Google'a Sor

Şunu aradınız:: tartalékállományának (Macarca - İtalyanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Macarca

İtalyanca

Bilgi

Macarca

A más intézmények közvetett tartalékállományának kezelésére közvetítőként felhatalmazott intézményekre a kötelező tartalék képzéséről szóló EKB-rendelet különleges adatszolgáltatási kötelezettségeket ír elő.

İtalyanca

Specifici obblighi di segnalazione sono previsti nel Regolamento della BCE sulla riserva obbligatoria per le istituzioni autorizzate a operare come intermediari per l' adempimento degli obblighi di riserva di altre istituzioni.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

A más intézmények közvetett tartalékállományának kezelésére közvetítőként felhatalmazott intézményekre a kötelező tartalék képzéséről szóló EKB-rendelet különleges adatszolgáltatási kötelezettségeket ír elő .

İtalyanca

Specifici obblighi di segnalazione sono previsti nel Regolamento della BCE sulla riserva obbligatoria per le istituzioni autorizzate a operare come intermediari per l' adempimento degli obblighi di riserva di altre istituzioni .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

A tartalékképzési kötelezettséget a hitelintézetek átlagos napi tartalékállományának alapján, egy egyhónapos időszak (a tartalékperiódus) átlagában állapítják meg.

İtalyanca

(denominato “periodo di mantenimento”) offre agli enti creditizi flessibilità intertemporale in quanto consente loro di gestire le riserve lungo il periodo di mantenimento.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

A többi intézmény közvetett tartalékállományának kezelésére közvetítőként felhatalmazott intézményekre az EKB/ 2003/9 rendelet különleges adatszolgáltatási kötelezettségeket ír elő.

İtalyanca

Specifici obblighi di segnalazione sono previsti nel Regolamento BCE/ 2003/9 per le istituzioni autorizzate a operare come intermediari per l' adempimento degli obblighi di riserva di altre istituzioni.

Son Güncelleme: 2012-03-19
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Macarca

A tartalékképzési kötelezettséget a hitelintézetek átlagos napi tartalékállományának alapján , egy egyhónapos időszak ( a tartalékperiódus ) átlagában állapítják meg .

İtalyanca

A tartalékképzési kötelezettséget a hitelintézetek átlagos napi tartalékállományának alapján , egy egyhónapos időszak ( a tartalékperiódus ) átlagában állapítják meg .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

A többi intézmény közvetett tartalékállományának kezelésére közvetítőként felhatalmazott intézményekre az EKB / 2003/9 rendelet különleges adatszolgáltatási kötelezettségeket ír elő .

İtalyanca

Specifici obblighi di segnalazione sono previsti nel Regolamento BCE / 2003/9 per le istituzioni autorizzate a operare come intermediari per l' adempimento degli obblighi di riserva di altre istituzioni .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

A betéti rendelkezésre állás negatív kamatlába vonatkozni fog: (i) az átlagos banki tartalékállományok kötelező tartalékot meghaladó részére; (ii) azokra az eurorendszernél elhelyezett kormányzati betétekre, amelyek meghaladják a június 7-én publikálandó vonatkozó iránymutatásban meghatározott küszöbértékeket; (iii) az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásaihoz kapcsolódó számlákra, amennyiben jelenleg nem kamatoznak; (iv) a partnerek TARGET2-ben vezetett számlaegyenlegeire; (v) az eurorendszeren kívüli nemzeti központi bankok TARGET2-egyenlegeire (egynapos betétek); (vi) valamely harmadik félnek eurorendszerbeli központi bankban vezetett egyéb számláira, amennyiben ki van kötve, hogy jelenleg nem kamatoznak vagy a betéti rendelkezésre állás kamatát fizetik utánuk.

İtalyanca

Il tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale si applicherà altresì: (1) alla media delle riserve delle banche in eccesso rispetto alla riserva obbligatoria, (2) ai depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso l’Eurosistema che superino determinati livelli stabiliti in un indirizzo della BCE che sarà pubblicato entro il 7 giugno, (3) ai conti per i servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema, se non attualmente remunerati, (4) ai saldi sui conti di Target2 dei partecipanti al sistema, (5) ai saldi (depositi overnight) in Target2 delle banche centrali nazionali non appartenenti all’Eurosistema e (6) ad altri conti detenuti da terzi presso le banche centrali dell’Eurosistema posto che non siano attualmente remunerati o siano remunerati al tasso applicato ai depositi presso la banca centrale.

Son Güncelleme: 2017-04-28
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

Az átlagos tartalékállományok kötelező tartalékot meghaladó részére és egyéb, az eurorendszernél elhelyezett betétekre szintén negatív kamatlábat alkalmaznak.

İtalyanca

Il tasso negativo si applicherà anche alla media delle riserve in eccesso rispetto alla riserva obbligatoria, nonché ad altri depositi detenuti presso l’Eurosistema.

Son Güncelleme: 2017-04-28
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

tartalékállomány

İtalyanca

riserva ai fini di future assunzioni

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

A tartási terület minimális méreteinek és kialakításának figyelembe kell venni az állatok tartásának célját (tenyésztés, tartalékállomány, rövid vagy hosszú távú kísérletek), és lehetővé kell tennie elegendő, a környezet változatosságának javítására szolgáló eszköz beszerelését.

İtalyanca

Le dimensioni minime e il progetto dello stabulario dovrebbero tener conto delle finalità cui sono destinati gli animali (riproduzione, mantenimento, esperimenti di breve o lunga durata) e devono permettere l’inserimento di dispositivi sufficienti per migliorare la complessità dell’ambiente.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

(3) A közvetítő a kötelező tartalékállományt a KBER kötelező tartalékképzési rendszere általános feltételeinek megfelelően kezeli.

İtalyanca

3. L'intermediario deve detenere le riserve minime conformemente alle condizioni generali del regime di riserva del SEBC.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

(6) A kötelező tartalékait közvetítő útján képző intézmény egyéni statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének sérelme nélkül, a közvetítő köteles olyan részletességgel közölni a tartalékalap adatait, hogy az EKB ellenőrizhesse azok pontosságát és minőségét, a 9. cikkben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, valamint köteles megállapítani a tartalékképzési kötelezettségeket és a tartalékállomány adatait mind a saját, mind pedig az összes olyan intézmény számára, amellyel kapcsolatban közvetítőként jár el.

İtalyanca

6. Fatti salvi gli obblighi individuali di segnalazione statistica dell'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime attraverso un intermediario, l'intermediario è tenuto a segnalare i dati relativi all'aggregato soggetto all'obbligo di riserva in modo sufficientemente dettagliato, al fine di permettere alla BCE di verificarne l'esattezza e la qualità, salve le disposizioni dell'articolo 9, e a determinare i rispettivi obblighi di riserva e i dati relativi alle riserve obbligatorie minime detenute per se stesso e per ciascuna delle istituzioni per cui funge da intermediario.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

Ezeknek a telephelyeknek az összesített tartalékállománya beszámít az intézmény adott tagállambeli teljes tartalékképzési kötelezettségének teljesítésébe.

İtalyanca

Tutte le riserve di queste succursali sono contabilizzate insieme ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva dell'istituzione in quel particolare Stato membro.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

Konszolidált tartalékállomány

İtalyanca

Riserve detenute su base consolidata

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

A TARTALÉKÁLLOMÁNY KAMATOZÁSA A kötelezőtartalék-állomány az EKB irányadó refinanszírozási műveleteire alkalmazott (a naptári napok száma szerint súlyozott) és a 10. keretes írásban meghatározott képlet alapján számított, tartalékperiódusra vetített átlagkamatlábon kamatozik.Azelőírttartalékkötelezettségössze-gét meghaladó tartalékállomány nem kamatozik.

İtalyanca

7.5 SEGNALAZIONE, NOTIFICA E VERIFICA DELL’AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA dell’amministrazione (ad esempio, la gestione della tesoreria) a un intermediario (ad esempio, le associazioni tra casse di risparmio ovvero quelle tra banche cooperative possono detenere in via accentrata la propria riserva).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

A kötelező tartalékállomány a a következő képlet szerint kamatozik:

İtalyanca

La riserva obbligatoria è remunerata in base alla seguente formula:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

A tartalékképzési követelménynek való megfelelés megállapítása a hitelintézetek által fenntartott átlagos napi tartalékállomány alapulvételével történik.

İtalyanca

Al fine di favorire la stabilizzazione dei tassi di interesse, il regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema consente alle istituzioni di utilizzare un meccanismo di mobilizzazione della riserva.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

A tartalékállomány közvetítőn keresztüli elhelyezése a tartalékait közvetítőn keresztül elhelyező intézmény statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségein nem változtat.

İtalyanca

La detenzione di riserve attraverso un intermediario non modifica gli obblighi di segnalazione statistica delle istituzioni che detengono indirettamente le riserve.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

A tartalékállományba helyezett, a szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy felmentett alkalmazottak juttatásai

İtalyanca

Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall’impiego e di licenziamento

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Macarca

A tartalékállományba helyezett, a szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy felmentett alkalmazottak juttatásai

İtalyanca

Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dal­l’impiego e di licenziamento

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam