Şunu aradınız:: ksenofobicznym (Lehçe - Fransızca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Fransızca

Bilgi

Lehçe

przestępstwa na tle rasistowskim i ksenofobicznym

Fransızca

infractions relevant du racisme et de la xénophobie

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

przestępstwa z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym (art. 4)

Fransızca

crimes de haine motivés par le racisme et la xénophobie (article 4)

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

nawoływanie do nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym (art. 1)

Fransızca

discours de haine motivés par le racisme et la xénophobie (article 1er)

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

nie można zostawiać żadnej przestrzeni postawom ksenofobicznym, rasistowskim i ekstremistycznym.

Fransızca

il ne saurait y avoir de place pour la xénophobie, le racisme et l’extrémisme.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

wyraził szczególne ubolewanie rosnącą popularnością ruchów o zabarwieniu ksenofobicznym, a nawet rasistowskim.

Fransızca

il déplore, par ailleurs, la progression des mouvements à connotation xénophobe, voire raciste.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

protokół dodatkowy do konwencji o cyberprzestępczości dotyczący kryminalizacji działań o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnianych przy użyciu systemów komputerowych

Fransızca

protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

ponadto należy utrzymać dotychczasowy poziom wspólnej determinacji w zwalczaniu nawoływania do nienawiści oraz przestępstw z nienawiści o podłożu ksenofobicznym lub rasowym w ue.

Fransızca

il doit exister, en outre, une détermination commune et constante à lutter contre les discours et crimes de haine racistes ou xénophobes au sein de l’union.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

ekes uważa, że przedsiębiorstwa powinny zintegrować imigrantów, zapewniając kontrakty pracy, które przeciwstawiają się postawom ksenofobicznym oraz wykluczeniu społecznemu.

Fransızca

le cese estime que les entreprises doivent intégrer les immigrés et rejeter toute manifestation de xénophobie et d'exclusion lors des recrutements.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

do końca ubiegłego roku 22 państwa członkowskie przekazały komisji treść swoich przepisów krajowych mających na celu penalizację nawoływania do nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym.

Fransızca

en fin d’année, vingt‑deux États membres avaient communiqué à la commission leurs dispositions de droit interne destinées à ériger en infraction pénale les discours xénophobes et incitant à la haine raciale.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

jednak wiele państw członkowskich jeszcze nie ratyfikowało konwencji lub jej dodatkowych protokołów dotyczących czynów przestępczych o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych.

Fransızca

un certain nombre d'États membres n'ont toutefois pas encore ratifié la convention ou son protocole additionnel relatif aux actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

sądy krajowe są uprawnione do stwierdzania, czy w danych okolicznościach i kontekście sprawy można udowodnić, że nawoływano do przemocy lub nienawiści na tle rasistowskim lub ksenofobicznym.

Fransızca

les juridictions nationales sont compétentes pour déterminer, selon les circonstances et le contexte de chaque cas d’espèce, si l’incitation à la violence ou à la haine raciste ou xénophobe peut être démontrée.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

następnie wyraził swoje głębokie zaniepokojenie inicjatywą pewnej holenderskiej partii, która na swoich stronach internetowych zamieściła treści o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim i dyskryminującym.

Fransızca

il exprime ensuite son désarroi face à l'initiative d'un parti néerlandais de diffuser sur un site internet des propos à caractère xénophobe, raciste et discriminatoire.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

decyzja ta określa wspólne podejście w systemach prawa karnego do pewnych form rasizmu i ksenofobii, zwłaszcza w kontekście nawoływania do nienawiści oraz przestępstwa z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym.

Fransızca

elle définit une approche pénale commune pour certaines formes de racisme et de xénophobie, notamment en ce qui concerne les crimes de haine ainsi que les discours racistes et xénophobes.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

komisja jest zdeterminowana, by zagwarantować zgodność przepisów krajowych z unijnymi przepisami zakazującymi nawoływania do nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw z tym związanych54.

Fransızca

la commission veillera soigneusement à ce que les législations nationales se conforment bien à la législation de l’ue interdisant les discours de haine et les crimes à caractère raciste et xénophobe54.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

publiczne potępianie rasizmu i ksenofobii przez władze, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie przyczynia się do zrozumienia wagi tych zjawisk oraz podjęcia aktywnej walki przeciwko wypowiedziom rasistowskim i ksenofobicznym oraz przeciwko takiemu zachowaniu16.

Fransızca

la condamnation publique du racisme et de la xénophobie par les autorités, les partis politiques et la société civile contribue à reconnaître la gravité de ces phénomènes et à lutter activement contre les discours et les comportements racistes et xénophobes16.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

w kontekście międzynarodowego dnia pamięci o holokauście z opublikowanego dziś sprawozdania wynika, że większość państw członkowskich ue nie wdrożyła jeszcze w odpowiedni sposób unijnych przepisów dotyczących zwalczania przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym.

Fransızca

dans le contexte de commémoration internationale de l'holocauste, un nouveau rapport publié aujourd’hui indique que la plupart des États membres n'ont pas encore mis en œuvre, de manière satisfaisante, les règles de l’ue visant à lutter contre les crimes racistes et xénophobes inspirés par la haine.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

większość państw członkowskich wprowadziła przepisy dotyczące podżegania do przemocy i nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym, jednak wydaje się, że nie zawsze stanowią one pełną transpozycję przestępstw objętych decyzją ramową.

Fransızca

la majorité des États membres possèdent des dispositions relatives à l'incitation à la violence et à la haine motivées par le racisme et la xénophobie, mais il semble qu'elles ne transposent pas toujours pleinement les dispositions relatives aux infractions couvertes par la décision-cadre.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

ekes uważa, że przedsiębiorstwa powinny otworzyć się na różnorodność panującą w społeczeństwie oraz zintegrować imigrantów, zapewniając kontrakty pracy, które przeciwstawiają się postawom ksenofobicznym oraz wykluczeniu społecznemu.

Fransızca

le cese estime que les entreprises doivent s'ouvrir à la diversité de la société, intégrer les immigrés et rejeter toute manifestation de xénophobie et d'exclusion lors des recrutements.

Son Güncelleme: 2017-04-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

to w gestii sądów krajowych leży ustalenie – w zależności od okoliczności i kontekstu – czy w konkretnym przypadku doszło do podżegania do przemocy lub nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym.

Fransızca

selon les circonstances et le contexte de chaque situation, il appartient aux juridictions nationales de déterminer si une infraction doit être considérée comme incitation à la violence et à la haine motivées par le racisme et la xénophobie.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Lehçe

promowanie tolerancji, różnorodności i spójności społecznej, a także zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz przestępstw o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym to kluczowe elementy unijnych polityk, które muszą się wzajemnie uzupełniać.

Fransızca

la promotion de la tolérance, de la diversité et de la cohésion sociale ainsi que la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes et contre la criminalité à caractère raciste et xénophobe constituent des éléments essentiels des politiques de l’ue, qui doivent fonctionner en synergie.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam