询问Google

您搜索了: ενοικιάζονταν (希腊语 - 德语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

希腊语

德语

信息

希腊语

Τα 1744 διαμερίσματα ενοικιάζονταν κατά κύριο λόγο σε υπαλλήλους δημοτικών νοσοκομείων.

德语

Die 1744 Wohnungen waren zum größten Teil an Angestellte der städtischen Krankenhäuser vermietet.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

希腊语

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 79% των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη θα ήθελαν να είναι σε θέση να συνεκτιμούν τις περιβαλλοντικές πτυχές όταν ενοικιάζουν ή αγοράζουν ακίνητα.

德语

Umfragen zufolge wären 79 % der Haushalte in der EU bereit, beim Kauf oder bei der Miete einer Immobilie Umweltaspekte zu berücksichtigen.

最后更新: 2017-04-25
使用频率: 1
质量:

希腊语

Η άδεια παρέκκλισης δόθηκε κατόπιν αιτήσεως της βρετανικής κυβέρνησης να μπορεί αφενός μεν να περιορίζει το δικαίωμα έκπτωσης που έχουν όσοι ενοικιάζουν για προσωπική χρήση επιβατικό αυτοκίνητο υπό καθεστώς είτε κανονικής είτε χρηματοδοτικής (leasing) μίσθωσης, αφετέρου δεν να μην εισπράττει ΦΠΑ επί της προσωπικής χρήσης αυτών των αυτοκινήτων.

德语

Diese Genehmigung erfolgt im Anschluß an einen Antrag der britischen Regierung, zum einen das Abzugsrecht von Personen, die Personenkraftwagen mieten oder leasen, beschränken zu dürfen, wenn die betreffenden Fahrzeuge zu privaten Zwecken genutzt werden, und zum anderen auf die Erhebung der Mehrwertsteuer auf die private Nutzung dieser Fahrzeuge zu verzichten.

最后更新: 2017-04-25
使用频率: 1
质量:

希腊语

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να επανεξετάσει ποια πλοία είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο σύστημα που εφαρμόζει και να εξαιρέσει από το προτιμησιακό καθεστώς τα αλιευτικά σκάφη, τα ρυμουλκά, καθώς και τα σκάφη αναψυχής (γιοτ) χωρίς πλήρωμα που ενοικιάζονται σε τουρίστες.

德语

Daher hat die Kommission Griechenland aufgefordert zu überprüfen, welche Schiffe die griechische Regelung in Anspruch nehmen können, und Fischereifahrzeuge, Schlepper sowie ohne Mannschaft an Touristen vermietete Jachten von der Vorzugsregelung auszunehmen.

最后更新: 2017-04-25
使用频率: 1
质量:

希腊语

Η Επιτροπή κάλεσε τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο να εξασφαλίσουν ότι πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης παρέχονται κάθε φορά που ένα κτίριο πωλείται ή ενοικιάζεται.

德语

Die Kommission hat die Niederlande und das Vereinigte Königreich aufgefordert, dafür zu sorgen, dass bei jedem Kauf oder jeder Vermietung eines Gebäudes ein Energieausweis vorgelegt wird.

最后更新: 2017-04-25
使用频率: 1
质量:

希腊语

Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να πληρούται επίσης όταν μια εταιρία ιδρύεται για ορισμένη περίοδο ή όταν ενοικιάζει το κτίριο ή την εγκατάσταση μέσω της οποίας επιδιώκει τη δραστηριότητά της.

德语

Diese Anforderung kann auch erfüllt sein, wenn ein Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum gegründet wird oder es das Gebäude oder die Anlage mietet, von dem bzw. der aus es seine Tätigkeit ausübt.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Οι αποστολείς ενοικιάζουν ή πωλούν τους καταλόγους διευθύνσεων ηλε-ταχυδρομείου που έχουν συγκεντρώσει σε εταιρείες για σκοπούς μάρκετινγκ.

德语

Spammer mieten oder verkaufen Listen mit „geernteten“ E‑Mail-Adressen zu Marketing-Zwecken an Unternehmen.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Αλλά αυτό έχει και ως συνέπεια να μην μπορεί ούτε ο κάτοχος να χρησιμοποιήσει το δελτίο όταν π.χ. επισκέπτεται μία άλλη περιοχή ή μία άλλη χώρα όπου ενοικιάζει ή δανείζεται ένα αυτοκίνητο.

德语

Dies hat aber auch zur Folge, daß der Ausweisinhaber den Ausweis nicht benutzen kann, wenn er beispielsweise beim Aufenthalt in einem anderen Ort oder in einem anderen Land ein Fahrzeug mietet oder leiht.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούνται για σειρά εγκληματικών δραστηριοτήτων, καθώς και για να υποστηρίξουν μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στον κυβερνοχώρο από τρομοκράτες και κυβερνήσεις που εμπλέκονται σε κυβερνοπόλεμο, "ενοικιάζοντας" τη χρήση των δικτύων από τους εγκληματίες.

德语

Botnetze werden für vielfältige kriminelle Machenschaften genutzt und unterstützen Cybergroßangriffe von Terroristen und von Regierungen, die auf Cyber-Kriegsführung setzen und diese Botnetze von den Kriminellen anmieten.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

希腊语

Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ ενοικιάζει για κάθε σύνοδο ολομέλειας ασύρματο σύστημα για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων.

德语

Aus diesem Grund mietet der EWSA bei jeder Plenartagung ein drahtloses System für Abstimmungen und Wortmeldungen.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

4.2 Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στα προϊόντα που προορίζονται για ευρεία κατανάλωση εκ μέρους ενός αδιαφοροποίητου κοινού το οποίο οπωσδήποτε δεν γνωρίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους που ενέχουν τα μηχανήματα που αγοράζει ή ενοικιάζει.

德语

4.2 Besondere Aufmerksamkeit ist denjenigen Produkten zu widmen, die für eine breite Verwendung durch eine undefinierte Konsumentengruppe, die sicherlich nicht über die mit den gekauften oder gemieteten Maschinen verbundenen Gefahren informiert ist, bestimmt sind.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

4.2 Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στα προϊόντα που προορίζονται για ευρεία κατανάλωση εκ μέρους ενός αδιαφοροποίητου κοινού το οποίο οπωσδήποτε δεν γνωρίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους που ενέχουν τα μηχανήματα που αγοράζει ή ενοικιάζει.

德语

4.2 Besondere Aufmerksamkeit ist denjenigen Produkten zu widmen, die für eine breite Ver­wendung durch eine undefinierte Konsumentengruppe, die sicherlich nicht über die mit den gekauften oder gemieteten Maschinen verbundenen Gefahren informiert ist, bestimmt sind.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων παρέχει μια ένδειξη της αγοράς κατευθυνόμενη από τη ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και επιτυγχάνει τον στόχο ενθάρρυνσης των καταναλωτών να αγοράζουν ή να ενοικιάζουν περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

德语

Die Ausstellung von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ist ein von der Nachfrage gesteuertes Marktsignal für energieeffiziente Gebäude, das sein Ziel erreicht, Verbraucher zum Kauf oder zur Anmietung energieeffizienterer Gebäude zu motivieren.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Τα κτίρια και οι κατοικίες πρέπει να είναι πιστοποιημένα όταν πωλούνται ή ενοικιάζονται και πρέπει να διαπιστώνονται τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

德语

Gebäude und Wohnungen müssen zertifiziert sein, wenn sie verkauft oder vermietet werden, und Energiesparmaßnahmen müssen angegeben werden.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούνται για σειρά εγκληματικών δραστηριοτήτων, και για να υποστηρίξουν μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στον κυβερνοχώρο από τρομοκράτες και κυβερνήσεις που εμπλέκονται σε κυβερνοπόλεμο, "ενοικιάζοντας" τη χρήση των δικτύων από τους εγκληματίες.

德语

Botnetze werden für vielfältige kriminelle Machenschaften genutzt und unterstützen Cybergroßangriffe von Terroristen und von Regierungen, die auf Cyber-Kriegsführung setzen und diese Botnetze von den Kriminellen anmieten.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

希腊语

την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων όταν αυτά κατασκευάζονται, πωλούνται ή ενοικιάζονται

德语

Ausstellung von Zertifikaten über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bei deren Bau, Verkauf oder Vermietung;

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας απαιτείται πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων μεγαλύτερων από 50 m² όταν κατασκευάζονται, πωλούνται ή ενοικιάζονται.

德语

Artikel 7 der Richtlinie verlangt den Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz beim Bau, Verkauf oder der Vermietung von Gebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 50 m².

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Η ΟΚΕ κρίνει ότι πρέπει να εκδίδονται προσωπικές άδειες και ότι οι κάτοχοι δελτίου πρέπει να είναι σε θέση να ενοικιάζουν ή να δανείζονται ένα όχημα σε μία άλλη περιοχή ή χώρα.

德语

Der Ausschuß hält persönliche Parkausweise für notwendig und ist der Ansicht, daß es dem Ausweisinhaber möglich sein muß, in einem anderen Ort oder in einem anderen Land ein Fahr­zeug zu mieten oder zu leihen.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Άλλα καταστήματα τα οποία ενοικιάζονται μόνο για βραχύ χρονικό διάστημα και όπου ο έμπορος δεν έχει την έδρα του (όπως π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, κινηματογράφοι, ενοικιασμένα από εμπόρους που δεν έχουν την έδρα τους εκεί) δεν πρέπει να θεωρούνται εμπορικά καταστήματα.

德语

Sonstige Räumlichkeiten, die nur kurzfristig gemietet werden und in denen der Gewerbetreibende keine Niederlassung betreibt (wie Hotels, Restaurants, Konferenzzentren oder Kinos, die von Gewerbetreibenden gemietet werden, die dort keine Niederlassung haben) sollten nicht als Geschäftsräume betrachtet werden.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

希腊语

Τα δίκτυα αυτά ενοικιάζονται από αποστολείς ανεπίκλητων μηνυμάτων, δράστες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» και πωλητές κατασκοπευτικού λογισμικού για δόλιους και αξιόποινους σκοπούς.

德语

Botnets werden von Spammern, Phischern und Spyware-Anbietern für betrügerische und kriminelle Zwecke gemietet.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認