales to carry out additional heart operations in the current financial year

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam