Google'a Sor

Şunu aradınız:: xxvii (Lehçe - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Danca

Bilgi

Lehçe

ZAŁĄCZNIK XXVII

Danca

BILAG XXVII

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

DEKLARACJA XXVII

Danca

ERKLÆRING XXVII

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

TYTUŁ XXVII

Danca

AFSNIT XXVII

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Artykuł XXVII

Danca

Artikel XXVII

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

10) Tytuł Tytułu XXVII otrzymuje brzmienie:

Danca

10. Titlen paa afsnit XXVII affattes saaledes:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Līguma II pielikuma XXVII nodaļas ievaddaļai pievieno šādu tekstu:

Danca

Følgende indsættes i indledningen til kapitel XXVII i bilag II:

Son Güncelleme: 2010-09-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Pod uvodni del poglavja XXVII Priloge II se doda naslednje besedilo:

Danca

Følgende indsættes i indledningen til kapitel XXVII i bilag II:

Son Güncelleme: 2010-09-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

a) które/która spełnia wymogi art. XXVII niniejszej Konwencji;

Danca

a) der opfylder kravene i artikel XXVII i denne konvention,

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

3) w części wprowadzającej do rozdziału XXVII załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu:

Danca

Følgende indsættes i indledningen til kapitel XXVII i bilag II:

Son Güncelleme: 2010-09-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Tytoń dostarczany przetwórcom musi być rzetelnej, uczciwej i handlowej jakości oraz musi być pozbawiony cech wymienionych w załączniku XXVII.

Danca

Den tobak, der leveres til forarbejdningsvirksomhederne, skal være af sund og sædvanlig handelskvalitet og fri for de i bilag XXVII opregnede kendetegn.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

w części wprowadzającej do rozdziału XXVII załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu:

Danca

Følgende indsættes i indledningen til kapitel XXVII i bilag II:

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

(7) Konwencja z Antigui jest otwarta do podpisania przez Wspólnotę zgodnie z jej art. XXVII ust. 1 lit. c).

Danca

(7) Antigua-konventionen er åben for Fællesskabets undertegnelse i henhold til konventionens artikel XXVII, stk. 1, litra c).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Ponadto, globalne kampanie związane z prawami człowieka i demokracją wymagają ponadnarodowego podejścia i mogą obejmować działania na terytorium UE oraz w wielu krajach partnerskich[xxvii].

Danca

Globale kampagner vedrørende menneskerettigheder og demokrati kræver desuden en tværnational tilgang og kan omfatte foranstaltninger både i EU og i en række partnerlande[xxvii]. Med hensyn til f.eks.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Tytoń dostarczany przetwórcom musi być rzetelnej, uczciwej i handlowej jakości oraz musi być pozbawiony cech wymienionych w załączniku XXVII. Surowsze wymogi w odniesieniu do jakości mogą zostać ustanowione przez Państwo Członkowskie lub uzgodnione przez umawiające się strony.

Danca

Den tobak, der leveres til forarbejdningsvirksomhederne, skal være af sund og sædvanlig handelskvalitet og fri for de i bilag XXVII opregnede kendetegn. Strengere kvalitetskrav kan fastlægges af medlemsstaten eller aftales mellem de kontraherende parter.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Wytyczne wdrożeniowe dotyczące rozwoju wschodzących sektorów strategicznych wydane wspólnie przez wszystkie odpowiedzialne ministerstwa (tj. Krajową Komisję Rozwoju i Reform, Ministerstwo Handlu, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Finansów, Państwowy Urząd Podatkowy, Generalny Urząd Celny, Generalny Urząd Nadzoru nad Jakością, Biuro Kontroli Własności Intelektualnej) Guo Fa [2011] nr 310 z dnia 21 października 2011 r., również zawierają odniesienie w pkt (Xxvii) do czynnego wspierania wschodzących sektorów strategicznych, między innymi poprzez ubezpieczenie kredytu eksportowego.

Danca

Gennemførelsesretningslinjerne for udvikling af vækstindustrier udstedt i fællesskab af alle ansvarlige ministerier (National Development and Reform Commission, Ministry of Commerce, Ministry of Science, Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Environmental Protection, Ministry of Finance, State Administration of Taxation, General Administration of Customs, General Administration of Quality Supervision, Inspection Intellectual Property Office) Guo Fa [2011] nr. 310 af 21. oktober 2011 henviser også specifikt i afsnit (Xxvii) til aktiv støtte i form af bl.a. eksportkreditforsikring til strategiske vækstindustrier.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Sprawozdania z inspekcji zawierają odnośne informacje zawarte w odpowiednim module inspekcji ustanowionym w załączniku XXVII zgodnie z wymogami art. 115 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 [2].

Danca

Inspektionsrapporterne skal indeholde de oplysninger, der er anført i det relevante inspektionsmodul fastlagt i bilag XXVII, jf. artikel 115 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 [2]

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Komisja oraz jej członkowie zachęcają wszystkie państwa i regionalne organizacje integracji gospodarczej, o których mowa w art. XXVII niniejszej Konwencji, oraz, w odpowiednich przypadkach, podmioty dokonujące połowów, o których mowa w art. XXVIII niniejszej Konwencji, które nie są członkami Komisji, do tego, aby zostali członkami lub też aby przyjęli przepisy ustawowe i wykonawcze spójne z niniejszą Konwencją.

Danca

Kommissionen og dens medlemmer skal tilskynde alle stater og regionale organisationer for økonomisk integration som omhandlet i artikel XXVII i denne konvention og eventuelle fiskerienheder som omhandlet i artikel XXVIII i samme konvention, der ikke er medlemmer af kommissionen, til at blive medlemmer eller til at vedtage love og forskrifter, der er forenelige med denne konvention.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

(6) Konwencja z Antigui została otwarta do podpisania w dniu 14 listopada 2003 r. w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych Ameryki i pozostanie otwarta do dnia 31 grudnia 2004 r. zgodnie z jej art. XXVII.

Danca

(6) Antigua-konventionen blev åbnet for undertegnelse i Washington DC, USA, den 14. november 2003, og er åben for undertegnelse indtil den 31. december 2004 i henhold til konventionens artikel XXVII.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

(6) Konwencja z Antigui została otwarta do podpisu w dniu 14 listopada 2003 r. w Waszyngtonie DC (Stany Zjednoczone Ameryki) i pozostała otwarta do podpisu do dnia 31 grudnia 2004 r. zgodnie z art. XXVII.

Danca

(6) Antigua-konventionen blev åbnet for undertegnelse i Washington DC, USA, den 14. november 2003, og var åben for undertegnelse indtil den 31. december 2004 i henhold til konventionens artikel XXVII.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

W pkt 2 (rozporządzenie Komisji 1014/90) rozdział XXVII załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu: "— 397 L 2523: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2523/97 z dnia 16 grudnia 1997 r. (Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 46)."

Danca

Følgende led indsættes i punkt 2 (Kommissionens forordning (EØF) nr. 1014/90) i kapitel XXVII i bilag II til aftalen: "- 397 R 2523: Kommissionens forordning (EF) nr. 2523/97 af 16. december 1997 (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 46)."

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam