询问Google

您搜索了: mot (意大利语 - 瑞典语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

意大利语

瑞典语

信息

意大利语

Mot

瑞典语

Mot

最后更新: 2010-05-29
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

意大利语

MOT

瑞典语

Mot

最后更新: 2011-10-30
使用频率: 3
质量:

参考: Wikipedia

意大利语

Acharei Mot

瑞典语

Acharei Mot

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia

意大利语

£ LV + MOT; > LV

瑞典语

£LV + MOT; >LV

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 2
质量:

参考: Wikipedia
警告:包含不可见的HTML格式

意大利语

£ VL + MOT; > VL:

瑞典语

£LV + MOT; >LV:

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 1
质量:

参考: Wikipedia
警告:包含不可见的HTML格式

意大利语

Rue De Mot 28

瑞典语

rue De Mot 28

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

意大利语

Rue De Mot/De Motstraat 28

瑞典语

Rue De Mot 28

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI»;

瑞典语

NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI”;

最后更新: 2014-10-19
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Bedömning av stödordningen mot bakgrund av energiskattedirektivet

瑞典语

Bedömning av stödordningen mot bakgrund av energiskattedirektivet

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Den anmälda stödordningen är det första steget mot att avskaffa koldioxidskatten.

瑞典语

Den anmälda stödordningen är det första steget mot att avskaffa koldioxidskatten.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Därutöver får stödet inte påverka handeln i en omfattning som skulle strida mot gemenskapens intressen.

瑞典语

Därutöver får stödet inte påverka handeln i en omfattning som skulle strida mot gemenskapens intressen.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Dessa omfattar bland annat centralisering av nyckelfunktioner samt förbud mot handel med gruvprodukter och mot vissa kapitalutgifter för utrustning.

瑞典语

Dessa omfattar bland annat centralisering av nyckelfunktioner samt förbud mot handel med gruvprodukter och mot vissa kapitalutgifter för utrustning.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Utvecklingen av handeln får inte påverkas i den omfattning som strider mot gemenskapens intresse.".

瑞典语

Utvecklingen av handeln får inte påverkas i den omfattning som strider mot gemenskapens intresse.".

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

意大利语

Det särskilda förfarandet för överföring av personal mellan Vägaffärsverket och Vägförvaltningen under övergångsperioden skedde mot bakgrund av att Vägaffärsverket inte kunde säga upp någon personal.

瑞典语

Det särskilda förfarandet för överföring av personal mellan Vägaffärsverket och Vägförvaltningen under övergångsperioden skedde mot bakgrund av att Vägaffärsverket inte kunde säga upp någon personal.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Mot bakgrund av detta drar kommissionen slutsatsen att Vägaffärsverket är ett företag som omfattas av EG:s konkurrensrätt.

瑞典语

Mot bakgrund av detta drar kommissionen slutsatsen att Vägaffärsverket är ett företag som omfattas av EG:s konkurrensrätt.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Övriga hittade antingen nya arbeten, lämnade Vägaffärsverket mot en kompensation på nio månadslöner eller började arbeta med särskilda projekt.

瑞典语

Övriga hittade antingen nya arbeten, lämnade Vägaffärsverket mot en kompensation på nio månadslöner eller började arbeta med särskilda projekt.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Om de bara syftar till att minska det strukturella underläge som Vägaffärsverket har genom sin överdimensionerade arbetsstyrka och förbudet mot friställningar mellan 2001 och 2004 behöver de inte utgöra en ekonomisk fördel.

瑞典语

Om de bara syftar till att minska det strukturella underläge som Vägaffärsverket har genom sin överdimensionerade arbetsstyrka och förbudet mot friställningar mellan 2001 och 2004 behöver de inte utgöra en ekonomisk fördel.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Att inte vidta åtgärder för att minimera samhällets kostnader för en gemensam tillämpning av EU:s utsläppshandelssystem och koldioxidskatten skulle enligt dem strida mot gemenskapens rättsuppfattning.

瑞典语

Att inte vidta åtgärder för att minimera samhällets kostnader för en gemensam tillämpning av EU:s utsläppshandelssystem och koldioxidskatten skulle enligt dem strida mot gemenskapens rättsuppfattning.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Dessutom anser kommissionen att den prioritering som Vägaffärsverkets anställda har för arbeten inom Vägförvaltningen direkt kan hänga samman med ett sådant handikapp, eftersom det utgör ett begränsat undantag från det förbud mot friställningar som påtvingats företaget.

瑞典语

Dessutom anser kommissionen att den prioritering som Vägaffärsverkets anställda har för arbeten inom Vägförvaltningen direkt kan hänga samman med ett sådant handikapp, eftersom det utgör ett begränsat undantag från det förbud mot friställningar som påtvingats företaget.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Vidare var antalet anställda i Componenta i genomsnitt 1595 personer under 2003, vilket skall ses mot kriterierna för små och medelstora företag, i vilka det anges att antalet anställda inte får överskrida 250 personer.

瑞典语

Vidare var antalet anställda i Componenta i genomsnitt 1595 personer under 2003, vilket skall ses mot kriterierna för små och medelstora företag, i vilka det anges att antalet anställda inte får överskrida 250 personer.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認