询问Google

您搜索了: demonstrációkig (匈牙利语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

匈牙利语

英语

信息

匈牙利语

Nem áll rendelkezésre elegendő forrás az alapkutatástól az EU-szintű nagyléptékű demonstrációkig mindent felölelő integrált program megvalósításához.

英语

an insufficient volume of funds for an integrated programme from fundamental research through to large-scale EU-level demonstrations;

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Felszólítja a kínai hatóságokat, hogy a nemzetközileg elismert demokratikus elvekkel összhangban reagáljanak a demonstrációkra.

英语

We call on Chinese authorities to respond to the demonstrations in accordance with internationally recognised democratic principles.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az ipari innovációt piacközeli tevékenységek – például kísérleti projektek, demonstrációk, szabványosítások és technológiaátadás – révén fogják támogatni.

英语

Industrial innovation will be supported through close-to-market activities such as piloting, demonstration, standardisation and technology transfer.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

célzottabban fogja előmozdítani a megújuló energiával kapcsolatos kutatást és demonstrációt, többek között a külön erre a célra létrehozott uniós források révén;

英语

promote more focused renewable energy research and demonstration, including through dedicated EU funds;

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Minden gazdasági ágazat és tevékenység esetében jelentős mértékben fokozni kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra irányuló és az adaptációs technológiákat érintő kutatást, fejlesztést és demonstrációt.

英语

A major boost must be given to research, development and demonstration of low-carbon and adaptation technologies in all economic sectors and activities.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A Tiszta Égbolt a program végén sok földi és légi demonstrációt tartalmaz.

英语

Clean Sky has a lot of ground and flight demonstrations at programme end.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az uniós pénzügyi hozzájárulás támogatás formájában főként a magasabb technológiai érettségi szintű K+I tevékenységekre összpontosít, a stratégiai szempontból kiválasztott kísérletek és demonstrációk korlátozott számához szükséges kritikus tömeggel.

英语

The EU financial contribution will be focused mainly on the R&I activities at higher technology readiness levels in the form of support with the needed critical mass for a limited number of strategically chosen pilots and demonstrators.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

6.2 Az EGSZB nem támogatja a CET-demonstrációk finanszírozásának ösztönzésére irányuló javaslatot, mivel nem elég mélyreható.

英语

6.2 The EESC does not endorse the proposal for catalysing the finance for CCS demonstrations because it does not go far enough.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A fotovoltaikus napenergia-rendszerek esetében a széles körű alkalmazás érdekében új koncepciókra és rendszerekre irányuló, hosszú távú kutatásra, demonstrációkra és tömegtermelési tesztelésre van szükség.

英语

For PV, this will need long term research on novel concepts and systems, demonstration and testing of mass production with a view to large-scale deployment.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A 10 000 demonstrációt számláló 1994-es év óta a tiltakozások száma folyamatosan emelkedik.

英语

Since 1994, when there were 10 000, the figure has been constantly rising.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Ezek az eszközök azonban nem alkalmasak a környezetbarát légiközlekedési technológiák mielőbbi alkalmazását célzó fejlesztések meggyorsítására, hiszen az átfogó rendszertechnológiai demonstrációt (azaz rendszerek rendszerének összehangolását és demonstrációját) követelne meg.

英语

However, these instruments are sub-optimal to speed up the development of clean Air Transport technologies for earliest application requiring full system technologies demonstration (i.e. integration and demonstration of a system of systems).

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az anyagfejlesztésben, az alkatrészgyártásban, a vizsgálatokban és a valós körülmények közötti demonstrációban eddig elvégzett munka továbbvitele az ultra-szuperkritikus égetés terén további kutatást, fejlesztést és demonstrációt igényel.

英语

Research, development and demonstration of USC technologies are needed to take further the work on the materials development, component manufacturing, testing, and demonstration in real conditions.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Koordinálatlan és elszigetelt demonstrációk uniós, tagállami és regionális szinten, anélkül, hogy megfontolnák a termékfejlesztést, az értékesíthetőséget és a kapacitásépítést adott kereskedelmi termék vonatkozásában.

英语

Uncoordinated and isolated demonstrations at EU, MS and regional levels without consideration for product development, marketability and capacity build up in a commercial product.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Nagyméretű demonstrációk keretében egyesíti az intelligens hálózatokkal kapcsolatos eddigi kísérleteket és népszerűsíteni fogja az intelligens hálózati technológiákat célzó kutatás-fejlesztést és innovációt.

英语

It will consolidate smart grids experiments so far through large size demonstrations and promote R&D and innovation in smart grid technologies.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

A demonstrációkat már a későbbi hasznosítás szempontjai szerint lehetne tervezni, az eredményeket pedig vissza lehetne csatolni a kutatáshoz.

英语

Demonstrations can be planned for subsequent exploitation and results can be fed back to research.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Számos technológia esetében a legsürgetőbb igény az adott technológia megfelelő léptékben – kísérleti erőművekben, kereskedelmi hasznosítást megelőző demonstrációkon vagy ipari méretekben – való demonstrálása.

英语

For many, the most pressing need is to demonstrate the technology at the appropriate scale – pilot plants, pre-commercial demonstration or full industrial scale.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Annak felmérése, hogy milyen optimális finanszírozási csomagra lenne szükség a nagy léptékű demonstrációk és a piacszimulációs projektek támogatására, beleértve a támogatások összekapcsolását kölcsönökkel vagy kockázatmegosztási termékekkel.

英语

To assess the optimal financial packages for large demonstration or market replication projects, including potential blending of grants with loans or risk-sharing products.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Új, kapcsolatalapú ökoszisztémák ösztönzése kísérletek és demonstrációk által

英语

Stimulating new connectivity-based ecosystems through experiments and demonstrations

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

6.2 Az EGSZB támogatja – bár kisebb mértékben – a CET-demonstrációk finanszírozásának ösztönzésére irányuló javaslatot.

英语

6.2 To a lesser degree, the EESC endorses the proposal for catalysing the finance for CCS demonstrations:

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A karbonszegény innovációk és demonstrációk támogatásával az innovációs alap a stratégiai energiatechnológiai terv alapvető intézkedéseinek megvalósításához is hozzá fog járulni.

英语

By supporting low-carbon innovation and demonstration, the Innovation Fund will also contribute to realising the key actions of the Strategic Energy Technology Plan.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認