Sie suchten nach: maglingkod (Tagalog - Koreanisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tagalog

Koreanisch

Info

Tagalog

nang ang mga bayan ay mapisan, at ang mga kaharian, upang maglingkod sa panginoon.

Koreanisch

때 에 민 족 들 과 나 라 들 이 모 여 여 호 와 를 섬 기 리 로

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa panginoon, at hindi sa mga tao:

Koreanisch

단 마 음 으 로 섬 기 기 를 주 께 하 듯 하 고 사 람 들 에 게 하 듯 하 지 말

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

matutuwa ba ang bakang gubat na maglingkod sa iyo? o matitira ba sa siping ng iyong pasabsaban?

Koreanisch

네 가 하 나 님 처 럼 팔 이 있 느 냐 ? 하 나 님 처 럼 우 렁 차 게 울 리 는 소 리 를 내 겠 느 냐

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kaniyang buhay na pangtubos sa marami.

Koreanisch

인 자 가 온 것 은 섬 김 을 받 으 려 함 이 아 니 라 도 리 어 섬 기 려 하 고 자 기 목 숨 을 많 은 사 람 의 대 속 물 로 주 려 함 이 니

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

kung sila'y makinig at maglingkod sa kaniya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan, at ang kanilang mga taon sa kasayahan.

Koreanisch

그 가 습 기 로 빽 빽 한 구 름 위 에 실 으 시 고 번 개 빛 의 구 름 을 널 리 펴 신

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

sapagka't ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kaniyang buhay na pangtubos sa marami.

Koreanisch

인 자 의 온 것 은 섬 김 을 받 으 려 함 이 아 니 라 도 리 어 섬 기 려 하 고 자 기 목 숨 을 많 은 사 람 의 대 속 물 로 주 려 함 이 니 라

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

mangagingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya, at kayo'y maligaw, at maglingkod sa ibang mga dios, at sumamba sa kanila;

Koreanisch

너 희 는 스 스 로 삼 가 라 두 렵 건 대 마 음 에 미 혹 하 여 돌 이 켜 다 른 신 들 을 섬 기 며 그 것 에 절 하 므

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

kung inyong pabayaan ang panginoon, at maglingkod sa ibang mga dios: ay hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos na kaniyang nagawan kayo ng mabuti.

Koreanisch

만 일 너 희 가 여 호 와 를 버 리 고 이 방 신 들 을 섬 기 면 너 희 에 게 복 을 내 리 신 후 에 라 도 돌 이 켜 너 희 에 게 화 를 내 리 시 고 너 희 를 멸 하 시 리 라

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

matakot lamang kayo sa panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo.

Koreanisch

너 희 는 여 호 와 께 서 너 희 를 위 하 여 행 하 신 그 큰 일 을 생 각 하 여 오 직 그 를 경 외 하 며 너 희 의 마 음 을 다 하 여 진 실 히 섬 기 라

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

ito ang nauukol sa mga levita: mula sa dalawang pu't limang taong gulang na patanda, ay papasok upang maglingkod sa gawa ng tabernakulo ng kapisanan.

Koreanisch

레 위 인 은 이 같 이 할 지 니 곧 이 십 오 세 이 상 으 로 는 회 막 에 들 어 와 서 봉 사 하 여 일 할 것 이

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

kung ang iyong kapatid, na hebreong lalake o babae, ay ipagbili sa iyo, at maglingkod sa iyong anim na taon; sa ikapitong taon nga ay iyong papagpapaalaming laya sa iyo.

Koreanisch

네 동 족 히 브 리 남 자 나 히 브 리 여 자 가 네 게 팔 렸 다 하 자 만 일 육 년 을 너 를 섬 겼 거 든 제 칠 년 에 너 는 그 를 놓 아 자 유 하 게 할 것 이

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

at kaniyang itinayo ang dambana ng panginoon, at naghandog doon ng mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, at tungkol sa mga pasalamat, at inutusan ang juda na maglingkod sa panginoon, sa dios ng israel.

Koreanisch

笑棘촛系ㅼ련㎙琓줬룩뭔瞑臘系씹及쭘曠露�笑鈞챌또擄西쵠琓㎁祁퓟瞑腦사밝ㅓ羸系揀뭇牘瞑賂털西쵠琓㎮족밈씹圭卍복掃癰밂埇 笑棘촛系ㅼ련㎈琦ひ試熔募露而첫밋붇둣씹及쭘曠露苡촛黍友蕭鰲高殼腦

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa dios; at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng panginoon ng mga hukbo?

Koreanisch

이 는 너 희 가 말 하 기 를 하 나 님 을 섬 기 는 것 이 헛 되 니 만 군 의 여 호 와 앞 에 그 명 령 을 지 키 며 슬 프 게 행 하 는 것 이 무 엇 이 유 익 하 리

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

at sinabi ni gaal na anak ni ebed, sino si abimelech at sino si sichem, upang, aming paglingkuran siya? hindi ba siya ang anak ni jerobaal? at si zebul ay kaniyang pinuno? maglingkod kayo sa mga lalake ni hamor na ama ni sichem: nguni't bakit kami maglilingkod sa kaniya?

Koreanisch

에 벳 의 아 들 가 알 이 가 로 되 ` 아 비 멜 렉 은 누 구 며 세 겜 은 누 구 기 에 우 리 가 아 비 멜 렉 을 섬 기 리 요 그 가 여 룹 바 알 의 아 들 이 아 니 냐 그 장 관 은 스 불 이 아 니 냐 차 라 리 세 겜 의 아 비 하 몰 의 후 손 을 섬 길 것 이 라 우 리 가 어 찌 아 비 멜 렉 을 섬 기 리

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

at sinabi niya sa mga levita na nangagturo sa buong israel, na mga banal sa panginoon, ilagay ninyo ang banal na kaban sa bahay na itinayo ni salomon na anak ni david na hari sa israel; hindi na magkakaroon pa ng pasan sa inyong mga balikat. maglingkod kayo ngayon sa panginoon ninyong dios, at sa kaniyang bayang israel;

Koreanisch

笑棘촛系ㅼ돤驥⊥벡밝탭�솝墉촬磵렇芚鼠았棘촛渲須할件 솝鎔攷高殼腦考롤蓼뽀㎸脘 "�할㎂擥봤豚慢먹隣헙尸씹橘斗픽 ブ鰲ヒ邃죌밟稿佳系닐함뇟�돤墩醫系高殼腦考련㎁췌廊鄂�黍友롤蓼愾擄幄壅于㎯褐븃露怒餓鼓�붇뉩旅�뼙뭐牘祁禿촛渲須할件씹及③臘系黍友 笑謹豚촤腺탈촛ひす♨㎨촛系

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Tagalog

at sinabi ni samuel sa bayan, huwag kayong matakot: tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito; gayon ma'y huwag kayong lumihis ng pagsunod sa panginoon, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa panginoon.

Koreanisch

사 무 엘 이 백 성 에 게 이 르 되 ` 두 려 워 말 라 ! 너 희 가 과 연 이 모 든 악 을 행 하 였 으 나 여 호 와 를 좇 는 데 서 돌 이 키 지 말 고 오 직 너 희 마 음 을 다 하 여 여 호 와 를 섬 기 라

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

at tinawag ni faraon si moises, at sinabi, yumaon kayo, maglingkod kayo sa panginoon; inyo lamang iwan ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan; isama rin naman ninyo ang inyong mga bata.

Koreanisch

바 로 가 모 세 를 불 러 서 이 르 되 ` 너 희 는 가 서 여 호 와 를 섬 기 되 너 희 양 과 소 는 머 물 러 두 고 너 희 어 린 것 은 너 희 와 함 께 갈 지 니 라

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

si nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, purihin ang dios ni sadrach, ni mesach, at ni abed-nego, na nagsugo ng kaniyang anghel, at nagligtas sa kaniyang mga lingkod na nagsitiwala sa kaniya, at binago ang salita ng hari, at ibinigay ang kanilang mga katawan, upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang dios, liban sa kanilang sariling dios.

Koreanisch

느 부 갓 네 살 이 말 하 여 가 로 되 사 드 락 과 메 삭 과 아 벳 느 고 의 하 나 님 을 찬 송 할 지 로 다 그 가 그 사 자 를 보 내 사 자 기 를 의 뢰 하 고 그 몸 을 버 려 서 왕 의 명 을 거 역 하 고 그 하 나 님 밖 에 는 다 른 신 을 섬 기 지 아 니 하 며 그 에 게 절 하 지 아 니 한 종 들 을 구 원 하 셨 도

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

na huwag kayong pumasok sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalalabi sa gitna ninyo; huwag din ninyong banggitin ang pangalan ng kanilang mga dios, ni magpasumpa sa pangalan ng mga yaon, ni maglingkod sa mga yaon, ni yumukod sa mga yaon:

Koreanisch

너 희 중 에 남 아 있 는 이 나 라 들 중 에 가 지 말 라 ! 그 신 들 의 이 름 을 부 르 지 말 라 ! 그 것 을 가 리 켜 맹 세 하 지 말 라 ! 또 그 것 을 섬 겨 서 그 것 에 게 절 하 지 말 라

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tagalog

ilang hamak na tao ay nagsialis sa gitna mo, at iniligaw ang mga nananahan sa kanilang bayan, na sinasabi, tayo'y yumaon at maglingkod sa ibang mga dios, na hindi ninyo nangakilala;

Koreanisch

너 희 중 어 떤 잡 류 가 일 어 나 서 그 성 읍 거 민 을 유 혹 하 여 이 르 기 를 너 희 가 알 지 못 하 던 다 른 신 들 을 우 리 가 가 서 섬 기 자 한 다 하 거

Letzte Aktualisierung: 2012-05-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK