Şunu aradınız:: samsø (Hollandaca - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Danca

Bilgi

Hollandaca

„de academie van samsø: alle hernieuwbare energiebronnen onder één dak”

Danca

»samsø akademi: alle vedvarende energiformer under samme tag«

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

de academie zal aldus het eerste hoofdkwartier van de organisaties van samsø voor energie zijn.

Danca

akademiet skal endvidere huse samsøs energiorganisationer.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

d steun verleend uit hoofde van twee vroegere vrachtsteunregelingen voor samsø: goedkeuring van een besluit.

Danca

g yderligere åbning af fællesskabets marked for posttjenester: debat.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

de architectuur van de academie wordt beïnvloed door die van de traditionele gebouwen van samsø, zoals vikinghuizen.

Danca

stil, herunder vikingehuse.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

de academie van samsø biedt de deense en buitenlandse onderzoekers de kans om de hernieuwbare energiebronnen te bestuderen zonder dat ze hun inspiratie ver moeten gaan zoeken.

Danca

danske og udenlandske forskere vil få mulighed for at forske i konkrete energiprojekter fra akademiet med inspiration tæt på livet.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

het welslagen van het project wordt voornamelijk verklaard door het feit dat samsø heeft aangetoond dat hernieuwbare energiebronnen een rendabele optie zijn voor een kleine gemeenschap.

Danca

projektets succes skyldes først og fremmest det forhold, at samsø har vist, at vedvarende energi er et rentabelt alternativ for et lille samfund.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

vanaf 1998 is er op samsø een beleid gevoerd dat tot doel heeft op het eiland een duurzaam energiegebruik van 100 % te realiseren.

Danca

i 1998 iværksatte samsø en plan, der skal føre til, at øens samlede energiforbrug dækkes 100 % af vedvarende energi.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

een deel van die banen is te vinden aan de energieacademie van samsø, waar de prestaties van het eiland op het gebied van duurzame energie worden gepresenteerd.

Danca

nogle af disse arbejdspladser er på samsø energiakademi, hvilket er et godt billede på, hvad øen har opnået med hensyn til vedvarende energi.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

het energiebureau en het energieagentschap van samsø zijn van plan hun intrek te nemen in de academie om er hun activiteiten van energieadviseurs uit te oefenen, zowel bij ondernemingen als bij particulieren.

Danca

samsø energikontor flytter også ind i deres rolle som energirådgivere, både over for firmaer og private.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

de toeristen die volgend jaar naar het deense eiland samsø gaan zullen nabij de haven van ballen een nieuwe bezienswaardigheid ontdekken: de energieacademie van samsø.

Danca

de turister, der drager til samsø næste år, vil opdage, at der tæt på ballen havn er en ny seværdighed, nemlig samsø energiakademi.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

de energieacademie is een plaatselijk project dat gecofinancierd wordt door de gemeente samsø, door real dania (privéfondsen) en door de structuurfondsen.

Danca

samsø energiakademi er et lokalt projekt, der er medfinansieret af samsø kommune, real dania (en privat fond) og strukturfondene.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

tion 7, paragraaf 7, van de industry act 1972, met uitzondering van de gebieden die toen werden aangeduid als „intermediate areas" — een alternatief maximum van 30 % nettosubsidieequivalent van de oorspronkelijke investering of een nettosubsidieequivalent van 5 000 ere per door de oorspronkelijke investering geschapen arbeidsplaats; hierbij mag dit laatste niet meer bedragen dan 40 % nettosteunequivalent; c) voor het „zonenrandgebiet" en de speciale ontwikkelingszone in het noorden van denemarken en de eilanden bronholm, aerø, samsø en langeland zal het alternatieve maximum 25 % nettosubsidieequivalent van de oorspronkelijke investering bedragen of 4 500 ere per door de oorspronkelijke investering geschapen arbeidsplaats; hierbij mag dit laatste niet meer dan 30 % nettosteunequivalent bedragen; d) voor de overige regio's van de gemeenschap zullen de alternatieve maxima 20 % nettosubsidieequivalent van de oorspronkelijke investering bedragen of een nettosubsidieequivalent van 3 500 ere per door de oorspronkelijke investering geschapen arbeidsplaats; hierbij mag dit laatste niet meer dan 25 % nettosteunequivalent bedragen; voor deze regio's moet worden gestreefd naar een zo groot mogelijke verlaging van het steunniveau.

Danca

iii) for »zonenrandgebiet« og det særlige udviklingsområde beliggende i det nordlige danmark samt øerne bornholm, Ærø, samsø og langeland vil den alternative maksimumsgrænse blive på 25% nettosubventionsækvivalent af nyinvesteringen eller 4 500 ere pr. nyoprettet arbejdsplads som følge af nyinvesteringen, men sidstnævnte må ikke overstige 30% nettosubventionsækvivalent af nyinvesteringen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

b) voor het gedeelte van het franse grondgebied waarvoor premies ten behoeve van de regionale ontwikkeling worden verleend (genoemd in bijlage 1 van decreet nr. 76/325 van 14 april 1976, jorf nr. 90 van 14 april 1976), de steunzones in de italiaanse regio's friuli-venezia-giulia, trentino-alto-adige, valle d'aosta, lazio, marche, toscana, umbria en veneto, voor zover deze regio's niet tot de mezzogiorno behoren, en wat het verenigd koninkrijk betreft die delen van het land — behalve noord-ierland — die werden omschreven als steunzones (assisted areas) op 1 januari 1978 in section 7, paragraaf 7, van de industry act 1972, met uitzondering van de gebieden die toen werden aangeduid als „intermediate areas" — een alternatief maximum van 30% netto subsidieequivalent van de oorspronkelijke investering of een netto subsidie equivalent van 5 500 ere per door de oorspronkelijke investering geschapen arbeidsplaats; hierbij mag dit laatste niet meer bedragen dan 40% netto steunequivalent; c) voor het „zonenrandgebiet" en de speciale ontwikkelingszone in het noorden van denemarken en de eilanden bronholm, aerø, samsø en langeland zal het alternatieve maximum 25 % netto subsidieequivalent van de oorspronkelijke investering bedragen of 4 500 ere per door de oorspronkelijke investering geschapen arbeidsplaats; hierbij mag dit laatste niet meer dan 30% netto steunequivalent bedragen; d) voor de overige regio's van de gemeenschap zullen de alternatieve maxima 20 % netto subsidieequivalent van de oorspronkelijke investering bedragen of een netto subsidie equivalent van 3 500 ere per door de oorspronkelijke investering geschapen arbeidsplaats; hierbij mag dit laatste niet meer dan 25% netto steunequivalent bedragen; voor deze regio's moet worden gestreefd naar een zo groot mogelijke verlaging van het steunniveau.

Danca

nordirland, der den 1. januar 1978 udgjorde bistandsområdet (»assisted areas«) som defineret under s7 (7) i »industry act 1972« med undtagelse af de områder, som på denne dato var klassificeret som »intermediale areas«, en alternativ maksimumsgrænse på 30% nettosubventionsækvivalent af nyinvesteringen eller en nettosubventionsækvivalent på 5 500 ere pr. nyoprettet arbejdsplads som folge af nyinvesteringen, dog må sidstnævnte ikke overstige 40% nettosubventionsækvivalent af nyinvesteringen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

in denemarken omvatten de centrale gebieden het gehele deense grondgebied, met uitzondering van groenland ('), de eilanden bornholm, arø, samsø en langeland, alsook het in het noorden van denemarken gelegen speciale ontwikkelingsgebied.

Danca

for danmarks vedkommende omfatter de centrale regioner hele det danske område undtagen grønland]), øerne bornholm, Ærø, samsø og langeland og det særlige udviklingsom råde i det nordlige danmark.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

west-berlijn en het „zonenrandgebiet", iii) het gedeelte van het franse grondgebied waar industriële ontwikkelingspremies ver leend werden, gesteunde zones in de italiaanse regio's waar steun verleend werd, friuli-venezia-giulia, trentino-alto adige, valle d'aosta, lazio, marche, toscana, umbria en veneto, in zoverre deze zones geen deel uitmaken van de „mezzogiorno", en in groot-brittannië, de andere delen van het grondgebied die vanaf 1 januari 1975 de gesteunde zones uitmaakten („assisted areas") en in de sectie 7 van artikel 7 van de „industry act 1972" bepaald zijn met uitzondering van de gebieden die toen de „intermediate areas" uitmaakten, iv) de speciale ontwikkelingszone in het noorden van denemarken, en de eilanden bornholm, aerø, samsø en langeland, v) de andere regio's van de gemeenschap, en gelet op de specifieke en belangrijke problemen van de regio's.

Danca

(iv) det særlige udviklingsområde beliggende i det nordlige danmark såvel som øerne bornholm, Ærø, samsø og langeland

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

stadsverwarming op basis van stro, huizen met elektriciteit die wordt opgewekt door eigen miniwindmolens, tractoren die lopen op koolzaadolie, kantoren waar alle apparatuur werkt op zonne-energie, windmolenparken op zee als alternatieve vorm van energieop-wekking — op het deens eiland samsø is het allemaal te zien.

Danca

halmbaseret ernvarme, huse med egen minivindmølle, traktorer, der kører på rapsolie, kontorer opvarmet ved hjælp af solfangere, havvindmølleparker som alternativ energiform — alt dette kan opleves på samsø.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

hernieuwbare-energieproject dat in 1997 in werking is getreden op het deense eiland samsø met hulp van het efro; het “energy 4 cohesion project” dat is opgezet door het intelligent energy-europe (iee) programma om het gebruik van hernieuwbare energie in minder ontwikkelde regio’s te stimuleren met steun van het cohesiebeleid 2007-2013; en twee interreg iii projecten – 'regiosustain' (14 partners uit vijf lidstaten die samenwerken om energie te produceren uit biomassa) en “changelab” (samenwerking van zeven lidstaten die de levensstijl en de houding van de consument bestuderen om te komen tot een eficiënte regionale strategie voor duurzame consumptie en ontwikkeling).

Danca

man med hjælp fra efru har gennemført på samsø i danmark siden 1997, projektet "energy 4 cohesion" lanceret af programmet intelligent energy-europe (iee) for - med støtte fra samhørighedspolitikken 2007-13 - at fremme vedvarende energi i mindre udviklede landdistrikter, samt to interreg iii-projekter, henholdsvis regiosustain (14 partnere fra fem medlemsstater, der samarbejder om brug af biomasse til energiproduktion) og changelab (samarbejde mellem fem medlemsstater om forbrugeres livsstil og indstilling til at opnå effektive regionale strategier til bæredygtighed i forbrug og udvikling).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam