询问Google

您搜索了: plooibaar (荷兰语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

荷兰语

英语

信息

荷兰语

Plooibaar.

英语

Conformable.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Zij is doordringbaar en plooibaar.

英语

It is permeable and malleable.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Deze gyres zijn plooibaar en veranderen van vorm en grootte.

英语

These gyres are fluid and change in size and shape.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Na het walsen wordt het bladaluminium tijdens een thermisch procedé uitgegloeid om het plooibaar te maken.

英语

Once rolled the foil is annealed by a thermal process to make it pliable.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Na het walsen wordt de folie in het kader van een thermisch proces gegloeid om ze plooibaar te maken.

英语

Once rolled, the foil is annealed by a thermal process to make it pliable.

最后更新: 2013-11-14
使用频率: 5
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

En omdat we plastisch en plooibaar zijn kunnen ze je iedere richting innemen, welke richting dan ook.

英语

And because we are plastic and pliable they could take you off in ANY direction, any direction at all.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Het parlement van 1523 had echter getoond dat, hoe plooibaar het ook soms gebleken was, het niet voor grote geldbewilligingen te vinden was.

英语

The Parliament of 1523 had shown that however pliable it might be in other respects, it was not to be relied on for large money grants.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Als iemand plooibaar de reiniging, hij is het verminderen van de levensduur van de Grill en Smoker.What verschil dit apparaat bracht in de industrie?

英语

If somebody pliable the cleaning, he is reducing the life span of the Grill and Smoker.What difference this appliance brought in the industry?

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Uw Voorzitter is buitengewoon plooibaar, maar ik vraag u toch beleefd of u mij toe wilt staan dit debat te leiden. Dan is de vergoeding die ik daarvoor ontvang tenminste gerechtvaardigd.

英语

Esta Presidencia es extraordinariamente flexible, pero les ruego, por favor, que me permitan dirigir el debate para justificar al menos los emolumentos que recibo cuando estoy aquí.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Uw Voorzitter is buitengewoon plooibaar, maar ik vraag u toch beleefd of u mij toe wilt staan dit debat te leiden. Dan is de vergoeding die ik daarvoor ontvang tenminste gerechtvaardigd.

英语

I am extremely flexible in the Chair, but I would ask you to allow me to conduct the sitting so that I can at least justify the emolument that I receive for being here.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 3
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Zolang hun geest nog plooibaar is, moeten kinderen leren waar racisme vandaan komt, wat de geschiedenis ervan is, wat voor ellende het heeft aangericht en hoe onmenselijk het is.

英语

Children must be taught, while their spirit is still reachable, what racism is based on

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

En zij zeiden zelfs dat zij de naald zouden moeten gebruiken om een meegaande, plooibare bevolking te creëren – we moeten de mensen neerdrukken en ook de vruchtbaarheid omlaag brengen.

英语

And they even said they would use the needle to create a compliant pliable population – we need to dumb down the people and also to bring down the fertility rates.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Het bergachtige Georgië, het land van de zon, van de wijngaarden, boeren en de kleine adel, met een gering percentage arbeiders, heeft een grote groep linkse intellectuelen voortgebracht, die zich, terwijl zij plooibaar, temperamentvol waren, toch in overgrote meerderheid niet boven een kleinburgerlijke horizon verhieven.

英语

Mountainous Georgia, the land of sun, vineyards, peasants and petty princes, with a small percentage of workers, produced a very wide stratum of left intellectuals, flexible, temperamental, but the vast majority of them not rising above the petty bourgeois outlook.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Het zal er één gaan worden waar alles in jouw leven vóór jou besloten zal worden. Je zult geen stem in iets hebben. En overeenkomstig de Cecil Rhodes Groep - die hielp de Volkenbond (the League of Nations) op te bouwen, in feite, zij zaten daar achter - zij zeiden: “perfecte vrede zal komen als de mensen zelf volgzaam en naar onze wil plooibaar zijn”.

英语

It’s going to be one where everything in your life will be decided for you. You’ll have no say in anything and according to the Cecil Rhodes group that helped to build the League of Nations, in fact, they were behind that, they said that perfect peace will come when the people themselves are docile and pliable to our will.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Hun geest is zo plooibaar, en in plaats van goed die geplant wordt, staat u dit kwade Harry Potter toe om kwaad in de gedachten, de geesten, en de zielen van uw kinderen te planten, aangezien zij naar deze duivelse bevoegdheden streven en, ja, massa’s zullen deze macht ontvangen.

英语

Their minds are so pliable, and instead of good being planted, you allow this evil Harry Potter to plant evil in your children's minds, bodies, spirits, and souls, as they seek these demonic powers and yes multitudes will receive this power.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Maar bovendien dienen de binnenlandse ontwikkelingen van klassen en partijen ertoe om het burgerlijke parlement voor te bereiden op deze plooibaarheid en hulpeloosheid ten aanzien van de zuiging van de wereldpolitieke branding, ten aanzien van militarisme, marinisme en koloniale politiek.

英语

On the other hand, the internal development of classes and parties in capitalist society is paving the way for and bringing to maturity the pliancy and impotence of the bourgeois parliament vis-à-vis this destructive clash of global politics, of militarism, of naval growth, of colonial politics.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Maar dat laatste geldt alleen wanneer een plooibare en gelijkmatige draad kan worden verkregen en een goede buigtang wordt gebruikt!

英语

The latter is only true when a supple and even wire can be obtained and a good pair of pliers used!

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Waarschijnlijker is het dat de brief geschreven was door Molotov, de officiële secretaris van de redactie, die even geneigd tot onbeschaamdheid is als Stalin, maar niet diens plooibaarheid heeft.

英语

It is more likely that the letter was written by Molotov, the official secretary of the editorial board, who is just as inclined to rudeness as Stalin but is devoid of the latter’s flexibility.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

We zullen jullie verlaten door met LIEFDE te zeggen .. dat als je een verlengde ondersteuning hebt van het hoofd, die aan de rest van je lichaam is verbonden… dan zul je het zeer nuttig vinden om die in zijn vele vormen te gebruiken… want dat zal plooibaar/buigzaam zijn.

英语

We would leave you by saying with LOVE … that when you have an elongated supporter of the head, which is attached to the rest of your body … you will find it most useful to use in its many forms … for it shall be most pliable .

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

荷兰语

Wij wijzen nog op de plooibaarheid van de sociaaldemocratische tactiek.

英语

The experience of the past year has shown the correctness of this tactic.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認