Şunu aradınız:: collectiviteiten (Hollandaca - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Letonca

Bilgi

Hollandaca

er is echter geen sprake meer van subsidiariteit wanneer de collectiviteiten de vrijheid ontberen om op hun grondgebied de beheersmodaliteiten van de dab te kiezen.

Letonca

nevar pastāvēt subsidiaritāte, ja katrai instancei nav tiesību izvēlēties, kā tā pārvalda vispārējo interešu pakalpojumus tās atbildības ietvaros.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

i) overheids- of semi-overheidsinstanties, de plaatselijke overheden of collectiviteiten en hun groeperingen;

Letonca

i) sabiedriskas vai daļēji valsts iestādes, vietējās pašvaldības vai juridiskas personas un to apvienības;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

mevrouw schachinger, werkzaam bij het bureau voor technologisch beheer en regionale ontwikkeling van oberösterreich, wees er bijvoorbeeld op hoezeer de industriële concentratie op basis van intensief overleg tussen de territoriale collectiviteiten en de sociale partners, bijdraagt aan het welslagen van de ontwikkeling van haar regio.

Letonca

schachinger k-dze no augšaustrijas tehnoloģijas vadības un reģionālās attīstības aģentūras atzīmēja, cik liela mērā, piemēram, ražošanas koncentrācija, kuras pamatā ir vietējo pašvaldību un sociālo partneru intensīvas konsultācijas, veicina minētā reģiona attīstību.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

3. "warmtebehandelde consumptiemelk", hetzij voor verkoop aan een eindverbruiker en aan collectiviteiten bestemde consumptiemelk die is verkregen door een warmtebehandeling en die wordt aangeboden in de vormen omschreven in bijlage c, hoofdstuk i, onderdeel a, punt 4, onder a), b), c) en d), hetzij door pasteurisatie behandelde melk voor bulkverkoop op verzoek van de individuele consument;

Letonca

3. "termiski apstrādāts dzeramais piens" ir vai nu dzeramais piens, kas paredzēts pārdošanai galapatērētājam un iestādēm un kas iegūts ar termiskās apstrādes metodi un noformēts kādā no veidiem, kas noteikti c pielikuma i nodaļas a daļas 4. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, vai pasterizēts piens, kas paredzēts vairumtirdzniecībai pēc individuālā patērētāja lūguma.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

wateren, de zeebodem en ondergrond daarvan zeewaarts van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt gemeten, en reikend tot de uiterste grens van het gebied waarover een lidstaat jurisdictie heeft en/of uitoefent overeenkomstig het verdrag van de verenigde naties inzake het recht van de zee, met uitsluiting van de wateren die grenzen aan de in bijlage ii bij het verdrag genoemde landen en gebieden en de franse overzeese departementen en collectiviteiten, en

Letonca

ūdeņi, jūras dibens un dzīles, kas atrodas jūras virzienā no bāzes līnijas, no kuras mēra teritoriālo ūdeņu platumu, un sniedzas līdz vistālākajam punktam apgabalā, kurā dalībvalstij ir jurisdikcija un/vai kurā tā to īsteno, saskaņā ar unclos, izņemot līguma ii pielikumā minētajām valstīm un teritorijām piegulošos ūdeņus un francijas aizjūras departamentus un teritoriālās kopienas, un

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

77 indien de schadeverwekkende handeling of gedraging in het belang van de gehele collectiviteit heeft plaatsgevonden en niet om bepaalde belangen te bevorderen, zou elke vergoeding uitgesloten zijn.

Letonca

Šādi nolemjot, tā ir nostiprināta pastāvīgajā judikatūrā, ko tā attīsta 77.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

door deze te hoge raming van de door de begunstigde aangeboden diensten wordt aan de raad en aan de collectiviteit die hem financiert, schade berokkend. anderzijds voegt zij

Letonca

līdz ar to ar šo pretendenta, kuram iepirkuma līguma parakstīšanas tiesības tika piešķirtas, piedāvāto pakalpojumu pārāk

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

hier ontstond een “barnsteencluster” met alle spelers uit de sector: ambachtslui, juwelenmakers en fabrikanten van schoonheidsproducten op basis van barnsteen, plaatselijke en regionale collectiviteiten, het instituut voor de markteconomie en de vennootschap voor internationale beurzen van gdańsk (dat elk jaar de beurzen "amberif" en "ambermart" organiseert), musea, universiteiten, groeperingen en andere verenigingen met banden met de sector…

Letonca

Šai nolūkā ir izveidots “dzintara klasters”, kas apvieno visus nozares dalībniekus: amatniekus un tās rotaslietu un skaistumpiederumu ražošanas rūpnīcas, kurās tiek izmantots dzintars, vietējos un reģionālos kolektīvus. tirgus ekonomikas institūtu un gdaņskas starptautisko gadatirgu sabiedrību (kas organizē ik gadu salonus “amberif” un “ambermart”), muzejus, universitātes, grupējumus un citas ar sektoru saistītas organizācijas.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

met de recente toetreding tot de Öbf (oostenrijkse hout nv), die alle oostenrijkse bossen van publiekrechtelijke collectiviteiten beheert, is „in.silva eg” een internationale speler geworden.

Letonca

leader+ finansēja kooperatīva sākumposmu un vienu gadu sedza darbaspēka, realizācijas un administrācijas izmaksas.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

overwegende dat de architectonische schepping, de kwaliteit van de constructies, de harmonieuze inpassing daarvan in het omringende milieu, de instandhouding van natuurlijke landschappen en stadsgezichten alsmede van het collectieve en particuliere erfgoed, van openbaar belang zijn; dat de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels derhalve moet worden gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve criteria die waarborgen dat de houders van de erkende diploma's, certificaten en andere titels begrip hebben voor en uitdrukking kunnen geven aan de behoeften van individuen, sociale groepen en collectiviteiten op het stuk van de ruimtelijke ordening, het ontwerp, de planning en de verwezenlijking van constructies, het behoud en de exploitatie van het gebouwde erfgoed en de instandhouding van het natuurlijke evenwicht;

Letonca

tā kā arhitektūrai, ēku kvalitātei, to saskaņotībai ar vidi, cieņai pret dabisko un pilsētvidi un kolektīvajam un individuālajam kultūras mantojumam ir valsts līmeņa nozīme; tā kā tādēļ diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēja atzīšana jābalsta uz kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem, nodrošinot, lai atzītu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu turētāji spētu izprast un praksē pielietot indivīdu, sociālu grupu un kopienu vajadzības attiecībā uz teritorijas plānošanu, ēku dizainu, organizāciju un celtniecību, arhitektūras pieminekļu saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī dabiskā līdzsvara saglabāšanu;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

rtvordering tot administratieve aansprakelijkheid(1221)territoriale collectiviteit

Letonca

rtreģiona parlaments (0421)rtreģionālā politika (1616)rtreģionālās vēlēšanas (0416)

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

stelselmatig dient er te worden gestreefd naar deelneming met name op financieel gebied, van de partners (landen, collectiviteiten, ondernemingen of afzonderlijke begunstigden), rekening houdend met de mogelijkheden en afhankelijk van de aard van elke actie.

Letonca

sistemātiski jātiecas panākt partneru (valstu, vietējo kopienu, uzņēmumu un individuālo saņēmēju) piedalīšanos, it īpaši finansējuma ziņā, to iespēju robežās un atbilstoši katras darbības raksturam.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

tot 100 % van de uitgaven wanneer het een project van collectief belang betreft, de begunstigde vertegenwoordigd wordt door een collectiviteit en het project voorziet in openbare toegang tot de resultaten van de acties.

Letonca

līdz 100 % no attaisnotajiem izdevumiem, ja projekts ir kopējs, atbalsta saņēmējs ir kolektīvs vai, ja projekts nodrošina, ka tā rezultāti ir pieejami visiem.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

use noodtoestand (0431) staat s dienst taalgebruik (0431)telling van de stemmen (0416)territoriale collectiviteit (0436) territoriale onderafdeling

Letonca

useiedalījums vēlēšanu apgabalos (0416)vēlēšanu drošības nauda (0416)vēlēšanu finansējums (0416)vēlēšanu iecirknis (0416)vēlēšanu izdevumi (0416)vēlēšanu kampaņa (0416)vēlēšanu kampaņas atklātība (0416) vēlēšanu kampaņas plakāti

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

§ een document over het begrip „provincie” moet niet worden geïndexeerd met de generieke descriptor „territoriale collectiviteit” maar alleen met de descriptor „provincie”;

Letonca

– papildu automātiskā indeksācija dilstošā secībā; piemēram, meklēšana pēc deskriptora “atlaišana” rezultātā ļaus iegūt visus dokumentus, kas indeksēti ar “atlaišana”, “atlaišanas pabalsts” vai “negodīga atlai-šana”, kas ir specifiskie termini.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam