Sabiedriskās - Polish - German Çeviri ve Örnekler
Dünyanın En Büyük Çeviri Belleği MyMemory
Click to expand

Dil çifti: Click to swap content  Konu   
Google'a Sor

Şunu aradınız:: sabiedriskās ( Lehçe - Almanca )

    [ Renkleri kapat ]

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Almanca

Bilgi

Lehçe

Sabiedriskās apraides loma

Almanca

Die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:

Lehçe

Valsts tiesību akta saturs: Bīstamo kravu iekraušana un izkraušana sabiedriskās vietās pieļaujama bez kompetentu iestāžu īpašas atļaujas, atkāpjoties no 7.5.11.

Almanca

Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften: Abweichend von den Vorschriften gemäß 7.5.11 und 8.5 dürfen gefährliche Güter an einer der Öffentlichkeit zugänglichen Stelle ohne besondere Erlaubnis der zuständigen Behörde auf- oder abgeladen werden.

Son Güncelleme: 2010-09-26
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:

Lehçe

"Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumi neskar dalībvalstu kompetenci nodrošināt finansējumu sabiedriskās apraides sabiedrībām, ja šādu finansējumu piešķir raidorganizācijām, lai tās izpildītu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misiju, ko tām uzticējusi, noteikusi un organizējusi attiecīgā dalībvalsts, un ja šāds finansējums nav pretrunā vispārējām interesēm, iespaidojot tirdzniecības nosacījumus un konkurenci Kopienā, tomēr ņemot vērā šā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misijas īstenošanu."

Almanca

"Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft berühren nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, sofern die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von den Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient und die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den Erfordernissen der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist."

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

"Jauktā finansējuma" sistēmas aptver plašu finansējuma shēmu spektru, kur sabiedriskās raidorganizācijas finansē, dažādi apvienojot valsts līdzekļus un komercdarbības ieņēmumus, piemēram, no reklāmas laika vai programmu pārdošanas.

Almanca

"Duale Finanzierungssysteme" umfassen ein breites Spektrum an Finanzierungssystemen, bei denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch unterschiedliche Kombinationen aus staatlichen Mitteln und Einnahmen aus kommerziellen Tätigkeiten, wie dem Verkauf von Werbeblöcken oder Programmen, finanziert wird.

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

"Plaša sabiedriska piekļuve dažādiem kanāliem un pakalpojumiem, kas būtu nediskriminējoša un pamatotos uz vienlīdzīgām iespējām, ir nepieciešams priekšnosacījums, lai izpildītu sabiedriskās apraides īpašos pienākumus." Turklāt sabiedriskajai apraidei "jābūt ieguvējai tehnoloģiskā progresa rezultātā", jāsniedz "sabiedrībai jauno audiovizuālo un informācijas pakalpojumu un jauno tehnoloģiju priekšrocības" un jāveicina "darbības attīstība un dažādošana ciparu laikmetā".

Almanca

Darüber hinaus müsse der öffentlich-rechtliche Rundfunk "den technologischen Fortschritt nutzen", "der Öffentlichkeit die Vorteile der neuen audiovisuellen Dienste und Informationsdienste sowie der neuen Technologien nahe bringen" und "seine Tätigkeiten im digitalen Zeitalter weiterentwickeln und diversifizieren".

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

Kā teikts Rezolūcijā par sabiedrisko apraidi: "Eiropas Kopienas dibināšanas līguma noteikumi neskar dalībvalstu kompetenci nodrošināt sabiedriskās apraides finansējumu … ".

Almanca

(3) Der Entschließung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zufolge "berühren die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren …".

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

Rezolūcijā par sabiedrisko apraidi tāpat tika atkārtoti apstiprināta sabiedriskās apraides nozīme sociālajā, demokrātiskajā un kultūras dzīvē.

Almanca

Darin heißt es: "Der Zugang einer breiten Öffentlichkeit zu verschiedenen Kanälen und Diensten frei von jeglicher Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit ist eine Vorbedingung für die Erfüllung der besonderen Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks".

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

Sabiedriskās apraides finansēšana un samērīguma pārbaude

Almanca

Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Prüfung der Verhältnismäßigkeit

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:

Lehçe

Sabiedriskās apraides īpašajā gadījumā iepriekšminētā pieeja jāpielāgo, ņemot vērā Rezolūciju par sabiedrisko apraidi, kurā ir atsauce uz "sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misiju, ko tām uzticējusi, noteikusi un organizējusi attiecīgā dalībvalsts" (definīcija un pilnvarojums), un paredz izņēmumu līguma noteikumos attiecībā uz sabiedriskās apraides finansējumu, "ja šādu finansējumu piešķir raidorganizācijām, lai tās izpildītu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misiju, … un [tas] nav pretrunā vispārējām interesēm, iespaidojot tirdzniecības nosacījumus un konkurenci Kopienā, tomēr ņemot vērā šā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misijas īstenošanu" (samērīgums).

Almanca

(3) Im besonderen Fall des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss das oben dargelegte Vorgehen im Hinblick auf die Entschließung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angepasst werden, wonach "der öffentlich-rechtliche Auftrag von den Mitgliedstaaten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird" (Definition und Beauftragung) und bei der Finanzierung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten insoweit von den Bestimmungen des Vertrags abgewichen werden kann, "wie die Finanzierung der Rundfunkanstalten der Erfüllung des öffentlichen Auftrags dient … und … die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den Erfordernissen der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist" (Verhältnismäßigkeit).

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

Sabiedriskās raidorganizācijas parasti finansē no valsts budžeta vai ar televizoru īpašnieku nodevu.

Almanca

Normalerweise werden öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten aus dem Staatshaushalt oder über eine vom Eigentümer des Fernsehgeräts zu entrichtende Gebühr finanziert.

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:

Lehçe

Tādējādi, ja sabiedriskās raidorganizācijas veic tādas komerciālas darbības kā reklāmas laika pārdošana nolūkā gūt ieņēmumus, parasti šādas darbības nevar uzskatīt par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misijas sastāvdaļu.

Almanca

Demnach können öffentlich-rechtliche Sendeanstalten zu Einnahmezwecken zwar kommerziellen Tätigkeiten nachgehen, wie dem Verkauf von Sendeplatz für Werbung, doch sind diese nicht als Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags anzusehen.

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:

Lehçe

janvāra Rezolūcijā par sabiedrisko apraidi (tālāk tekstā - "Rezolūcija par sabiedrisko apraidi") [2], "ņemot vērā sabiedriskās apraides kultūras, sociālās un demokrātiskās funkcijas visas sabiedrības labā, tai ir būtiska nozīme demokrātijas, plurālisma, sociālās kohēzijas, kultūru un valodu daudzveidības nodrošināšanā".

Almanca

Januar 1999 über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (nachstehend "Entschließung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk") [2] festgestellt wird, ist "der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen kulturellen, sozialen und demokratischen Aufgaben, die er zum Wohl der Allgemeinheit erfüllt, von entscheidender Bedeutung für Demokratie, Pluralismus, sozialen Zusammenhalt, kulturelle und sprachliche Vielfalt".

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

Ņemot vērā šīs sabiedriskās apraides īpašās iezīmes, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja misiju, kas aptver "plašu programmu klāstu saskaņā ar savu uzdevumu", kā to paredz Rezolūcija par sabiedrisko apraidi, būtībā var uzskatīt par leģitīmu, par mērķētu uz sabalansētām un daudzveidīgām programmām, kuras sabiedriskajai apraidei spēj nodrošināt zināmu auditorijas līmeni un tādējādi nodrošināt misijas izpildi, t.i., apmierināt sabiedrības demokrātiskās, sociālās un kultūras vajadzības un nodrošināt plurālismu.

Almanca

(9) In Anbetracht dieser Charakteristika der Rundfunkbranche kann ein öffentlich-rechtlicher Auftrag, der, wie in der Entschließung erklärt, "auftragsgemäß ein großes Programmspektrum umfasst", im Prinzip als legitim und als auf ein ausgewogenes und vielseitiges Programm gerichtet angesehen werden, das in der Lage ist, den öffentlich-rechtlichen Anstalten bestimmte Einschaltquoten zu sichern und so die Erfüllung des Auftrags, d.

Son Güncelleme: 2010-09-03
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

"TV2 Zulu" no sabiedriskās televīzijas kanāla pārtopot par komerckanālu, netika veiktas nekādas īpašas izmaiņas programmā.

Almanca

Als der öffentlich-rechtliche Sender TV2 Zulu zu einem kommerziellen Sender umgewandelt wurde, hatte dies keine nennenswerten Änderungen in der Programmgestaltung zur Folge.

Son Güncelleme: 2010-08-27
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

(15) Visi "TV2" kanāla raidījumi tiek uzskatīti par sabiedriskās televīzijas raidījumiem [7].

Almanca

(15) Das gesamte Programm von TV2 wird als öffentlicher Dienst [7] eingestuft.

Son Güncelleme: 2010-08-27
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

(32) Visiem antenu iekārtu uzņēmumiem ir pienākums raidīt "TV2" sabiedriskās televīzijas programmas ar savām iekārtām ("must-carry").

Almanca

(32) Sämtliche Betreiber von Gemeinschaftsantennen sind verpflichtet, das öffentlich-rechtliche Programm von TV2 auszustrahlen (Übertragungspflicht).

Son Güncelleme: 2010-08-27
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

(34) Komisija izteica šaubas par šo pasākumu atbilstību vienošanās noteikumiem, jo valsts atvēlētais "TV2" finansējums pārsniedza kopējās sabiedriskās televīzijas izmaksas un tāpēc varēja tikt izmantotas arī papildus subsīdijām "TV2" komercdarbībai.

Almanca

(34) Die Kommission zweifelte an der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen, weil die staatlichen Fördermittel die Nettokosten der öffentlichen Dienstleistungen von TV2 überstiegen und daher zur Quersubventionierung der kommerziellen Tätigkeit von TV2 hätten genutzt werden können.

Son Güncelleme: 2010-08-27
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

(38) Attiecībā uz sabiedriskās televīzijas uzdevumu definīciju, "ACT", "Antena 3 TV" un "Telecinco" piezīmēja, ka "TV2" kā valsts apraides organizācijas raksturojums nevar tikt atzīts par likumīgu tā kā ne ar ko neatšķiras no komercoperatoru raksturojuma.

Almanca

(38) Bezüglich der Definition der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gaben ACT, Antena 3 TV und Telecinco an, dass die Definition der gemeinwirtschaftlichen Fernsehtätigkeit von TV2 aufgrund ihrer Art und ihrer Allgemeingültigkeit nicht annehmbar ist, da sie sich nicht von der Definition der kommerziellen Betreiber unterscheide.

Son Güncelleme: 2010-08-27
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

(39) "ACT" piezīmēja, ka noteikumi par pilnvarotā uzdevumu atzīšanu par izpildītiem tikai gadījumā, ja pastāv tiesisks mehānisms sabiedriskās televīzijas pienākumu kontrolei, rada apstākļus, kuros sabiedriskais operators ir spiests izpildīt viņam uzticētos uzdevumus.

Almanca

(39) ACT bemerkte, dass die Voraussetzung für einen öffentlichen Auftrag nur erfüllt sei, wenn ein rechtliches Instrument zur Durchsetzung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung vorhanden wäre, mit dem der öffentlich-rechtliche Betreiber gezwungen werden kann, den Auftrag zu erfüllen.

Son Güncelleme: 2010-08-27
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

(40) Runājot par proporcionalitātes jautājumu, "ACT" izvirzīja Komisijai ierosinājumu izpētīt, vai sabiedriskās televīzijas tīkla izmaksas atbilst privātam investoram pieņemamām izmaksām par šādiem pakalpojumiem.

Almanca

(40) Was die Frage der Verhältnismäßigkeit betrifft, äußerte ACT, dass die Kommission untersuchen sollte, ob die Nettokosten bei jeder gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung den Kosten entsprechen, die einem normalen privaten Investor für die gleiche Dienstleistung entstanden wären.

Son Güncelleme: 2010-08-27
Konu: Hukuk ve Noter
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çeviri ekle

Ara insan çevirisi cümlelerKullanıcılar yardım istiyor:guru anagandh dev ji (İngilizce>Pencapça) | retributionem (Latince>İtalyanca) | phim set viet nam (İngilizce>Vietnamca) | öffentlichkeitskampagnen (Almanca>Lehçe) | kobbari (Telugu>İngilizce) | vincit omnia veritas (Latince>Almanca) | franchisor (İngilizce>Yunanca) | semmis (Macarca>İngilizce) | estremi identicativi (İtalyanca>İngilizce) | bene pugnat (Latince>İngilizce) | 그로소 (Korece>İngilizce) | maliit na problema (Tagalogca>İngilizce) | torsionado (İspanyolca>İngilizce) | aux conditions décrites (Fransızca>Hollandaca) | dosenang (Tagalogca>İspanyolca)


Kötü Kullanım Bildir  | MyMemory Hakkında   | Bize Ulaşın


Kendi dilinizde MyMemory: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam